โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร พระเกจิผู้เป็นเสือเก่ายิงฟันไม่เข้าของสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม
หลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร หรือ พระครูพิชิตสมุทรการ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร สมุทรสงคราม ท่านมีนามเดิมว่า ศักดิ์ แดงสายศิริ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ พื้นเพท่านเป็นคนคลองสิบเอ็ด (เดิมเรียกว่าคลองแช่ไห) จังหวัดปทุมธานี โยมบิดาชื่อนายแดง เสือสง่า โยมมารดาชื่อนางสาย เสือสง่า มีพี่น้องบิดา-มารดาเดียวกัน ๔ คน

         เมื่อวัยเด็ก บิดาซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดอุบลฯ แล้วย้ายถิ่นฐานมาทำนาอยู่ที่คลองแช่ไห ติดต่อกับคลองสิบเอ็ด จังหวัดปทุมธานี ส่วนมารดามีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในคลองขนมจีนใต้ จังหวัดสมุทรสงครามมีที่นาทำนาเป็นของตนเอง 

         ต่อมาได้ถูกโกงที่นาไปจนหมด ทำให้ชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อศักดิ์ท่านลำบาก ด้วยการที่ถูกรังแกมาตลอดท่านจึงฮึดสู้และเป็นนักเลงหัวไม้ ชอบเทียวเตร่สมาคมกับเพื่อนที่เป็นโจรปล้น ตีรันฟันแทงฆ่ากันเป็นประจำ ในสมัยที่เป็นฆราวาสผู้คนมักเรียกท่านว่า เสือศักดิ์

         ต่อมาท่านเกิดความเบื่อหน่าย จึงได้หลบหนีจากเจ้าหน้าที่ มาอยู่กับญาติทางแม่ที่คลองขนมจีนใต้ จังหวัดสมุทรสงคราม (ท่านเคยเล่าว่า เมื่อบวชแล้วมีเจ้าหน้าที่มาล้อมกุฏิ)

ภาพถ่ายหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม กับคณะภิกษุสามเณรแม่ชี
หลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม กับคณะภิกษุ-สามเณร-แม่ชี-นักเรียน ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙

         เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ คุณโยมเงิน นามสกุล มีเงิน บ้านอยู่ในคลองขนมจีนใต้ เป็นผู้อุปการะนำมาอุปสมบทกับหลวงพ่อเพชร วัดสามจีน ได้อุปสมบทวันอังคารที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณพัทธสีมาวัดสามจีน (วัดตรีจินดาวัฒนาราม) ได้รับฉายาว่า "ฐิตธมฺโม" โดยมี

         พระอธิการเพชร วัดสามจีน(วัดตรีจินดาวัฒนาราม) เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูสกลวิสุทธิ วัดกลางเหนือ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการนวล  (ธมฺมโชโต) วัดไทร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนอุปสมบทท่านไม่มีความรู้หนังสือเลย มาศึกษาเอาเมื่ออุปสมบทแล้ว 

         ด้วยความวิริยอุตสาหะมานะท่องสาธยายสวดมนต์จนจบทั้ง เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ภาณต้น ภาณปลาย อิสิคิสิสูตรมหาสมัย พระปาฏิโมกข์ ภาษาไทย ภาษาขอม ภาษาอังกฤษ จนสามารถสอบนักธรรมเอกได้

ภาพถ่ายหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม กับคณะภิกษุสามเณร
หลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม กับคณะพระภิกษุ-สามเณร

         นอกจากนี้ท่านยังเรียนสมถวิปัสนากรรมฐานจากหลวงพ่อเพชร พระอุปัชฌาย์ และเรียนวิชาอาคมเวทยืมนต์คาถาต่างๆ จากตำราอันสืบเนื่องจากหลวงปู่อ่วม อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร นอกจากนี้ท่านยังมีความชำนาญการช่างไม้ นวกรรมกิจ การก่อสร้าง เขียนแบบแปลนแผนผัง ลวดลายไทยต่างๆ อีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดไทร

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพ่อนวล ได้ถึงแก่มรณภาพลงชาวบ้านจึงนิมนต์หลวงพ่อศักดิ์ให้รักษาการเจ้าอาวาส

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ หลังสิ้นเสร็จงานศพของพระอธิการนวล (ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดไทรแล้ว ชาวบ้านและทางศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดไทร สืบแทน

         วัดไทร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณ น่าจะเป็นวัดที่ใหญ่มากวัดหนึ่ง กล่าวว่าเป็นวัดร้างมาช้านาน จนกระทั่งขุนวิเศษฯ นายด่านมะขามเตี้ย ซึ่งเป็นนายด่านเจดีย์สามองค์ เมืองกาญจนบุรี ได้มาปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๓ 

         และมีพระจำพรรษานับแต่นั้นมา แต่ไม่มีเจ้าอาวาสรูปใดปฏิสังขรณ์วัดนี้ไว้เป็นชิ้นเป็นอัน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระอธิการนวลเป็นเจ้าอาวาสได้ทำการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ มีพระศักดิ์ ฐิตธมฺโม เป็นหัวแรง 

หอสวดมนต์ วัดไทร สมุทรสงคราม สร้างปี 2487
หอสวดมนต์ วัดไทร สมุทรสงคราม สร้างปี พ.ศ. ๒๔๘๗

         หลวงพ่อศักดิ์ หลังจากที่ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ และด้วยบุคลิกที่พูดน้อย และเคยเป็นเสือเก่า ท่านจึงค่อนข้างดุ ซึ่งข้อนี้เองจัดเป็นข้อดี เพราะศิษย์ของท่านทุกคนจะเป็นคนที่มีระเบียบ รักความยุติธรรม จนได้ดิบได้ดีกันไปเป็นจำนวนมาก

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ หลวงพ่อศักดิ์ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อศักดิ์ ที่พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูพิชิตสมุทรการ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

         ในสมัยที่ท่านปกครองวัดหลวงพ่อศักดิ์ ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าท่านเป็นพระที่ดุ แต่ใจดี การที่ท่านดุนั้นเพราะเนื่องจากท่านต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้ดี ฉนั้นลูกศิษย์ลูกหาของท่านจึงได้ดีรับราชการ ค้าขายก็ประสบความสำเร็จแทบทุกคน

         และด้วยการที่ท่านขึ้นชื่อว่าหนังเหนียวและเคยเป็นเสือมาก่อน ทำให้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะเป็นทหาร ตำรวจเสียเป็นส่วนมาก และท่านมักจะให้ของดีกับลุกศิษย์ที่เป็นทหารตำรวจเป็นพิเศษ

         ด้วยวัตถุมงคลของท่านเน้นหนักไปทางด้านคงกระพันชาตรี คลาดแคล้วเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ลูกศิษย์ที่ได้รับของวิเศษไปต่างมีประสบการณ์เล่าลือกัน ทำให้ผู้คนเดินทางมาขอของดีจากท่านเป็นจำนวนการ

         ของวิเศษต่างๆที่ท่านสร้าง ท่านจะสร้างด้วยความพิถีพิถัน ด้วยท่านมีคติที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า "ถ้าของท่านไม่ดีจริง คนนำไปใช้จะทำให้เสียถึงอาจารย์ของท่านได้" ดังนั้นของวิเศษของท่านทุกชิ้นถ้าไม่เสกจนเข้มขลังจริงๆ ท่านก็จะไม่แจกให้ใคร

         หลวงพ่อศักดิ์ ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคไตพิการ แม้หมอจะตรวจพบอาการ แต่ด้วยที่ท่านหนังเหนียวฉีดยาไม่เข้า จึงใช้การกินยาแทน ประจวบเหมาะกับที่หลวงพ่อท่านรู้ถึงการมรณภาพของตัวเองจึงไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล และมรณภาพลงเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เวลา ๑๕.๕๕ น. นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร

          เหรียญเงินลงถมหลวงพ่ออ่วม วัดไทร

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยหลวงพ่อศักดิ์ เพื่อแจกในงานศพของพระอธิการนวล เจ้าอาวาสวัดไทร ลักษณะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเนื้อเงินแบบมีหูในตัว ข้างเลื่อย แล้วลงถมเป็นรูปหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้

เหรียญเงินลงถมหลวงพ่ออ่วม วัดไทร ปี พ.ศ. 2459
เหรียญเงินลงถมหลวงพ่ออ่วม วัดไทร ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณธีระ อมรพรวิวัฒน์

เหรียญเงินลงถมหลวงพ่ออ่วม วัดไทร ปี พ.ศ. 2495
เหรียญเงินลงถมหลวงพ่ออ่วม วัดไทร ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณธีระ อมรพรวิวัฒน์

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ่วมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุปัชฌาย์อ่วม วัดไทร"

          ด้านหลัง เรียบไม่ปรากฏอักชระยันต์ใดๆ

          แหวนเงินลงถมหลวงพ่ออ่วม วัดไทร

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยหลวงพ่อศักดิ์ เพื่อแจกในงานศพของพระอธิการนวล เจ้าอาวาสวัดไทร ลักษณะเป็นแหวนเงินลงถม หัวแหวนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วลงถมเป็นรูปหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้

แหวนหลวงพ่ออ่วม วัดไทร สมุทรสงคราม 2495 เงินลงถม
แหวนเงินลงถมหลวงพ่ออ่วม วัดไทร ปี พ.ศ. ๒๔๙๕

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ่วมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุปัชฌาย์อ่วม วัดไทร"

          ด้านหลัง เรียบไม่ปรากฏอักชระยันต์ใดๆ

          พระนาคปรกหน้ากากทองคำหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร พิมพ์ใหญ่

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กว่าๆ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ลักษณะเป็นพระพิมพ์รูปห้าเหลี่ยม สร้างจากเนื้อผงวิเศษต่างๆที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อดัด หลวงพ่ออ่วม หลวงพ่อนวล นำมารวมกับผงวิเศษต่างๆที่หลวงพ่อศักดิ์ได้รวบรวมไว้ มีการสร้างด้วยเนื้อผงพุทธคุณคลุกรักพอกครั่งหน้ากากทองคำ(หายาก) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้

พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงคลุกรัก-พอกครั่ง
พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร (หายาก) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงพุทธคุณคลุกรักพอกครั่ง
พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร (หายาก) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงพุทธคุณคลุกรักพอกครั่ง
พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร (หายาก) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงพุทธคุณคลุกรักพอกครั่ง ของคุณเอส แม่กลอง
พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงคลุกรัก
พระนาคปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร (หายาก) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงพุทธคุณคลุกรักพอกครั่ง ของคุณพงษ์อมร พจน์เจริญกิจ

          ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางนาคปรก ๗ เศียรประทับนั่งบนฐาน ๓ ชั้น บุด้วยแผ่นทองคำแท้

          ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักชระยันต์ใดๆ มีการปั๊มอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดไทร"

          พระนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร พิมพ์ใหญ่

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กว่าๆ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ลักษณะเป็นพระพิมพ์รูปห้าเหลี่ยม สร้างจากเนื้อผงวิเศษต่างๆที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อดัด หลวงพ่ออ่วม นำมารวมกับผงวิเศษต่างๆที่หลวงพ่อศักดิ์ได้รวบรวมไว้ มีการสร้างด้วยเนื้อผงพุทธคุณ  จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้

พระนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
พระนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร (โค้ดเล็ก) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงพุทธคุณ

พระนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
พระนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร (โค้ดใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงพุทธคุณ

          ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางนาคปรก ๗ เศียรประทับนั่งบนฐาน ๓ ชั้น มีเส้นกรอบบังตคับพิมพ์สวยงาม

          ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักชระยันต์ใดๆ มีการปั๊มอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดไทร"

          พระนาคปรกหน้ากากทองคำหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร พิมพ์เล็ก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กว่าๆ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ลักษณะเป็นพระพิมพ์รูปไข่  สร้างจากเนื้อผงวิเศษต่างๆที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อดัด หลวงพ่ออ่วม นำมารวมกับผงวิเศษต่างๆที่หลวงพ่อศักดิ์ได้รวบรวมไว้ มีการสร้างด้วยเนื้อผงพุทธคุณคลุกรักพอกครั่งหน้ากากทองคำ(หายาก) และเนื้อผงพุทธคุณ โดยส่วนมากองค์จะมีเลี่ยมทองมาจากวัด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้ 

พระปรกหน้ากากทองหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
พระปรกหน้ากากทอง หลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงหน้ากากทองคำ

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธรูปปางนาคปรกบนฐานเขียง ใต้องค์พระมีอักขระยันต์

          ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักชระยันต์ใดๆ พระมักจะเลี่ยมทองแกะอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดไทร"

          สมเด็จหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองพัดยศของหลวงพ่อเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงพุทธคุณ โดยใช้เนื้อที่เหลือจากผงเก่าๆ ที่หลวงพ่อศักดิ์เก็บสะสมไว้มาเป็นมวลสาร พระพิมพ์นี้ใครไปขอหลวงพ่อศักดิ์ ท่านจะให้เอาตลับพระไปแล้วท่านจะใส่ตลับให้บางองค์ใส่ไม่ได้ ท่านก็จะฝนขอบจนใส่ได้ ทำให้บางคนจะเข้าใจว่ามีเลี่ยมตลับเงินมาจากวัด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้ 

สมเด็จหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
สมเด็จหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อผงพุทธคุณ

สมเด็จหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
สมเด็จหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อผงพุทธคุณ

สมเด็จหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ-ตลับเงิน
สมเด็จหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อผงพุทธคุณ ตลับเงินเดิมจากวัด

          ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จฐาน ๓ ชั้น เกศทะลุซุ้ม องค์พระเห็นพระบาทขวาที่ขัดสมาธิ(อยู่ขวามือเรา) ชัดเจน

          ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักชระยันต์ใดๆ ตลับเงินจะแกะอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร" หรือบางตลับแกะคำสั้นๆว่า "วัดไทร"

          พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองพัดยศของหลวงพ่อเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นพระผงพิมพ์หยดน้ำ สร้างด้วยเนื้อผงใบลานและเนื้อผงพุทธคุณ โดยใช้เนื้อที่เหลือจากผงเก่าๆของหลวงพ่อศักดิ์มาเป็นมวลสาร จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้ 

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงใบลาน-หน้าปิดทอง
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อผงพุทธคุณผสมใบลาน-หน้าปิดทอง
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อผงพุทธคุณ
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2510 เนื้อผงพุทธคุณ
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อผงพุทธคุณ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อศักดิ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รอบรูปหลวงพ่อและที่สังฆาฏิมีอักขระขอม 

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักชระยันต์ใดๆ มีการปั๊มอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดไทร"

         เหรียญรูปไข่หลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว หลวงพ่อศักดิ์ท่านปลุกเสกเดียว มีการสร้างด้วยเนื้องทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2517 นิกเกิ้ลใส้ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อนิกเกิ้ลใส้ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2517 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2517 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อศักดิ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพิชิตสมุทรการ (หลวงพ่อศักดิ์) วัดไทร ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม"

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว หลวงพ่อศักดิ์ท่านปลุกเสกเดียว มีการสร้างด้วยเนื้องทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก (พัดยศ) 2517 ทองแดง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง ของคุณวสันต์ มีแก้ว

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อศักดิ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพิชิตสมุทรการ (หลวงพ่อศักดิ์) วัดไทร ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม"

         เหรียญกลมหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศแบบมีหูในตัว หลวงพ่อศักดิ์ท่านปลุกเสกเดียว มีการสร้างด้วยเนื้องทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม รุ่นแรก (กลม) 2517 ทองแดง
เหรียญกลมหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง ของคุณวสันต์ มีแก้ว

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อศักดิ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพิชิตสมุทรการ (หลวงพ่อศักดิ์) วัดไทร ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม"

          เหรียญหล่อนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ลักษณะเป็นพระหล่อรูปหยดน้ำ เนื้อโลหะทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการระบุไว้ 

เหรียญหล่อนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม 2517 โลหะกระไหล่ทอง
เหรียญหล่อนาคปรกหลวงพ่อศักดิ์ วัดไทร สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อโลหะกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางนาคปรก ๗ เศียรประทับนั่งบนฐาน ๓ ชั้น 

          ด้านหลัง มีอักชระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศ" ซึ่งย่อมาจากชื่อของหลวงพ่อข้อมูล : หนังสืออนุสรณ์พระครูพิชิตสมุทรการ (หลวงพ่อศักดิ์ ธิตธมฺโม) ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ของคุณวสันต์ มีแก้ว

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง
  
บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้