โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ สุดยอดพระเมตตามหานิยมของสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ หรือ พระครูสกลวิสุทธิ์ (เหมือน สุวณฺณรตฺตโน) ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งของลุ่มน้ำแม่กลอง ที่อาจไม่เป็นที่คุ้นหูของนักสะสมพระเครื่องส่วนกลางเท่าใดนัก

          เนื่องจากในพื้นที่สมุทรสงครามมีพระเกจิอยู่อย่างมากมาย แต่ท่านก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่โด่งดังมากในพื้นที่แม่กลอง เนื่องด้วยวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ วัตถุมงคลบางอย่างจัดเป็นของหายากในปัจจุบัน

          หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้าน ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๗  โยมบิดาชื่อนายพ่วง รอดยันต์ โยมมารดาชื่อนางบัว รอดยันต์ 

          ในวัยเด็กท่านเป็นเด็กที่เฉลี่ยวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป โยมบิดาและโยมมารดาของท่านจึงนำท่านไปบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อให้ได้เล่าเรียนเขียนอ่านกับเจ้าอธิการพูน วัดกลางเหนือ

          ปี พ.ศ. ๒๔๒๘ หลวงพ่อเหมือน ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "สุวณฺณรตฺตโน" แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการจดบันทึกหลักฐานว่ามีพระอุปัชฌาย์ และพระครูสวด เป็นท่านใด

          หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดกลางเหนือเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมต่างๆ 

          ต่อมาพระอธิการพูน เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อเหมือน ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ สมุทรสงคราม
ภาพถ่ายหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ สมุทรสงคราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ของคุณภาณุ เกตุแก้ว

          วัดกลางเหนือ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย วัดตั้งอยู่ในตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ตั้งด้านหน้าติดแม่น้ำแม่กลอง อีกด้านติดอยู่กับคลองโรงหีบ

          วัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๓ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมกุฎิสงฆ์ปลูกไว้รอบพระอุโบสถ โดยปลูกไว้ในสระเป็นหลังๆ 

          ปัจจุบันกุฎิได้ย้ายมาที่ตั้งในปัจจุบัน มีหลักฐานในพระราชพงศาวดารพระเจ้ากรุงธนบุรี กล่าวว่า "หลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) ได้ล่องเรือจากราชบุรีมาตามลำน้ำแม่กลองผ่านวัดกลาง..." 

          ในสมัยก่อนนั้นมีวัดกลางใต้ซึ่งอยู่ถัดลงไป แต่ปัจจุบันได้ร้างไปแล้วและเป็นธรณีสงฆ์ของวัดกลางใต้ได้ถูกยุบรวมกับวัดกลางเหนือแล้ว

วัดกลางเหนือ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

           หลังจากที่หลวงพ่อเหมือนได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ตลอดจนถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

           นอกจากนี้หลวงพ่อเหมือน ท่านยังเป็นครูสอน ทำการสอนทั้งหนังสือ และวิชาการอย่างอื่นๆ โดยสมันนั้นนิยมเรียนกันตัวต่อตัว โดยท่านได้สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นเพื่อสอนปริยัติธรรมให้กับพระ เณร ภายในวัดและระแวกใกล้เคียง

           ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ หลวงพ่อเหมือน ท่านได้สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้น เพื่อสอนปริยัติธรรมให้กับพระ เณร ภายในวัดและระแวกใกล้เคียง และสร้างโรงเรียนวิชาภาษาไทยขึ้นเป็นแห่งแรกในอำเภอบางคนที

           โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลราชบุรี (สมัยนั้นแม่กลองขึ้นกับราชบุรี) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ท่านได้ชื่นชมหลวงพ่อเหมือนที่เห็นคุณค่าของการศึกษาหลังตรวจเยี่ยมแล้ว ท่านทรงประทานชื่อโรงเรียนให้ว่า "โรงเรียนตัวอย่างวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที" 

           ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทางราชการรับเป็นโรงเรียนของรัฐขยายการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ประถมปีที่ ๑–๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๓

           ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อเหมือนที่ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูสกลวิสุทธิ์

           ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการได้ตัดชั้นประถมศึกษาออกทั้งหมด คงไว้แต่มัธยมศึกษาและขยายออกไปจนถึงมัธยมบริบูรณ์ (ปัจจุบันโรงเรียนสกลวิสุทธิ์เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษาด้วย)

           ในสมัยที่หลวงพ่อเหมือนเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้มีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซม และสร้างใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนให้ความร่วมมือบริจาคสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก

          ทำให้วัดกลางเหนือมีศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มั่นคงถาวร ตั้งแต่อุโบสถ ศาลาการเปรียญทรงไทย กุฏิสงฆ์ทรงไทย และสมัยใหม่ ศาลาท่าน้ำ หอฉัน ตลอดจนอาคารเรียน ฯลฯ 

           อุโบสถสร้างใหม่ ก่ออิฐถือปูน งดงามมาก ผนังอุโบสถเป็นรูปเทพนม เรื่องรามเกียรติ์ เหนือผนังอุโบสถสร้างเป็นวิมาน พระประธานในอุโบสถสร้างด้วยศิลาแดง ปางมารวิชัยแบบสุโขทัยคู่มากับวัด และเจดีย์ใหญ่หน้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ยอดเจดีย์

พระครูสกลวิสุทธิ์ หรือ หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ

          หลวงพ่อเหมือน ท่านศึกษาร่ำเรียนวิชาจากหลวงพ่อกลัด วัดบางพรหม ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่ำเรียนวิชามหาอุตม์ การทำผ้าเช็ดหน้ามหานิยม เชือกถักคาดเอว การทำผงอิทธิเจ มหาราช ปถมัง ธงค้าขาย และคาถาเมตตามหานิยม 

          นอกจากนี้ท่านยังฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่ำเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมเพิ่มเติมอีกด้วย วัตถุมงคลของท่านจึงเข้มขลังและมีพุทธคุณมากมาย ชาวบ้านต่างๆ ที่ได้รับวัตถุมงคลของท่านไปต่างมีประสพการณ์ต่างๆมากมาย 

          นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่มีความเมตตาเป็นอย่างสูง ท่านได้อนุญาติให้ชาวบ้านโพธารามนิมนต์พระพุทธรูปหินทรายที่เป็นพระประธานของวัดกลางใต้

          ให้กับคณะชาวบ้านวัดกำแพงใต้ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อไปเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดกำแพงใต้ ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ 

          หลวงพ่อเหมือน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ นับสิริรวมอายุได้ ๙๖ ปี ๙ เดือน ๗๕ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ

          อิทธิวัตถุมงคลของหลวงพ่อ มีทั้ง ตะกรุด ผ้ายันต์ พระเครื่องเนื้อโลหะ และพระเนื้อดินเผา ที่รู้จักกันดีเป็นเหรียญรูปเหมือนของท่าน โดยวัตถุมงคลของหลวงพ่อโดดเด่นด้านเมตตา มหานิยม

          เหรียญหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงพ่อเหมือนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ ‘พระครูสกลวิสุทธิ์’ และเพื่อเป็นการฉลองตำแหน่งดังกล่าว ทางคณะศิษย์ฯ ได้ทำการของอนุญาติหลวงพ่อ จัดทำเหรียญรุ่นแรกของท่านขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ญาติโยมที่มารวมงานและบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื้อยรูปทรงหยดน้ำ แบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีทั้ง กระไหล่ทอง และ กระไหล่เงิน โดยทุกเหรียญต้องเป็นเหรียญข้างเลื่อยเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ บางตำรากล่าวกันว่าสร้างประมาณ ๕๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

          ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเหมือนนั่งเต็มองค์เอามือทั้งสองจับที่เข่า ด้านบนรูปเหมือนมีอักษรไทยจารึกว่า "พระครูสกลวิสุทธิ์ (เหมือน สุวณฺณรตฺตโน)" ด้านล่างรูปเหมือนมีตัวเลขปีสร้าง "๒๔๗๕"

          ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมียันต์อักขระขอม อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ซึ่งก็คือ หัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ ยันต์นี้บางท่านเรียกว่า "ยันต์น้ำเต้า" บ้างเรียก "ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์" ด้านบนมียันต์ตัวอุณาโลม จำนวน ๓ ตัว

          พระกลีบบัว หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นแรก

          สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หลวงพ่อเหมือนท่านสร้าง พระพิมพ์กลีบบัว เนื้อผงดำ นี้ไว้โดย มอบหน้าที่ให้ อาจารย์รื่น นิลแนบแก้ว ซึ่งเป็นอาจารย์สักยันต์ผู้มีชื่อเสียงของเมืองแม่กลอง และเป็นศิษย์​ของหลวง​พ่อ​แก้ว วัดพวงมาลัย หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม โดยขณะนั้นอาจารย์รื่น มาพำนักที่วัดกลางใต้ (ปัจจุบัน​เป็นวัดร้างและถูกยุบแล้ว) ​เป็นผู้เขียนลบผงพุทธคุณ เพื่อมาใช้เป็นมวลสารหลัก ด้วยหลวงพ่อเหมือนเชื่อมั่นในการลบผงของอาจารย์​รื่น ว่าท่านทำผงได้ขลังจริง

อาจารย์รื่น นิลแนบแก้ว

          โดยสร้างพระได้จำนวนไม่มาก มอบให้ศิษย์ที่มาบวชเรียนอยู่ใกล้ชิด ปรากฏมีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล มีชื่อเสียงได้รับความนิยมมากแบ่งออกเป็น

          พระกลีบบัว พิมพ์ใหญ่ข้างยันต์หลังเรียบ (นิยม) รุ่นแรก

          สร้างด้วยเนื้อดินผสมผง พิมพ์กลีบบัว จัดเป็นพิมพ์ที่หายาก สร้างน้อย เนื้อองค์พระเป็นสีดำละเอียด ไม่มีกรวดทรายในองค์พระ องค์พระสูง ๓ เซนติเมตร (ในบางองค์เป็นเนื้อดินเผาลงรัก)
พระกลีบบัวหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นแรก ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ ของคุณเบนจมิน ท่าพระจันทร์

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธนั่งปางสมาธิพาดผ้าสังฆาฏิ ฐานมีกลีบบัว ๙ กลีบ มีอักขระยันต์ทั้งด้านข้างซ้านและขวา ขององค์พระ

          ด้านหลัง เรียบไม่มียันต์ใดๆ

          พระกลีบบัว พิมพ์เล็กข้างยันต์หลังยันต์

          สร้างด้วยเนื้อดินผสมผง พิมพ์กลีบบัว แต่มีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่ รายละเอียดในพิมพ์พระด้อยกว่าพิมพใหญ่ เนื้อองค์พระเป็นสีดำละเอียด ไม่มีกรวดทรายในองค์พระ
พระกลีบบัวหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นแรก ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พิมพ์เล็กหลังเรียบ

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธนั่งปางสมาธิพาดผ้าสังฆาฏิ ฐานมีกลีบบัว ๙ กลีบ มีอักขระยันต์ทั้งด้านข้างซ้านและขวา ขององค์พระ

          ด้านหลัง เรียบไม่มียันต์ใดๆ

          พระกลีบบัว หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นสอง พิมพ์เล็กหลังยันต์

          สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากที่พระกลีบบัวรุ่นแรกหมดไป หลวงพ่อเหมือนท่านจึงได้สร้างพระพิมพ์กลีบบัว เนื้อผงดำขึ้นอีกครั้ง โดยใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าที่ชำรุดไม่มากของพิมพ์เล็กมากดพิมพ์ใหม่ แต่ด้านหลังแกะพิมพ์พระขึ้นมาใหม่ให้มียันต์ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกลีบบัวหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พิมพ์เล็กข้างยันต์หลังยันต์

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธนั่งปางสมาธิพาดผ้าสังฆาฏิ ฐานมีกลีบบัว ๙ กลีบ มีอักขระยันต์ทั้งด้านข้างซ้านและขวา ขององค์พระ

          ด้านหลัง มียันต์เป็นร่องลึก

          พระกลีบบัว หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นสอง พิมพ์ใหญ่ยันต์เล็กหลังเรียบ

          สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากที่พระกลีบบัวรุ่นแรกหมดไป หลวงพ่อเหมือนท่านจึงได้สร้างพระพิมพ์กลีบบัว เนื้อผงดำขึ้นอีกครั้ง โดยมีการแกะพิมพ์พระขึ้นมาใหม่ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกลีบบัวหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ 2500 พิมพ์ใหญ่-ยันต์เล็ก
พระกลีบบัวหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พิมพ์ใหญ่-ยันต์เล็ก

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธนั่งปางสมาธิพาดผ้าสังฆาฏิ ฐานมีกลีบบัว ๙ กลีบ มีอักขระยันต์ทั้งด้านข้างซ้านและขวาขององค์พระ โดยยันต์จะมีขนาดเล็กแต่แกะได้สวยงาม

          ด้านหลัง เรียบไม่มียันต์ใดๆ

          พระกลีบบัว หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ รุ่นสอง พิมพ์ใหญ่หลังยันต์

          สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากที่พระกลีบบัวรุ่นแรกหมดไป หลวงพ่อเหมือนท่านจึงได้สร้างพระพิมพ์กลีบบัว เนื้อผงดำขึ้นอีกครั้ง โดยมีการแกะพิมพ์พระขึ้นมาใหม่ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกลีบบัวหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ 2500 พิมพ์ใหญ่-หลังยันต์
พระกลีบบัวหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พิมพ์ใหญ่-หลังยันต์

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธนั่งปางสมาธิพาดผ้าสังฆาฏิ ฐานมีกลีบบัว ๙ กลีบ 

          ด้านหลัง มียันต์เป็นร่องลึก

          ผ้ายันต์สรงน้ำหลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ

           สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อเหมือน มีอายุครบ ๙๐ ปี ทางคณะศิษย์ฯ จึงจัดงานสรงน้ำหลวงพ่อเหมือนขึ้นในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ และในงานนี้เองได้มีการสร้างผ้ายันต์ ที่ระลึกในงานสรงน้ำทำบุญอายุหลวงพ่อเหมือนครบ ๙๐ ปี จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ผ้ายันต์ที่ระลึกในงานสรงน้ำ หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖

           บนผ้ายันต์เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเหมือนนั่งสมาธิเต็มรูป ลงสีเหลืองบริเวณผ้าจีวรดูสวยงาม ด้านข้างรูปเหมือนมียันต์นะภัทรกัปป์ (นะ โม พุท ธา ยะ) และอักขระขอม ‘อิ สวา สุ’ และยันต์เฑาะว์ขัดสมาธิ ๒ ตัว มีข้อความว่า "พระครูสกลวิสุทธิ ที่ระลึกในงานสรงน้ำ เมื่ออายุ ๙๐ ปี ๑๙ เมษายน ๒๔๙๖"โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้