โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง เจ้าของพระพันแปดไฟที่แสนจะหายาก

ถาพภ่ายหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร
หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร

         หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง หรือ พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ท่านมีนามเดิมว่า "สาย" นามสกุล "เพชรนิล" เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๕๔ โยมบิดาชื่อนายสง เพชรนิล โยมมารดาชื่อนางอุบ เพชรนิล ซึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

         หลวงพ่อสาย ท่านเกิด ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสองห้อง(เดิมคือตำบลดอนไผ่)อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรม ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๖ คน 

         เมื่อครั้งเยาว์วัย ท่านได้เรียนหนังสือกับหลวงปู่นิล วัดตึกมหาชยาราม สมุทรสาคร ทั้งภาษาไทยและภาษาขอม จนมีความรู้ความชำนาญในด้านภาษาไทยเทียบเท่าชั้นประถม ๔ ในด้านภาษาขอม ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจนสามารถจารอักขระลงในใบลานเป็นหนังสือเทศน์ได้อย่างดี 

ภาพถ่ายหลวงพ่อนิล วัดตึกมหาชยาราม สมุทรสาคร
หลวงปู่นิล วัดตึกมหาชยาราม สมุทรสาคร

         จนเมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ พัทธสีมาวัดตึก โดยมีหลวงปู่นิล วัดตึก เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ท่านได้รับมอบหมายจากหลวงปู่นิล ได้เป็นผู้จารหนังสือเทศน์เป็นภาษาขอมลงในใบลานวันละหลายๆหน้า 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ หลวงพ่อสาย มีอายุได้ ๒๐ ปี ก็เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตึกมหาชยาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี 

         หลวงปู่นิล วัดตึก เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         หลังจากบวชแล้วได้จำพรรษา ณ วัดตึกมหาชยาราม เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับหลวงปู่นิล ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ เรื่อยมาเป็นระยะเวลาได้ ๑๓ พรรษา ก็ได้ทำการลาสิกขาบท กลับภูมิลำเนาเดิม 

หลวงพ่อแม้น วัดใหญ่โพหัก ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ หลังจากที่ลาสิกขาได้ ๗ วันหลวงพ่อสาย ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์อีกครั้ง ณ พัทธสีมาวัดใหญ่โพธิ์หัก ตำบลโพธิ์หัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘  ได้ฉายาว่า "สุกกปุณโณ" โดยมี 

         พระอธิการแช่ม วัดดอนเซ่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระครูธรรมสาทิศ(แม้น) วัดใหญ่โพธิ์หัก เป็นพระกรรมวาจารย์ 

         พระอาจารย์ปลื้ม วัดใหญ่โพธิ์หัก เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลวงพ่อสาย หลังจากอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่ วัดใหญ่โพธิ์หัก เป็นเวลา ๑ พรรษา ก่อนที่จะกลับไปจำพรรษาที่วัดหนองสองห้อง ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙

          และการที่ท่านเดินทางกลับมาที่บ้านหนองสองห้องนี้เอง ท่านได้ริเริ่มสร้างวัดโดยการชักชวนและร่วมมือกับชาวบ้านหนองสองห้อง ในการสร้างวัด และสร้างเสนาสนะต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และบำเพ็ญกุศล ซึ่งได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด จนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมีหลวงพ่อสาย รับหน้าที่ดูแลและปกครองวัดเรื่อยมา

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ หลังจากสร้างวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ หลวงพ่อสายจึงได้รับการแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์สมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหนองสองห้องอย่างเป็นทางการ 

หลวงพ่อพุทธศิลา วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร
หลวงพ่อพุทธศิลา วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร

         หลังจากได้เป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านก็ได้พัฒนาวัดเรื่อยมารวมทั้งยังได้ อัญเชิญหลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในวัดร้างในจังหวัดสมุทรสงคราม 

          สร้างด้วยหินทรายขนาดหน้าตัก ๒ เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมประดิษฐานอยู่คู่กับหลวงพ่อโต ที่ถูกอัญเชิญไปที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยหลวงพ่อศิลาถูก​อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดหนองสองห้อง เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้จนถึงปัจจุบัน  

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงพ่อสายได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาของบุตรหลาน ในพื้นที่หนองสองห้อง ท่านจึงได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ อีกด้วย

ภาพถ่ายบูชาหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง 2502
หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ หลวงพ่อสาย ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ หลวงพ่อสายได้ทำการสร้างพระอุโบสถ แทนพระอุโบสถไม้หลังเดิมที่ชำรุด ให้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอุโบสถมีพระประธานพร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร 

         หลวงพ่อสาย ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ นับรวมสิริอายุได้ ๙๔ ปี ๘ เดือน ๗ วัน ๖๒ พรรษา สร้างความอาลัยให้ลูกศิษย์ชาวสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก คงไว้แต่อนุสรณ์แห่งความดีอีกทั้งร่างกายของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยยังคงมีสภาพเดิมเป็นที่น่าอัศจรรย์.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง

         พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง พิมพ์นางพญา พิมพ์ใหญ่

         สร้างขึ้นในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นพระที่สร้างในยุคแรกของหลวงพ่อ ลักษณะคล้ายพระนางพญา มีการสร้างด้วยเนื้อชินเงิน มีการสร้างด้วยกัน ๒ พิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก เพื่อแจกให้กับแจกศิษย์ที่ไปสงครามอินโดจีน และสงครามเกาหลี ที่เรียกว่าธาตุพันแปดไฟนั้น เพราะหลวงพ่อสายได้ใช้แผ่นตะกั่วมาลงอักขระปลุกเสกแล้วนำไปหลอม เมื่อหลอมเสร็จแล้ว เมื่อแผ่นตะกั่วเย็นจึงนำมาลงอักขระอีก แล้วนำไปหลอมใหม่ ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ จนครบหนึ่งพันกับแปดครั้ง จึงเรียกว่า พระพันแปดไฟ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง 2485-2487 พิมพ์พระพุทธหน้าเดี่ยว
พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ พิมพ์นางพญา พิมพ์ใหญ่

พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. 2485 พิมพ์นางพญา พิมพ์เล็ก
พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ พิมพ์นางพญา พิมพ์เล็ก

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธ เข้าใจว่าหมายถึงหลวงพ่อพุทธศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองสองห้อง ที่หลวงพ่อสายนิมนต์มาจากวัดร้าง ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีขอบกนกล้อมรอบองค์พระ

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ในบางองค์หลังจะเรียบ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ  

          พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง พิมพ์หลวงพ่อศิลา

         สร้างขึ้นในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยจำลองหลวงพ่อพุทธศิลามาเป็นพิมพ์พระ สร้างด้วยเนื้อชินเงิน เพื่อแจกให้กับแจกศิษย์ที่ไปสงครามอินโดจีน และสงครามเกาหลี ที่เรียกว่า ธาตุพันแปดไฟนั้น เพราะหลวงพ่อสายได้ใช้แผ่นตะกั่วมาลงอักขระปลุกเสกแล้วนำไปหลอม เมื่อหลอมเสร็จแล้ว เมื่อแผ่นตะกั่วเย็นจึงนำมาลงอักขระอีก แล้วนำไปหลอมใหม่ ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ จนครบหนึ่งพันกับแปดครั้ง จึงเรียกว่า พระพันแปดไฟ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง 2485-2487 พิมพ์หลวงพ่อศิลา
พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๗ พิมพ์หลวงพ่อพทธศิลา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธ เข้าใจว่าหมายถึงหลวงพ่อพุทธศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองสองห้อง ที่หลวงพ่อสายนิมนต์มาจากวัดร้างในจังหวัดสมุทรสงคราม ประทับนั่งบนฐานมีผ้าทิพย์สวยงาม มีขอบกนก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ   

         เหรียญหล่อพระโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง

         สร้างขึ้นในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นพระหล่อโบราณแบบหูปลิง สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง ทำขึ้นเพื่อแจกให้กับแจกศิษย์ลูกหาของท่านที่บริจาคทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด แบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์ คืิอพิมพ์ซุ้มแหลม และพิมพ์ซุ้มเว้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระเครื่องพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง พิมพ์พระโมคคัลลา-พระสารีบุตร
เหรียญหล่อพระโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ พิมพ์ซุ้มแหลม ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ด้านล่างมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ   

         พระหล่อหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง พิมพ์ใบมะขาม

         สร้างขึ้นในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นพระหล่อขนาดเล็กแบบพระใบมะขาม ทำขึ้นเพื่อแจกให้กับแจกศิษย์ลูกหาของท่านที่บริจาคทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด โดยสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง 2497 พิมพ์ใบมะขาม
เหรียญหล่อหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ พิมพ์ใบมะขาม

พระพันแปดไฟหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง พิมพ์เล็บมือ
เหรียญหล่อหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ พิมพ์ใบมะขาม ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานเขียง ๔ ชั้น องค์พระมีเส้นซุ้มยอมุมสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ในบางองค์มีรอยจาร 

         เหรียญหลวงพ่อศิลา หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อแจกให้กับผู้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาและปฏิสังขรณ์วัดหนองสองห้อง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา  วัดหนองสองห้อง 2496 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา  วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อพุทธศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองสองห้อง ที่หลวงพ่อสายนิมนต์มาจากวัดร้างในจังหวัดสมุทร​สงคราม​ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระพุทธศิลา วัดหนองสองห้อง"  

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ  

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๗๒ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นมาด้วยกัน ๒ บล็อกคือ บล็อกตัวหนังสือใหญ่ กับบล็อกตัวหนังสือเล็ก(เสริม) มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2506 หนังสือใหญ่ เงินลงยาแดง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พิมพ์หนังสือใหญ่ เนื้อเงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2506 หนังสือใหญ่ เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พิมพ์หนังสือใหญ่ เนื้อเงินลงยา

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2506 หนังสือใหญ่ เงิน
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พิมพ์หนังสือใหญ่ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2506 หนังสือใหญ่ อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พิมพ์หนังสือใหญ่ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2506 หนังสือเล็ก เงิน
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก(เสริม) ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พิมพ์หนังสือเล็ก เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2506 หนังสือเล็ก อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก(เสริม) ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พิมพ์หนังสือเล็ก เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนของรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดหนองสองห้อง" ด้านล่างของรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย"  

         ด้านหลัง มียันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกทำบุญวันเกิด ครบอายุ ๗๒ ปี ๓๐ ส.ค. ๐๖"   

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์เนื่องในคราวที่หลวงพ่อได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยา และเนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่น 2 2509 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อเงินลงยา

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น 2 ปี พ.ศ. 2509 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่น 2 2509 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างของรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรสุตาภิวัฒน"  

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๕ ธ.ค. สาย ๐๙"  

         เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา หลังหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา หลังหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง 2509 เงิน
เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา หลังหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา หลังหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง 2509 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา หลังหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อพุทธศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองสองห้อง ที่หลวงพ่อสายนิมนต์มาจากวัดร้างที่เดี่ยวกับหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ฯ ด้านล่างของรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพุทธศิลา"

         ด้านหลัง เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างของรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรสุตาภิวัฒน ๕ ธ.ค. สาย ๐๙" 

         เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไร่ขิงจำลอง  วัดหนองสองห้อง 2515 เงิน
เหรียญหลวงพ่อไร่ขิงจำลอง  วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อไร่ขิง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่หลวงพ่อสายหล่อจำลองไว้ รอบรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง วัดหนองสองห้อง พ.ศ. ๒๕๑๕"  

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ  

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกจ่ายในคราวที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๘๑ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง และเนื้อทองแดง หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร 2516 เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร 2516 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์ (หลวงพ่อสาย) วัดหนองสองห้อง"  

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก อายุครบ ๘๑ ปี ๒๕๑๖"  

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกจ่ายในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบถส ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่น 4 2517 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์ วัดหนองสองห้อง"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๑๗"    

         รูปหล่อโบราณหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์เนื่องในคราวที่หลวงพ่อได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งในปีนั้นมีการสร้างวัตถุมงคลหลายชนิดและรูปหล่อโบราณก็เป็นหนึ่งในนั้น ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ สร้างด้วยเนื้อทองเหลือง หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 เนื้อทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งเต็มองค์บนฐานเขียง มือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่า องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย"

          ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดหนองสองห้อง"    

          ด้านฐาน เรียบ มีรอยอุดกริ่ง

          พระยอดธงหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์เนื่องในคราวที่หลวงพ่อได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งในปีนั้นมีการสร้างวัตถุมงคลหลายชนิด สร้างด้วยเนื้อทองเหลือง หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

รูปหล่อหลวงพ่อศิลา หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง
พระยอดธง หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

          ด้านหน้า เป็นรูจำลองพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับบนฐานชุกชี ไม่ปรากฏขระภาษาไทยใดๆ 

          ด้านหลัง ที่ประทับบนฐานชุกชี ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

          ด้านฐาน เรียบ มีเลขไทยเขียนว่า "๑" ซึ่งหมายถึงเป็นพระรุ่นแรกของทางวัด

         พระสมเด็จหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์เนื่องในคราวที่หลวงพ่อได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งในปีนั้นมีการสร้างวัตถุมงคลหลายชนิดและพระสมเด็จก็เป็นหนึ่งในนั้น ลักษณะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเหมือนพระสมเด็จทั่วไป สร้างด้วยเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อลบผง และรวบรวมผงเองจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระสมเด็จหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง
พระสมเด็จหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พิมพ์ฐาน ๓ ชั้น (พิมพ์เล็ก) ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

พระสมเด็จหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง
พระสมเด็จหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พิมพ์ฐาน ๕ ชั้น (พิมพ์กลาง) ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

          ด้านหน้า เป็นพระสมเด็จที่มีพิมพ์พระเหมือนพระสมเด็จทั่วไป ครอบด้วยซุ่มระฆังมีทั้งที่เป็นฐาน ๓ ชั้น,ฐาน ๕ ชั้น และฐาน ๗ ชั้น

          ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         ภาพถ่ายห้อยคอหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง 

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป ลักษณะเป็นภาพถ่ายขนาดเล็กสำหรับห้อยคอแล้วเลี่ยมเงินจับขอบแบบโบราณ หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

ภาพอัดกระจกหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้อง
ภาพขนาดห้อยคอหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

          ด้านหลัง เรียบไม่มีอักขระยันต์ใดๆ ในบางภาพมีรอยจาร  

         ภาพถ่ายห้อยคอหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง (กระดาษหนังไก่)

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป ลักษณะเป็นภาพถ่ายบนกระดาษหนังไก่ขนาดเล็กสำหรับห้อยคอ หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

ภาพถ่ายห้อยคอหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง
ภาพถ่ายห้อยคอหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง (กระดาษหนังไก่) ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์จารด้วยดินสอ บางภาพมีชานหมากของหลวงพ่อติดไว้ด้วย  

         ภาพถ่ายบูชาหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๘๙ ปี เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป ลักษณะเป็นภาพถ่ายใส่กรอบวิทยาศาสตร์สำหรับตั้งบูชา หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพบูชาหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง
ภาพบูชาหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์ (หลวงพ่อสาย) วัดหนองสองห้อง อายุ ๘๙ ปี"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์   

         เสื้อยันต์หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่ไปรบในสงครามอินโดจีน และสงครามเกาหลี ลักษณะเป็นเสื้อยันต์ มีการสร้างด้วยผ้าสีแดงและผ้าสีขาว หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เสื้อยันต์หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สีขาว
เสื้อยันต์หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง (สีขาว) ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

เสื้อยันต์หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สีแดง
เสื้อยันต์หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง (สีแดง) ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

          ด้านหน้า มีอักขระยันต์ ที่เกิดจากการพิมพ์ยันต์ลงไปที่เสื้อด้วยหมึกดำ ซึ่งเสื้อแต่ละตัวจะมีไม่เหมือนกัน

          ด้านหลัง เช่นเดียวกับด้านหน้าคือมีอักขระยันต์ ที่เกิดจากการพิมพ์ยันต์ลงไปที่เสื้อด้วยหมึกดำ ซึ่งเสื้อแต่ละตัวจะมีไม่เหมือนกัน

         ตะกรุดชุดหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นตะกรุดชุดที่สร้างจากแผ่นทองแดง และแผ่นเงิน ที่หลวงพ่อสายจะทำการจารตะกรุดด้วยตัวท่านเอง เสร็จแล้วจึงรอยเชือกไหม ไว้ด้วยกัน จัดเป็นเครื่องรางที่เป็นมาตราฐานของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

ตะกรุดชุดหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร
ตะกรุดชุดหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

          ในการสร้างนั้นหลวงพ่อสาย ท่านจะสร้างตะกรุดที่ประกอบไปด้วยตะกรุดทองแดงที่ยาวเป็น ๓ เท่าของตะกรุดเงินจำนวน ๙ ดอก ซึ่งแต่ละดอกจะเห็นรอยจารอย่างชัดเจน และตะกรุดเงินที่มีขนาดสั้นกว่าตะกรุดทองแดง อีกจำนวน ๘ ดอก เมื่อเสร็จแล้วจึงทำการร้อยสลับกัน โดยใช้เชือกไหมเป็นตัวร้อยตะกรุด

         พระบูชาหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่น ๘๘ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓   เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์เนื่องในคราวที่ทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๘๘ ปี สร้างด้วยเนื้อทองเหลือง หลวงพ่อสายปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระบูชาหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นอายุ 88 ปี 2524
พระบูชาหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นอายุ ๘๘ ปี ออกปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ขนาด ๕ นิ้ว

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์ (หลวงพ่อสาย) วัดหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อายุ ๘๘ ปี"

          ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

          ด้านฐาน ไม่มีดินไทย

 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้