โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ ราชบุรี

หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ ราชบุรี

         หลวงปู่หนู (ปัญฺญาโสโต) วัดไผ่สามเกาะ ท่านมีนามเดิมว่า "หนู กันขำ" ท่านกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๘ คน โยมบิดาชื่อนายนวน กันขำ โยมมารดาชื่อนางตุ่น กันขำ ณ บ้านไผ่สามเกาะ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จบการศึกษาชั้น ป.๔ ที่โรงเรียนเขาขลุง ที่บ้านมีอาชีพทำนา

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อหลวงปู่หนู มีอายุได้ ๒๒ ปี ท่านได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับฉายาว่า "ปญฺญาโสโต" โดยมี

         พระครูเมธาธิการ (หลวงพ่อหวาน) เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูบุญนาค สักการโว วัดลำพยอม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์ม่วง วัดไผ่สามเกาะ เป็นพระอนุสาวณาจารย์

         หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้ว ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดไผ่สามเกาะ หลังจากนั้นท่านได้มุมานะร่ำเรียนวิชาทางธรรมจนสามารถ สอบได้นักธรรมเอก ได้รับพัดยศสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอก

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หลวงปู่หนู ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ สืบต่อจากพระอาจารย์ม่วง จักหมื่นภูผา อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงปู่หนู่ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงปู่หนู ท่านเป็นศิษย์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และหลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม จังหวัดนครปฐม

         ในปี พ.ศ.๒๔๘๖ หลวงปู่หนู ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ขอศึกษาพุทธาคมจากหลวงพ่อแช่ม

         หลวงพ่อแช่ม ได้เมตตาสอนสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ให้เป็นอันดับแรก และได้สอนพระคาถากำบัง วิชามหาอุด และคงกระพันชาตรี ใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา ๑ ปี

         ในพรรษาที่ ๗ ตรงกับปี พ.ศ.๒๔๙๒ หลวงปู่หนูได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้เข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอศึกษาเรียนไสยเวทย์พุทธาคม

         หลวงพ่อเงิน ได้รับเป็นศิษย์ได้ให้หลวงปู่หนู มาขึ้นครูที่วัดดอนยายหอม และได้สอนวิชาสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ให้เช่นกัน และได้สอนคาถาอาคมต่างๆ ให้เช่น คาถาเสกหุ่น หนุนธาตุ คาถามหาอุด และการทำกสิณต่างๆ เช่น กสิณน้ำ กสิณลม กสิณไฟ และปัฐวีธาตุ จนสามารถบรรลุกสิณ ๑๐

         หลังจากนั้นหลวงปู่หนู ได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง ที่วัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

         ซึ่งหลวงพ่อเต๋ คงทอง ท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ด้วยเช่นกัน ได้เข้าขอศึกษาและปรึกษารับการแนะนำในการใช้วิชาต่างๆ จากหลวงพ่อเต๋ คงทอง ซึ่งเป็นศิษย์ผู้พี่และเป็นทั้งพระอาจารย์

         หลวงปู่หนู ปัญฺญาโสโต ได้เดินทางไปมาหาสู่ทั้ง ๓ พระอาจารย์อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา ต่อจากนั้นได้เรียนวิชาคาถาอาคม อักขระเลขยันต์จากพระอาจารย์อู๋ วัดใหม่สำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         อาจารย์อู๋ องค์นี้ท่านเป็นศิษย์ผู้สืบสายวิชาสายหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ จังหวัดกาญจนบุรี หลวงปู่หนู ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาไสยเวทย์พุทธาคม จากท่านพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาไสยเวทย์พุทธาคมเข้มขลังและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งสิ้น

         จึงนับได้ว่าหลวงปู่หนู ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่เชี่ยวชาญและแตกฉานในไสยเวทย์มนต์คาถา จึงทำให้วัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ

         หลวงปู่หนู  ท่านเป็นพระที่มีอัธยาศัยถือมักน้อยสันโดษ ในปฏิปทา น่าเลื่อมใส บริสุทธิ์ผ่องแผ้วทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ 

         หลวงปู่หนู ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นับรวมสิริอายุได้ ๙๘ ปี ๗๖ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงปุ่หนู วัดไผ่สามเกาะ

         เหรียญหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่นแรก

         สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นเหรียญรูปไข่ แบบมีหูในตัว ขนาดความกว้าง ๒.๑ ซม. ส่วนสูง ๓ ซม. สร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำ สร้างจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ โดยบรรจุไว้ใต้พระอุโบสถจำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดงกะไหล่ไฟ สร้างจำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ ออกให้บูชาในงานปิดทองผูกพัทธสีมา (ฝังลูกนิมิต)ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕

เหรียญหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงรมดำ(นิยม)

เหรียญหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงผิวไฟ

         ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงปู่หนูครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักษรภาษาไทยเขียนว่า "พระครูหนู ปัญฺญาโสโต" ถัดขึ้นไปเป็นอักขระเลขยันต์ ๓ ตัว อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ด้านบนเป็นตัวอักษรภาษาไทยเขียนว่า "วัดไผ่สามเกาะ อ.บ้านโป่ง"  

         ด้านหลัง ของเหรียญเป็นยันต์นะละลวย รายล้อมด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "จ.ราชบุรี ๒๕๑๕"   

         เหรียญหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่น ๒

         สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเหรียญรูปอาร์ม แบบมีหูในตัว สร้างเพื่อแจกจ่ายในงานผูกพัทธสีมาของวัด สร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่น ๒  พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง


         ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงปู่หนูครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักษรภาษาไทยเขียนว่า "พระครูหนู ปัญฺญาโสโต วัดไผ่สามเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี" 

         ด้านหลัง ของเหรียญเป็นยันต์นะละลวย รายล้อมด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมา ๑๖"   

         สมเด็จหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณที่มีเอกลักษณ์สามารถจดจำได้ง่าย สร้างเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่บริจาคเงินเพื่อพัฒนาวัด โดยใช้เนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อได้รวบรวมและลบผงเองเป็นส่วนผสมหลัก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการบันทึกไว้

สมเด็จหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่นแรก
สมเด็จหลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รุ่นแรก

         ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จพิมพ์พระประธานฐาน ๓ ชั้น ครอบซุ้มระฆัง ภายในครอบระฆังมีต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์สามารถจดจำได้ง่าย

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดไผ่สามเกาะ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี"   โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้