โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของโพธาราม ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี
หลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี

         หลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี องค์พระสร้างขึ้นมาจากหินทรายแดง แกะเป็นรูปพระพุทธนั่งปางมารวิชัย 

         วัดกำแพงใต้ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งมาประมาณ ๒๐๐ ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในบริเวณตำบลบ้านสิงห์ 

         วัดกำแพงใต้ เป็นวัดเก่าแก่ สมัยก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์ หลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นวัดนั้น ค้นได้จากหลักฐานหนังสือรับรองสภาพวัดโดยสำนักพุทธจังหวัดราชบุรี ว่าตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แต่สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎชัด วัดกำแพงใต้ได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ 

         หลวงพ่อโสรชัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีอายุราว ๓๐๐ กว่าปี เดิมที่หลวงพ่อโสรชัย ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางใต้ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งวัดกลางใต้นี้เป็นวัดเล็กๆ ที่อยู่ลึกเข้าไปในสวนสมัยนั้นจะเข้าไปที่วัดต้องเดินลัดสวนของชาวบ้านเข้าไป หรือไม่ก็พายเรือเข้าคลองเล็กๆเข้ามา ทำให้การเดินทางยากลำบาก วัดจึงขาดความเจริญ 

         ต่อมาวัดได้เสื่อมโทรมลงจนไม่มีพระอยู่จำพรรษา และเป็นวัดร้างไปในที่สุด ทางราชการจัดได้ยุบวัดกลางใต้ลง และนำทรัพย์สมบัติรวมทั้งพระพุทธรูปทั้งหมดของวัดกลางใต้ มาไว้ที่วัดกลางเหนือ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองที่เจริญรุ่งเรืองกว่า

ภาพถ่ายหลวงพ่อตั่ง วัดกำแพงใต้ ราชบุรี
หลวงพ่อตั่ง วัดกำแพงใต้ ราชบุรี

         ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ในยุคหลวงพ่อตั่ง เป็นเจ้าอาวาส ทางวัดกำแพงใต้ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่า(โบสถ์มหาอุด) ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน และได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ การก่อสร้างกินระยะเวลานานถึง ๔ ปี โครงสร้างส่วนใหญ่จึงแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๑

         ในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นี้ ทางคณะกรรมการวัดจึงคิดจะจัดหาพระประธานองค์ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของพระอุโบสถ จึงได้ทำการสืบหาพระพุทธรูปเก่าที่มีขนาดใหญ่ มาประดิษฐานแทนหลวงพ่อหินแดง พระประธานองค์เก่าที่มีขนาดเล็ก (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้บนหอสวดมนต์ของวัด) จนทราบว่ามีพระพุทธรูปต้องตามลักษณะที่ต้องการอยู่ที่วัดกลางเหนือ 

         ทางคณะกรรมการและหลวงพ่อตั่ง เจ้าอาวาสวัดกำแพงใต้ในสมัยนั้น จึงได้เดินทางไปที่วัดกลางเหนือ ซึ่งในขณะนั้นมีหลวงพ่อเหมือน เป็นเจ้าอาวาส ทางคณะกรรมการวัดจึงแจ้งความประสงค์ของกลุ่มตน และขออาราธนานิมนต์หลวงพ่อโสรชัย มาเป็นพระประธานของวัดกำแพงใต้ ซึ่งหลวงพ่อเหมือน และคณะกรรมการวัดกลางเหนือก็ได้อนุญาติ

         มีบันทึกสั้นของหลวงพ่อโสรชัย จดบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า หลวงพ่อโสรชัย หรือ พระหินทรายแดงนี้มีพี่น้องกันอีกหนึ่งองค์ เมื่อแรกที่คณะเดินทางไปเห็นนั้น มีการนำพระ ๒ องค์นั้นหันหลังชนกันอยู่ที่ลานกลางแจ้งของวัด แต่ทางคณะฯ นั้นประสงค์จะอัญเชิญมาเพียงองค์เดียว จึงเลือกองค์ที่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ส่วนอีกองค์นั้นถูกอัญเชิญไปที่จังหวัดเพชรบุรี

ภาพหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี เก่า
หลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี

         โดยหลวงพ่อโสรชัยนั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากศิลาแลงสีแดง จำนวน ๗ ท่อนประกอบเข้าด้วยกัน เป็นพระพุทธรูปศิลปอยุธยาตอนปลาย โดยในสมัยนั้นได้มีการชะลอหลวงพ่อมาทางเรือ และต่อด้วยรถจนมาถึงวัดกำแพงใต้ แล้วจึงยกเข้ามาประกอบในพระอุโบสถ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑

         และด้วยเหตุที่เชื่อกันว่าหลวงพ่อโสรชัยนั้นเป็นพระองค์น้องของพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจ้งของวัดกลางเหนือมาก่อน ทางหลวงพ่อตั่งเจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัดในสมัยนั้นจึงได้ร่วมกันขนานนามของท่านใหม่ว่า "หลวงพ่อโสรชัย" และเรียกชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อประดิษฐานหลวงพ่อโสรชัยเป็นที่มั่นคงพร้อม และการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แล้วเสร็จ พระครูพิศาลภัทรกิจ (ตั่ง อภิสมาจาโร) เจ้าอาวาสในขณะนั้นและคณะกรรมการวัด จึงได้มีการจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตร ๕ วัน ๕ คืน เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นปีแรก 

         และจัดต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยการจัดงานปิดทองประจำปีหลวงพ่อโสรชัย นั้นจะอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งการจัดงานจะมีการจัดงาน ๓ วันคือ วันไหว้ วัดตรุษจีน และหลังวันตรุษจีนอีก ๑ วัน โดยมีมหรสพมากมาย และมหรสพที่เป็นที่นิยมทุกปีในยุคแรกนั่นก็คือ งิ้ว แต่ปัจจุบันหาชมได้ยากชาวบ้านจึงว่าจ้างลิเกมาแสดงแทน ซึ่งเป็นที่นิยมเนื่องด้วยคนมาแก้บนถวายทุกปี.

วัตถุมงคลหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้

         เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว โดยทางวัดได้นิมนต์หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขารามมาเป็นประธานจุดเทียนชัย และนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นมาร่วมปลุกเสกมากมาย ซึ่งเหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี รุ่นแรก 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี รุ่นแรก 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี รุ่นแรก 2502 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อโสรชัย พระประธานศักดิ์สิทธิ์ของทางวัด องค์หลวงพ่อพันผ้าสังฆาฏิประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี

         ด้านหลัง บนสุดมีอักขระยันต์ตัว "อุ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้" ใต้อักขระภาษาไทยมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"

         เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่น ๒ (ไม้มลาย)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปห้าเหลี่ยมแบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้ได้หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ มาเป็นผู้ปลุกเสกให้ ซึ่งเหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี รุ่น 2 2503 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี รุ่น 2 2503 ทองแดงกระไหล่ทอง-เขยื้อน
เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อโสรชัย พระประธานศักดิ์สิทธิ์ของทางวัด องค์หลวงพ่อพันผ้าสังฆาฏิประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโสรชัย"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมาวัดกำแพงไต้ ๒๕๐๓" โดยช่างได้แกะคำว่าใต้ผิดไป

         เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่น ๓ (ไม้ม้วน)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในงานปิดทองประจำปีหลวงพ่อโสรชัยของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปห้าเหลี่ยมแบบมีหูในตัวแบบเดียวกับเหรียญรุ่น ๒ แต่ได้มีการแกะแม่พิมพ์ใหม่และแก้ไขคำว่าใต้ให้ใช้ไม้ม้วนอย่างที่ถูกต้อง เหรียญรุ่นนี้ได้หลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์ มาเป็นผู้ปลุกเสกให้ ซึ่งเหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงชุปนิกเกิ้ล และเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี รุ่น 3 2504 อัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิ้ล

เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ ราชบุรี รุ่น 3 2504 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อโสรชัย พระประธานศักดิ์สิทธิ์ของทางวัด องค์หลวงพ่อพันผ้าสังฆาฏิประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโสรชัย"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมาวัดกำแพงใต้ ๒๕๐๓"

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้