โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร
หลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร

         หลวงพ่อทองบุญ (ธมฺมทินฺโน) วัดทองธรรมิการาม หรือ พระครูสาครธรรมทัต อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมิการาม ท่านมีนามเดิมว่าทองบุญ คะมะ มีชาติภูมิเป็นชาวมอญรามัญ อยู่ที่ ม.๔ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเกิดเมื่อ วันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒ มีโยมบิดาชื่อนายกรุ้ย คะมะ มีโยมมารดาชื่อนางลี คะมะ มีพี่น้องร่มบิดา-มารดาเดียวกันจำนวน ๔ คน ประกอบไปด้วย

         ๑. นางหม่อง คะมะ

         ๒. หลวงพ่อทองบุญ ธมฺมทินฺโน

         ๓. นางพันธ์ทอง สุรินทร์

         ๔. นางทองไปล่ เกาะเต้น

         ชีวิตเมื่อวัยเยาว์นั้นหลวงพ่อเริ่มต้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จนได้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ 

         เมื่ออายุ ๑๔ ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบางปลา โดยมี 

         พระครูสมุทรวุฒาจารย์ (หลวงปู่แขก อุตฺตโม) เจ้าอาวาสวัดบางปลา เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         และได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบพระปริยัติธรรม ได้นักธรรมชั้นตรี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และได้นักธรรมชั้นโท ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ 

         จากนั้นท่านได้เดินทางเข้าไปศึกษาบาลีที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซึ่งมีพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร) เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น

         (หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านท่องพระภิกขุปาฏิโมกข์ได้จบ ตั้งแต่สมัยเป็นสามเณร โดยใช้เวลาเพียง ๑ เดือนเท่านั้น)

         จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "ธมฺมทินฺโน" โดยมี

         พระครูสมุทรวุฒาจารย์ (หลวงปู่แขก อุตฺตโม) เจ้าอาวาสวัดบางปลา เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูสาครกิจโกศล (หลวงพ่อจ้อน จารุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อมหาสมัย กมโล เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (ต่อมาดำรงสมณศักดิ์เป็น พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแลัว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางปลา ปรนนิบัติพระอุปัชฌาย์ บำเพ็ญสมณธรรมพร้อมทั้งศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมเอก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕

หลวงพ่อแขก วัดบางปลาพระอุปัชฌายือาจารย์ของหลวงพ่อทองบุญ

         จนถึงพรรษาที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงพ่อได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ) จังหวัดเพชรบุรี โดยได้อยู่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่บุดดา ถาวโร พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ หลวงพ่อออกเดินรุกมูลธุดงค์ขึ้นไปทางภาคเหนือ ได้แวะนมัสการปูชนียสถานต่างๆ เช่น พระแท่นดงรัง จังหวัดอุตรดิตถ์ พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พระธาตุดอยสุเทพ ถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และได้จำพรรษาที่วัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

         ปี พ.ศ ๒๔๙๘ หลวงพ่อทองบุญยังคงเดินธุดงค์จาริกบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ทางภาคเหนือ และได้เข้าจำพรรษา ณ วัดวนารามน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานสายวัดมหาธาตุ แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีพระสุธรรมยานเถร (ครูบาเจ้าอินทจักรรักษา) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไป

         จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หลวงพ่อทองบุญได้เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้าศึกษาอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อ ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ โดยมีพระอุดมวิชาญาณ (พระมหาโชดก) เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระประจำวัดมหาธาตุ ไดัพักอยู่ที่คณะ ๕ และได้จำพรรษาร่วมกับหลวงพ่อแพ เขมงฺกโร วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นครั้งแรก

         จวบจนกึ่งพุทธกาล ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงพ่อท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาและสอนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดบางปลา ซึ่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดบางปลา มีฐานะเป็นสำนักสาขาของวัดมหาธาตุ 

         วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ หลวงพ่อเดินทางจาริกลงไปทางภาคใต้ ได้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดสวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของท่านหลวงพ่อพุทธทาส อยู่เป็นเวลา ๖ เดือน แล้วจึงได้กลับมาสอนวิปัสสนากรมฐานและจำพรรษาที่วัดบางปลาต่อไป

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หลวงพ่อท่านได้เดินทางไปยังวัดถ้ำแกลบ จังหวัดเพชรบุรี อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบำเพ็ญสมณธรรม ทั้งยังช่วยสอนพระภิกษุ-สามเณร พร้อมกับอบรมอุบาสก-อุบาสิกา ที่ออกบวชถือศีล ควบคู่กันไปด้วย และได้จำพรรษาร่วมกับหลวงพ่อแพ เขมงฺกโร วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี อีกครั้งหนึ่ง การกลับมาพำนักที่วัดถ้ำแกลบครั้งนี้ หลวงพ่อท่านได้อยู่จำพรรษานานถึง ๙ ปี ด้วยกัน

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ชาวบ้านตำบลท่าทรายได้เริ่มที่จะสร้างและบุรณวัดร้างในพื้นที่ขึ้น เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจต่างๆ เนื่องจากบริเวณที่อยู่นั้นไม่มีวัดที่อยู่ใกล้บ้านของชาวบ้านเลย ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการก่อสร้างวัดขึ้นใช้ชื่อวัดว่า วัดทองธรรมมิการาม

         วัดทองธรรมิการาม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

         เดิมวัดนี้ได้สร้างมานานแล้วมีชื่อเดิมว่า "วัดโพธิสุรินทร์" ต่อมาวัดร้างมาหลายปี จนกระทั่งนายเนื่องและนางตลับ วัจนะรัตน์ ได้ขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ ๘ ไร่เศษ และบูรณะสร้างวัดขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดทองธรรมิการาม" 

         หลังจากริเริ่มสร้างวัดในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางผู้สร้างที่เลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อทองบุญ ได้อาราธนาหลวงพ่อจากจังหวัดเพชรบุรี มาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสของวัด 

         หลังจากย้ายมาจำพรรษาที่วัดทองธรรมิการาม ท่านได้พัฒนาวัดมาจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สร้างพระอุโบสถ ซึ่งภายในประดิษฐานพระประธาน ลักษณะคล้ายพระพุทธชินราชมีนามว่า พระพุทธโพธินิมิต เป็นพระเก่าอายุประมาณ ๒๐๐ กว่าปี และสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ขึ้นในปีเดียวกันด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่านได้สร้างศาลาการเปรียญแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้น 

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่านได้สร้างหอสวดมนต์ 

         ด้วยคุณงามความดีของท่านและจริยวัติที่งดงามของท่าน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงเลื่อมใสเป็นอย่างมาก และเมืื่อชาวบ้านมีทุกข์ร้อน ก็จะมาขอบารมีของหลวงพ่อทองบุญ คุ้มครองปัดเป่าทุกรายไป

         หลวงพ่อทองบุญ ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนมรณภาพลงเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นับรวมสิริอายุได้ ๘๙ ปี ๗๙ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม

         เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการสร้างพระอุโบสถของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เป็นเหรียญที่หลวงพ่อท่านปลึุกเสกเดี่ยว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่นแรก 2521 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่นแรก 2521 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองบุญครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ทองบุญ ธมฺมทินฺโน" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรงกลางเหรียญ รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระฤก ในงานสร้างอุโบสถ วัดทองธรรมิการาม ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๒๕๒๑"

         เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อแจกในโอกาสหลวงพ่ออายุครบ ๖๐ ปี (แซยิด ๕ รอบ) ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มเสมาแบบมีหูในตัว เป็นเหรียญที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกเดี่ยว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินจำนวน ๒๐๐ เหรียญ เนื้อนวะโลหะ ๑๐๐ เหรียญ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ๒,๐๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดงจำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่น 2 2532 เงิน
เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื้อเงิน ของคุณช่างจอม วัดทอง

เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่น 2 2532 นวะ
เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่น 2 2532 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองบุญครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทอง สมุทรสาคร" มีการตอกโค้ดตัว "ท"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรงกลางเหรียญ รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว พระครูสาครธรรมทัต วัดทองธรรมิการาม แซยิด ๕ รอบ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๒"

         เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อแจกให้ผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว เป็นเหรียญที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกเดี่ยว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อตะกั่ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม สมุทรสาคร รุ่น 3 2534 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อทองบุญ วัดทองธรรมิการาม รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองบุญครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ  มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ที่เหรียญ ใต้รูปหลวงพ่อมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสาครธรรมทัต" มีการตอกโค้ดที่สังฆาฏิ

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรงกลางเหรียญ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดทองธรรมิการาม ๒๕๓๔"โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้