โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม อีกหนึ่งพระเกจิดังของบ้านบางนกแขวก สมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม ตอนชราภาพ
หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม หรือ  พระครูวัตตโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงในพื้นที่บางนกแขวกเป็นอย่างมาก พื้นเพเดิมท่านเกิดที่บ้านดอนเซ่ง ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โยมบิดาชื่อนายปลอด โยมมารดาชื่อนางแป๋ว แต่เดิมผู้เป็นบิดามารดาเรียกขานนามท่านว่า "เจ๊ก" มาเปลี่ยนเป็นชื่อ "วิไล" ในภายหลัง

         ในวัยเด็กได้ศึกษาเล่าเรียนวิชากับหลวงตาน้อย และหลวงพ่อแช่ม พรหมสโร วัดดอนเซ่ง ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งสองมีสายสัมพันธ์เป็นญาติกับหลวงพ่อวิไล

         ซึ่งหลวงพ่อแช่ม วัดดอนเซ่งนั้นได้ชื่อในเรื่องของ "ตะกรุด" และวิชา "ต่อกระดูก" ที่ได้ใช้ในการรักษาชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุแขนหัก ขาหัก โดยใช้น้ำมันมะพร้าวเคี่ยวทา พร้อมบริกรรมคาถาเสกสมานกระดูก 

ภาพถ่ายหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม

         ส่วนเรื่องตะกรุดของหลวงพ่อแช่ม ท่านจะเดินไปริมคลองด้านหน้าวัดแล้วระเบิดน้ำลงไปม้วนตะกรุด ซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่า ถึงไม่มีแม่น้ำลำคลองก็สามารถใช้ม้วนตะกรุดได้ ขอเพียงให้มีจิตสมาธิมั่นอย่างเดียวก็สำเร็จ

         ส่วนหลวงตาน้อยก็ได้ชื่อในรื่องของ "น้ำมันเบิกฟ้า" หรือที่บางคนเรียกว่า "น้ำมันโป" น้ำมันนี้ถ้าทาบริเวณหนังตาแล้วจะสามารถมองเห็นลูกเต๋าในถ้วย แต่มีข้อกำหนดไว้ว่า วันนี้จะแทงกี่ครั้งก็ได้ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ส่วนเรื่องเมตตามหานิยม และแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี ก็ไม่บันเบาทีเดียว

         ปี ๒๔๖๓ หลวงพ่อวิไล ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดดอนเซ่ง ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับฉายาว่า "ปุญฺญสิริ" โดยมี

         หลวงพ่อแช่ม วัดดอนเซ่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         หลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         หลวงพ่ออินทร์ วัดท่าราบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทได้อยู่จำพรรษาที่วัดดอนเซ่ง และได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ซึ่งมีชื่อในเรื่องคงกระพันชาตรี และหลวงพ่ออินทร์ วัดท่าราบ ที่มีชื่อในเรื่องเมตตามหานิยมอีกด้วย

ภาพถ่ายหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม ตอนหนุ่ม
หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม

         หลังจากจำพรรษาที่วัดดอนเซ่งได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงได้เดินทางไปศึกษาวิชาต่อกับหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคาถาอาคม เสกน้ำมนต์เดือด และสามารถปลุกเสกวัตถุมงคลเคลื่อนไหวได้ โดยอยู่ศึกษาวิชาและจำพรรษาที่วัดเจริญสุขาราม พร้อมทั้งยังช่วยเหลืองานทางวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยสอนธรรมะ ช่วยเหลือในการก่อสร้างซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ  

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ พระอธิการจุ้ย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งามได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งามได้ว่างลง 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากที่ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดโพธิ์งาม ได้จัดงานศพของหลวงพ่อจุ้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้พากันมากราบหลวงพ่อเจียง เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขาราม ซึ่งท่านเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

         เพื่อนิมนต์หลวงพ่อวิไลไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม ที่ขณะนั้นกำลังทรุดโทรมเป็นอันมาก และเห็นว่าหลวงพ่อวิไล มีความรู้ทางช่างพอสมควร เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม สมุทรสงคราม อาจารย์ของหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม

          วัดโพธิ์งาม เป็นวัดราษฏร์ สังกัดมหานิกาย เป็นวัดโบราณที่สร้างมานานแล้ววัดหนึ่ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาโดยลำดับ คือ

         ๑. พระอธิการเงิน พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๔๗๕

         ๒. หลวงพ่อไฮ้ รตฺนลาโภ พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๕ (ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทคามและต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูธรรมรัตนาภิรักษ์" เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสนุทรรัตนาภิรมย์")

         ๓. พระอธิการจุ้ย พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๑

         ๔. พระครูวัตตโกศล (วิไล ปุญฺญสิริ) พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๕๕

         ๕. พระใบฎีกานครชัย ธมฺมวโร พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน

         เมื่อหลวงพ่อวิไล มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งามแล้วนั้น ท่านได้ทำนุบำรุงวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะ และถาวรวัตถุต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านในพื้นที่

         ท่านนิยมชมชอบให้ชาวบ้านในพื้นที่รักษาศีลและเจริญในธรรมมะ นอกจากนี้ท่านยังนำวิชาความรู้ต่างๆของท่านมาพัฒนาวัดในทุกๆด้านอีกด้วย

         หลวงพ่อวิไล ท่านปกครองวัดโพธิ์งามเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นับรวมสิริอายุได้ ๙๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๕ วัน ๗๒ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม

         เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นแรก (พิมพ์ใหญ่)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2516 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นแรก (พิพม์ใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อวิไลนั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวัตตโกศล วัดโพธิ์งาม ล.๑๖" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ดวงและยันต์สาม มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๑๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ 

         เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นแรก (พิมพ์เล็ก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญจะมีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่ (หายาก) มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2516 พิมพ์เล็ก ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นแรก (พิพม์เล็ก) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อวิไลครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่สังฆาฏิมีอักขระยันต์ตัว "นะ" ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวัตตโกศล วัดโพธิ์งาม" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์หัวใจธาตุทั้ง ๔ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "ล. ๑๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่น 2 2523 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อวิไลนั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวัตตโกศล วัดโพธิ์งาม" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ดวงและยันต์สาม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ล. ๒๓ จ.สมุทรสงคราม" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๒ (พิมพ์เล็ก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญจะมีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่น 2 2523 พิมพ์เล็ก ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๒ (พิมพ์เล็ก) ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อวิไลครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระยันต์ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวัตตโกศล วัดโพธิ์งาม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ดวงและยันต์สาม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ล. ๒๓ จ.สมุทรสงคราม" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๓ นั่งม้า (เสาร์ห้า)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ไว้สำหรับแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ปลุกเสกในพิธีเสาร์ห้าของปีนั้น ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นเสาร์ห้า 2536 ทองคำ
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๓ นั่งม้า (เสาร์ห้า) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองคำ

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นเสาร์ห้า 2536 เงิน
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๓ นั่งม้า (เสาร์ห้า) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นเสาร์ห้า 2536 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่น ๓ นั่งม้า (เสาร์ห้า) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อวิไลนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่สังฆาฏิมีอักขระยันต์ตัว "นะ" ใต้องค์หลวงพ่อมีรูปม้า ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ดวงและยันต์สาม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวัตตโกศล วัดโพธิ์งาม" ที่ยันต์สามมีเลขไทย "๓๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญพรหมสี่หน้าหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ไว้สำหรับแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ปลุกเสกในพิธีเสาร์ห้าของปีนั้น ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปข้าวหลามตัดแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพรหมสี่หน้าหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม ทองแดง
เหรียญพรหมสี่หน้าหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม พิธีเสาร์ห้า ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปอักขระยันต์พระพรหมสี่หน้า

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ตรงกลางยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์งาม"

         เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นสร้างศาลา ๕๐ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแจกในคราวสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ และเนื่้อในวโรกาสที่ในหลวง ร.๙ ครองราชครบ ๕๐ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูใน มีการสร้างด้วยเนื้อเงินเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นสร้างศาลา ๕๐ ปี เงิน
เหรียญหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นสร้างศาลา ๕๐ ปีวัดโพธิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อวิไลครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระยันต์ตัว "นะ" ที่สังฆาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวัตตโกศล" ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อยู่ตรงกลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์งาม บางคนที สมุทรสงคราม สร้างศาลา ๕๐ ปี"

         สมเด็จหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ลักษณะเป็นพระสมเด็จสี่เหลี่ยมเนื้อผงพุทธคุณ โดยหลวงพ่อท่านนำผงพุทธคุณที่ท่านรวบรวมไว้รวมกับผงที่ท่านลบเอง เป็นส่วนผสมในการสร้าง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2523
สมเด็จหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๓

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองเป้นรูปพระประธานบนฐาน ๓ ชั้น ที่ฐานมีอักขระเลขไทย "๑" ข้างองค์พระมีอักขระยันต์และครอบแก้วสวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ บางองค์มีรูปใบโพธิ์อยู่ที่ด้านหลัง

         ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์​งาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในโอกาสที่หลวงพ่อมีครบอายุ ๘๐ ปี เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด โดยสร้างจากแผ่นหนังเสือโคร่งที่ลุกศิษย์ใกล้ชิดนำมาถวาย ซึ่งหลวงพ่อท่านจารอักขระยันต์ตามตำรามหาอำนาจที่ท่านร่ำเรียนมาด้วยตัวท่านเองทั้งหมด เสร็จแล้วนำใส่หลอดตะกรุดปิดหัวท้ายด้วยแผ่นแสตนเลสแบบมีหูด้านบนในตัว พุทธคุณ​เน้นหนักไปทางอำนาจบารมี คลาดแคล้วและคงกระพัน ซึ่งตะกรุดจะมีด้วยกัน ๒ ขนาดคือขนาดสั้นยาว ๑.๕ นิ้ว และขนาดยาว ๓ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ตะกรุดหนังเสือหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม 2552
ตะกรุดหนังเสือหลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม รุ่นอายุ ๘๐ ปี (ขนาดยาว-สั้น) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

         ด้านบน มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ล. ๕๒"  ซึ่งย่อมาจากชื่อของหลวงพ่อและปีที่สร้าง

         ด้านล่าง ในขนาดยาวมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์งาม ส.ส." ขนาดสั้นมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ว.พ.ง.  ส.ส." ซึ่งคือชื่อวัดและชื่อจังหวัด  

         สำหรับพุทธคุณของหลวงพ่อนั้นมีเรื่องเล่าถึงกันมากมาย หนึ่งในนั้นคือมีเรื่องเล่ากันว่า มีชาวบ้านและทหารจำนวนหนึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทราบว่าหลวงพ่อวิไลมีชื่อเสียงในด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีมาแต่ครั้งสมัยสงครามเวียดนามใต้และลาว 

         จึงได้ไปเช่าเหรียญหลวงพ่อวิไลพร้อมนำไปเลี่ยมห้อยคอ ระหว่างเดินทางกลับบ้านมีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุตะลุมบอนกัน มีการยิงปืนมาถูกหนึ่งในพวกเขาถึง ๔ นัดแต่ไม่เข้า ทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาทันที. โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้