โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่แขก วัดบางปลา พระเกจิผู้สืบทอดวิชาจากหลวงปู่เฒ่าเก้ายอด(นุต)ผู้ขลังวิชา

หลวงพ่อแขก วัดบางปลา หรือ พระครูสมุทรวุฒาจารย์(แขก) สมุทรสาคร


           หลวงพ่อแขก วัดบางปลา หรือที่ชาวเมืองสมุทรสาคร เรียกกันติดปากว่า หลวงปู่แขก วัดบางปลา ท่านเป็นพระเกจิที่เลืองเวทอีกหนึ่งท่านของเมืองสมุทรสาคร เก่งกาจไม่เป็นรองใครเนื่องจากท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เฒ่าเก้ายอดพระเกจิยุคเก่าของเมืองสมุทรสาคร

          วัดบางปลา เป็นวัดของชุมชนชาวมอญในสมุทรสาคร อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๐ รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จประภาสต้นพร้อมเจ้านายหลายพระองค์ อาทิ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ.วัดบางปลาแห่งนี้ ด้านริมแม่น้ำหน้าวัดยังมีศาลาไม้ทรงแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างแสดงจุดที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเคยประทับเสวยอาหารเช้าปัจจุบันได้บูรณะใหม่

          พระครูสมุทรวุฒาจารย์(แขก) นั้น ท่านเกิดปีเถาะเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๐ ที่ตำบลบ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕

          ปี พ.ศ. ๒๔๓๔ หลวงพ่อแขกท่านมีอายุได้ ๒๔ ปี ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "อุตตโม" โดยมี

          หลวงปู่เฒ่าเก้ายอด(นุต) วัดบางปลา เป็นพระอุปัชฌาย์

          หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางปลา เรื่อยมาเพื่อศึกษาร่ำเรียนวิชาต่างๆกับหลวงปู่เฒ่าเก้ายอด(นุต) เจ้าอาวาสวัดบางปลาในขณะนั้น ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์และพระคณาจารย์ของท่าน จนสำเร็จวิชาอาคมต่างๆหลายอย่าง

หลวงพ่อปู่เฒ่าเก้ายอด หรือ หลวงพ่อนุต วัดบางปลา สมุทรสาคร

          หลวงปู่เฒ่าเก้ายอด รูปนี้ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงคุณรูปหนึ่งในยุคนั้น ท่านมีลูกศิษย์เป็นคณาจารย์ดังในเวลาต่อมาหลายรูป อาทิ หลวงปู่ไปล่ ฉันทสโร วัดกำแพง, พระครูสมุทรวุฒาจารย์(หลวงปู่แขก อุตตโม)วัดบางปลา, หลวงปู่เปลี่ยน วัดชัยมงคล, พระครูสังวรศีลวัตร(หลวงพ่ออาจ)วัดดอนไก่ดี, หลวงพ่อปิ่น วัดคลองครุ  ซึ่งหลวงพ่ออาจรูปนี้ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงอำเภอกระทุ่มแบนและต่อมาได้เป็นเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์

          ความเข้มขลังของท่านเป็นที่ประจักษ์มิต้องสงสัยในบรรดาศิษย์ทั้งปวง มีงานพิธีปลุกเสกสำคัญครั้งใดท่านได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีเสมอ เช่น พิธีปลุกเสกพระพุทธชินราชอินโดจีน ณ.วัดสุทัศน์ฯ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ 

         มีศิษย์เอกผู้สืบทอดพุทธาคมอย่างครบถ้วนคือ หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี ผู้เป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกพิธี ๒๕ พุทธศตวรรษ ) ซึ่งแม้แต่กรมหลวงชุมพรยังให้ความเคารพนับถือหลวงปู่เฒ่าเก้ายอดเป็น อาจารย์องค์หนึ่งของท่าน

ภาพถ่ายหลวงพ่อนุต วัดบางปลา สมุทรสาคร
ภาพถ่ายหลวงพ่อนุต วัดบางปลา สมุทรสาคร ของคุณโสฬศ๑๖

          ปัจจุบันยังปรากฏหลักฐานแห่งความศรัทธาเป็นซุ้มศาลายาวคลุมทางเดินรอบบริเวณ วัดมีเชิงชายแกะสลักเอาไว้อย่างวิจิตรบรรจงตรงหน้าจั่วมีไม้แกะสลักเป็นรูปช้างเผือกสีขาวชูงวง ๒ เชือก หันหน้าเข้าหาสมอเรือสีขาว ซึ่งอยู่ตรงกลางสวยงามมาก 

          ที่เสด็จกรมหลวงชุมพรทรงสร้างถวายเพื่อฉลองศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่เฒ่าเก้ายอด(นุต) วัดบางปลา อาจารย์ของท่านองค์นี้ ( ซุ้มศาลายาวคลุมทางเดินรอบบริเวณวัดนี้มีหน้าจั่วอยู่จั่วหนึ่งที่ติดไม้แกะ สลักเป็นรูปเหมือนพานพุ่มด้านล่างระบุ ร.ศ.๑๕๓  จ.ศ. ๑๒๖๙ พ.ศ. ๒๔๗๗ (น่าจะเป็นปีที่บูรณะเนื่องจากกรมหลวงชุมพรท่านเสียตั้งแต่ปี ๒๔๖๖)

หลวงพ่อแขก วัดบางปลา หรือ พระครูสมุทรวุฒาจารย์(แขก) สมุทรสาคร

          วัดบางปลา เป็นวัดราษฏร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สถานที่ตั้งวัดติดริมแม่น้ำท่าจีน วัดสร้างขึ้นและได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕

         ต่อมาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแม่น้ำท่าจีน พระองค์สนพระทัยวัดบางปลา ทรงหยุดพักทำครัวและเสวยพระกระยาหารที่วัดแห่งนี้

         ความว่า "..เวลาเช้าเสด็จกระบวนต้นออกจากเมืองสมุทรสาครขึ้นไปตามลำน้ำ ไปพักทำครัวเช้าที่วัดบางปลา.."

         สถาปัตยกรรมของอุโบสถหลังเก่าและหน้าบันมีเครื่องถ้วยประดับปูนปั้นลายมังกรชิงดวงแก้ว วิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า ๒๐๐ ปี เขียนโดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรป วัดยังมีโกศบรรจุอัฐิเจ้าอาวาส เก็บแบบหมู่ ๔ องค์ เรียงตามอันดับเจ้าอาวาสได้แก่

         ๑. หลวงปู่นุต 

         ๒. หลวงปู่สงค์

         ๓. หลวงปู่แขก

         ๔. อาจารย์เปลี่ยน

          หลวงปู่แขกท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางปลาในเวลาต่อมา ( ต่อจากหลวงปู่สงค์ ) ท่านเคร่งครัดในศีลจารวัตรและวิปัสนากรรมฐานมาก มีเรื่องเล่ายืนยันหลักฐานเป็นไม้กระดาษพื้นกุฏิของท่านที่ใช้นั่งกรรมฐาน เป็นประจำจนสึกเป็นหลุมลึกลงไป ( เสียดายที่ปัจจุบันไม่รู้กระดานแผ่นนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว )


          ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ทรงถวายตราตั้งพระอุปัชฌาย์แก่เจ้าอธิการแขก อุตตโม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่ออายุ ๖๗ ปี ๔๓ พรรษา 

         โดยมีข้อความระบุในตราตั้งพระอุปัชฌาย์ซึ่งปัจจุบันยังเก็บรักษาอยู่วัดบางปลา จากข้อความในตราตั้งจึงสรุปได้ว่าหลวงปู่เกิดเมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๑๐ และบวชเมื่ออายุได้ ๒๔ ปี พ.ศ. ๒๔๓๔

          หลวงปู่แขก ท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นคณาจารย์ในเวลาต่อมาหลายรูป อาทิ พระครูสาครวุฒิชัย (หลวงปู่สุธี ฉันโท) วัดบางปลา, หลวงปู่สัมฤทธิ์ ถิราโภ วัดศรีเมือง ,พระครูสาครธรรมทัต (หลวงพ่อทองบุญ ธัมมทินโณ) วัดทองธรรมมิการาม

          หลวงปู่แขก ปกครองวัดเรื่อบมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นับรวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๗๒ พรรษา

วัตถุมงคลหลวงพ่อแขก วัดบางปลา

          หลวงปู่แขก ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิดแต่ที่เป็นสากลและนิยมกันมากคือเหรียญปั๊มรูปเหมือนของท่าน ซึ่งเหรียญของท่านมีพุทธคุณโดดเด่นทั้งทางด้านคลาดแคล้ว คงกระพัน เมตตามหานิยม เหรียญของหลวงปู่แขกมีดังนี้

ปี พ.ศ. ๒๔๘๘

          เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นแรก

          เหรียญรุ่นแรกนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ด้วยเนื้อโลหะทองแดงและเนื้อดีบุก ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญของหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี พ.ศ. ๒๔๘๘

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นแรก เนื้อดีบุก ปี พ.ศ. ๒๔๘๘

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อุปชาแขก" ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปลา"

          ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๘๘" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

ปี พ.ศ. ๒๔๙๕

          เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสอง

          เหรียญรุ่นสองนี้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื่องในงานฉลองอายุครบ ๘๕ พรรษาของหลวงปู่แขก มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงอย่างเดียว ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทวุฒาจารย์" ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "แขก อุตฺตโม"

          ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห มีอักขระเขียนว่า "ที่ระลึกงานฉลองอายุครบ ๘๕ พรรษา" ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๙๕" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสาม

          เหรียญรุ่นสามนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ด้วยเนื้อโลหะเนื้อเงินและเนื้อทองแดง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของท่าน

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ เนื้อเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ เนื้อทองแดง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูแขก" ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปลา"

          ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๖

          เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสาม (บล็อกแตก)

          เหรียญรุ่นนี้ใช้บล็อกแบบเดียวกับเหรียญรุ่นสาม แต่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยทำการสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมในงานศพของท่าน โดยเก็บอัฎฐิไว้ในโกฎบนวัด จนมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญรุ่นสาม แต่สามารถแยกออกด้วยการดูบล็อกด้านหน้าที่จะมีรอยแตกของเหรียญ เหรียญรุ่นแจกในงานศพนี้มีสร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียว ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นสามของท่าน

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ บล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี พ.ศ. ๒๕๐๖

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูแขก" โดยบนศรีษะของท่านจะมีขีดเป็นรอยแตก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบล็อกนี้ ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปลา"

          ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐"

ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

          เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสาม (บล็อกสระแอห่างหู)

          เหรียญรุ่นนี้ใช้บล็อกคล้ายกับเหรียญรุ่นสาม แต่สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้วนำมาแจกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยทำการสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมในงานนำอัฏฐิไปบรรจุใสโกฏปูนใหญ่ ด้านข้างพระอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญรุ่นสามอีกบล็อกหนึ่ง แต่สามารถแยกออกด้วยการดูบล็อกด้านหน้า-ด้านหลัง เพราะเป็นเหรียญที่มีการแกะบล็อกใหม่ สร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียว ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นสามของท่าน โดยเหรียญนี้ได้รับการปลุกเสกโดย หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พุทธคุณจึงไม่ธรรมดา

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ บล็อกแอห่างหู เนื้อทองแดง ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูแขก" โดยคำว่า "แขก" สระแอ ไม่ชิดหูซึ่งเป็นที่มาของชื่อบล็อก ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปลา"

          ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐"

          พทุธคุณของวัตถุมงคลหลวงปู่แขก วัดบางปลา โดดเด่นในแทบทุกด้านทั้งทางคลาดแคล้วคงกระพันและเมตตามหานิยม คนสมุทรสาครพบเจอกันมาเยอะ ใครได้ครอบครองวัตถุมงคลของท่านถือเป็นคนที่มีวาสนาจงเก็บรักษาไว้ให้ดี.โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้