โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พระเกจิดังของสมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร

         หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง หรือ พระครูสุตาธิการี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พื้นเพท่านเป็นคนกรุงเทพฯมีชื่อเดิมว่า ทองอยู่ ชมปรารภ ต่อมาเปลี่ยนเป็น สิงหเสนี 

         ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ ปีกุน โยมบิดาชื่อนายคำ ชมปรารภ โยมมารดาชื่อนางปั่น ชมปรารภ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ดังรายชื่อ

         ๑. นายหุ่น ชมปรารภ 

         ๒. นางจิบ ชมปรารภ 

         ๓. พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) ชมปรารภ (สิงหเสนี) 

         ๔. นางหน่าย ชมปรารภ 

         ๕. นางรอด ชมปรารภ 

         ในวัยเด็กนั้นหลวงพ่อทองอยู่ ท่านถือเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป ท่านได้คลุกคลีอยู่กับวัดมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วยงานการสร้างพระอุโบสถวัดหนองพะอง และช่วยเหลืองานในวัดมาโดยตลอด 

         ท่านมีนิสัยรักเพื่อนพ้อง โอบอ้อมอารี ในทางพุทธาคม ท่านได้เรียนวิชาอาคมจาก พระอาจารย์แห ปัญจสุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง นอกจากนั้น ท่านสนใจวิชาการเล่นแร่แปรธาตุศึกษาจนสามารถนำแร่ปรอทมาหุงให้เป็นทองคำได้ 

         เมื่อเติบใหญ่จนท่านมีอายุครบกำหนดเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารเรือ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ท่านจึงสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารเรือ 

         จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖  จึงลาออกจากราชการ มาประกอบอาชีพการทำนาอยู่ข้างวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ หลวงพ่อทองอยู่ ได้ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพกสิกรรมและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการเลี้ยงดูท่านเป็นการสนองน้ำใจของพ่อแม่

         หลวงพ่อทองอยู่ ได้ใช้ชีวิตการครองเรือนมีภรรยาคือนางหนู ชมปรารถ มีบุตร ๒ คน คือ นายย้อย ชมปรารถ และนางแย้ม ชมปรารถ จนกระทั่งเมื่อนางหนูเสียชีวิต จึงได้นางทองสุขเป็นภรรยา มีอีกบุตร ๑ คน คือนายหยด ชมปรารถ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ท่านมีอายุได้ ๓๑ ปี หลวงพ่อท่านเริ่มเบื่อหน่ายทางโลก ท่านจึงกราบลาพ่อแม่เพื่อที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท โดยมีขุนหนองแขมเขมกิจ เป็นผู้ดำเนินการจัดการอุปสมบทให้ ณ พัทธสีมาวัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๘ โดยมี

         พระครูสังวรศีลวัตร (หลวงพ่ออาจ) วัดดอนไก่ดี เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูถาวรสมศักดิ์ (หลวงพ่อคง) วัดนางสาว เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการแห วัดใหม่หนองพะอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่หลวงพ่อทองอยู่ ได้รับการอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดใหม่หนองพะองเรื่อยมา เพื่อศึกษาหลักธรรมวินัยจนมีความรู้พอสมควร เมื่อครบพรรษาแรก จิตใจรู้สึกสงบ และทราบซึ้งในรสพระธรรม 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ หลังจากออกพรรษาแล้ว ท่านได้ขอลาพระอาจารย์แห ออกธุดงค์เพื่อแสวงหาโมกขธรรมและศึกษาวิชาอาคม ตามแบบที่นิยมกันในสมัยนั้น

         ในสมัยที่ท่านยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ท่านได้ธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรกว่า ๓๐ ปี ไปในที่ทุรกันดารต่างๆ ที่ใดที่มีพระอาจารย์เก่งกล้าทางคาถาอาคม หรือ เก่งทางด้านปฏิบัติธรรม ก็จะไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อขอศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ

         การออกธุดงค์ของหลวงปู่ทุกครั้ง หลวงพ่อแหจะคอยควบคุมดูแลอยู่ที่วัดว่าหลวงพ่อทองอยู่ ไปอยู่ที่ไหน เมื่อมีญาติพี่น้องของพระที่ออกไปธุดงค์มาถาม ท่านก็จะตอบได้ว่าสบายดี ไม่มีอุปสรรคอันตรายอะไร

         ในการออกธุดงค์ของหลวงพ่อทองอยู่ ได้พบปะสนทนากับพระธุดงค์หลายรูปด้วยกัน ในจำนวนนั้นก็มีครูบาศรีวิชัย หลวงพ่อทองอยู่ได้สนทนาธรรมกันเป็นที่ถูกอัธยาศัยของกันและกัน เมื่อเวลาที่หลวงพ่อออกธุดงค์ไปทางเหนือท่านจะแวะไปพักสนทนาธรรมศึกษาวิชา

         ความรู้ของกันและกันเสมอมาเป็นที่รู้ใจกันในวิชาความรู้ในวิชาสมถภาวนาและ วิปัสสนาภาวนา ซึ่งท่านครูบาศรีวิชัย ได้เคยชักชวนหลวงพ่อทองอยู่ ให้อยู่กับท่านด้วยกัน แต่หลวงพ่อทองอยู่ยังติดภาระที่ต้องดูแลทางวัดอยู่จึงเดินทางกลับมา

         นอกจากนี้หลวงพ่อทองอยู่ ท่านได้ขอเรียนวิชาเพิ่มเติมจากหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา ซึ่งท่านเป็นยอดพระเกจิที่เก่งมากๆ ในสมัยนั้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระอธิการแหได้ถึงแก่มรณภาพ ชาวบ้านและคณะกรรมมการวัดจึงนิมนต์หลวงพ่อทองอยู่ ซึ่งขณะนั้นบวชได้ ๑๒ พรรษา ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดหนองพะอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๗ บ้านหลักสี่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหม่หนองพะอง โดยนางเปาะ จุลสิงห์ เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ต่อมานายไล้ คุณรักษา และนางเพี้ยน คุณรักษา ได้ถวายที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคมาขึ้นพักที่ศาลาท่าน้ำของวัด ในกาลนั้นได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอุโบสถเป็นจำนวนเงินห้าร้อยบาทถ้วน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ มีรายนามเจ้าอาวาสดังนี้

         ๑. พระคง

         ๒. พระทอง

         ๓. หลวงพ่อกล่อม

         ๔. หลวงพ่อพูล พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๔๖

         ๕. หลวงพ่อเหนี่ยง พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๒๔๕๑

         ๖. หลวงพ่อท้วม พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๔

         ๗. หลวงพ่อแห พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๗๓

         ๘. พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๕๒๖

         ๙. พระครูสีลาธิการี พ.ศ. ๒๕๒๖ – ปัจจุบัน

         หลังจากที่หลวงพ่อทองอยู่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรม ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ด้วยคุณงามความดีที่หลวงพ่อท่านได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้น ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสุตาธิการี

         หลวงพ่อทองอยู่ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ นับรวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๙  เดือน ๙ วัน  ๖๕ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (ไม่มีสระอี)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๘๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างประมาณ ๓,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการ ทอแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (ไม่มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของคุณเปี้ยง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการ ทอแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (ไม่มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการ ทอแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (ไม่มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการ ทอแดงชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (ไม่มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อชุบนิกเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ พระครูสุตาธิการ"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙"

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (มีสระอี)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๘๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการี เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการี เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการี ทอแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงผิวไฟ

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 บล็อกธิการี ทอแดงชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก (มีสระอี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ พระครูสุตาธิการี"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙"

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๘๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง เพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น 2 2511 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ พระครูสุตาธิการี"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๘๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑"

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๘๓ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองเหลือง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น 2 2512 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น 3 2512 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น 3 2512 เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น 2 2512 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่นั่งสมาธิเต็มบนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่)"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกอายุครบ ๘๓ ปี ๒๕๑๒ วัดหนองพระองค์ จ.สมุทรสาคร"

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๔ (ลาภผลพูลทวี)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น 4 ลาภผลพูลทวี 2514 เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๔ ลาภผลพูลทวี ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของร้านพระสายเหนือ

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่น 4 ลาภผลพูลทวี 2514 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๔ ลาภผลพูลทวี ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่นั่งสมาธิเต็มบนตั่ง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุตาธิการี ทองอยู่ วัดหนองพะอง"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "กันภัย เจริญสุข ลาภ ผล พูลทวี ๒๕๑๔"

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ครบรอบ ๙๐ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๙๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นอายุ 90  เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นครบรอบ ๙๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นอายุ 90  เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นครบรอบ ๙๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อเงิน ของคุณต้น พระราม ๓

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นอายุ 90 2519 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นครบรอบ ๙๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  เนื้อทองแดง

        ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศิษยานุศิษย์สร้างถวาย ที่ระลึกครบรอบ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙"

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น หลังเสือ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๙๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นหลังเสือ 2519 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นหลังเสือ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นหลังเสือ 2519 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นหลังเสือ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกครบรอบ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙" มีเสือหมอบที่ใต้ยันต์

         เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว ขณะที่ปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อได้แสดงวิชาดับดาวให้ลูกศิษย์ได้ดู และบังเอิญหลังเหรียญมีรูปดาว ๓ ดวง จึงเป้นที่มาของชื่อรุ่นนี้ มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นดับบดาว 2521 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นดับบดาว 2521 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่สังฆาฏิมีอักขระขอมตัว "นะ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุตาธิการี หลวงปู่ทองอยู่" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดหนองพะองค์ จ.สมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๒๑"

         เหรียญล้อแม็กหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญหล่อรูปวงกลมล้อมแม็ก  มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญล้อแม็กหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร 2522 เนื้อนวโลหะ
เหรียญล้อแม็กหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์เฑาะห์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะองค์"

         พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๘๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระกริ่งหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร ร่นแรก 2509 เนื้อทองผสม
พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ร่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า เป็นรูปพระกริ่งตั๊กแตนประทับนั่งบนฐาน ๒ ชั้น ในมือขององค์พระถือดอกบัว

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานเรียบ

         พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๙๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระกริ่งหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร ร่น 2 2519 เนื้อทองผสม
พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ร่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า เป็นรูปพระกริ่งตั๊กแตนประทับนั่งบนฐานบัวฟันปลา ๒ ชั้น ในมือขององค์พระถือดอกบัว

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานเรียบมีการตอกโค้ด

         พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองวิหาร และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระกริ่งหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร ร่น 3 2526 เนื้อทองผสม
พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ร่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองผสม ของคุณปาล์ม กัมลาศ

พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร ร่น 2 2519 เนื้อทองผสม
พระกริ่งตั๊กแตนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ร่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า เป็นรูปพระกริ่งตั๊กแตนประทับนั่งบนฐานบัวฟันปลา ๒ ชั้น ในมือขององค์พระถือดอกบัว

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานมีเลขยันต์และรอยอุดกริ่ง

         พระชัยวัฒน์หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระชัยวัฒน์หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2520 เนื้อนวโลหะ
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปพระชัยวัฒน์ประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัว ๒ ชั้น

         ด้านหลัง ที่ฐานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หนองพะอง"  ใต้ฐานอุดกริ่งด้วยแผ่นทองแดง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "มะ โม พุท ธา ยะ" อยู่ตรงกลาง

         รูปหล่อหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๙๐ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณอุดกริ่ง มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2519 นวโลหะ
รูปหล่อหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองอยู่"

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานอุดกริ่งด้วยแผ่นทองแดง มีอักขระยันต์ตัว "อุ" อยู่ตรงกลาง

         รูปหล่อหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ก้นอุดผง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อก้นอุดผง มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่ออุดผงหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อเงิน
รูปหล่ออุดผงหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2525 ทองแดง
รูปหล่ออุดผงหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองอยู่" 

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนวว่า "วัดหนองพะอง ๒๕๒๕" ใต้ฐานมีอุดผงผสมเกศาของหลวงพ่อ

         รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแจกในคราวทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๙๗ ปี และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อปั๊ม มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำสร้าง ๓ องค์ เนื้อเงินสร้าง ๙๙ องค์ เนืื้อตะกั่ว ๑๙ องค์ เนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงสร้างรวมกัน ๕,๐๐๐ องค์

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2526 เงิน
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อเงิน

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2526 ทองแดง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทองอยู่นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่สังฆาฏิมีรูปดาวและตัวอักขระขอมตัว "อุนาโลม" ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองอยู่" 

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนวว่า "วัดใหม่หนองพะอง"

         พระกริ่งสุตาธิการีหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระกริ่งเทหล่อโบราณ โดยมีอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นผู้กำหนดฤกษ์และเป็นเจ้าพิธี นอกจากนี้อาจารย์เทพย์ยังได้ลงแผ่นโลหะด้วยพระยันต์ ๑๐๘ และ ๑๔ อันเป็นสูตรการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์แต่โบราณ โดยมีอาจารย์นิรันต์ แดงวิจิตร ศิษย์ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราช (แพ) และเจ้าคุณศรี (สนธิ์) มาช่วยในการสร้างพระกริ่งแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ถูกต้องตามตำราวัดสุทัศน์ 

          ซึ่งอาจารย์หนูได้มอบชนวนพระกริ่ง-วัดสุทัศน์รุ่นเก่า ๆ จำนวนหนึ่งมาผสมลงในเบ้าหลอมด้วย การทำพิธีเททองมีการจัดปริมณฑลพิธีและเครื่องบวงสรวงถูกต้องตามตำราทุกอย่าง โดยหลวงพ่อทองอยู่ได้นั่งบริกรรมคาถาและมีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ตลอดเวลาจนเสร็จพิธี 

         พระกริ่งรุ่นนี้มีการอุดกริ่งแบบ "ชักเม็ดกริ่งในตัว" ซึ่งเป็นการสร้างตามแบบฉบับของวัดสุทัศน์ มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์

พระกริ่งสุตาธิการีหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร 2526 เนื้อนวโลหะ
พระกริ่งสุตาธิการีหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระกริ่งอวโลกิเตศวร ประทับนั่งมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย

         ด้านหลัง มีการตอกโค้ดที่ฐาน ๒ โค้ด ใต้ฐานเรียบ

         พระชัยวัฒน์สุตาธิการีหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระชัยวัฒน์เทหล่อโบราณ เนื้อโหละและพิธีเดียวกับพระกริ่งสุตาธิการี สร้างด้วยเนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์

พระชัยวัฒน์สุตาธิการีหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร 2526 เนื้อนวโลหะ
พระชัยวัฒน์สุตาธิการีหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระชัยวัฒน์ ประทับนั่งมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานเรียบมีการตอกโค้ด ๒ ตัว

         รูปหล่อพระสังกัจจายน์หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อเทหล่อโบราณ เนื้อโหละและพิธีเดียวกับพระกริ่งสุตาธิการี สร้างด้วยเนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์

รูปหล่อพระสังกัจจายน์หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร 2526 เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อพระสังกัจจายน์หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสังกัจจายน์ประทับนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานชุกชี 

         ด้านหลัง ที่ฐานชุกชีมีอักขระภาษาไทยเขียนวว่า "ทองอยู่" ใต้ฐานตอกโค้ด

         รูปหล่อพระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระเทหล่อโบราณ เนื้อโหละและพิธีเดียวกับพระกริ่งสุตาธิการี สร้างด้วยเนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์

รูปหล่อพระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร 2526 เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อพระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระปิดตาประทับนั่งเต็มองค์บนฐานชุกชี 

         ด้านหลัง ที่ฐานชุกชีมีอักขระภาษาไทยเขียนวว่า "ทองอยู่" ใต้ฐานตอกโค้ด

         พระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผง

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จ โดยหลวงพ่อทองอยู่ได้ลบผงวิเศษและผสมกับผงวิเศษต่างๆที่ท่านได้รวบรวมไว้ มาผสมผงพระบางขุนพรหมที่แตกหัก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร เนื้อผง
พระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๙  เนื้อผง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสมเด็จประทับนั่งบนฐาน ๓ ชั้น องค์พระมีครอบระฆังสวยงาม 

         ด้านหลัง เรียบ มีอักขระยันต์

         พระสมเด็จหน้ากากเงินหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงใบลาน

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จ โดยหลวงพ่อทองอยู่ได้ลบผงวิเศษและผสมกับผงวิเศษต่างๆที่ท่านได้รวบรวมไว้ มาผสมผงใบลานแล้วปิดทับด้วยแผ่นโลหะเงินรูปพระสมเด็จ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระสมเด็จหน้ากากเงินหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร เนื้อผงใบลาน
พระสมเด็จหน้ากากเงินหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง หลังปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อผงใบลาน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสมเด็จประทับนั่งบนฐาน ๓ ชั้น องค์พระมีครอบระฆังสวยงาม องค์พระให้แผ่นโลหะปิดครอบไว้

         ด้านหลัง เรียบ มีอักขระยันต์

         พระพุทธชินราชหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ผงใบลาน

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์ โดยหลวงพ่อทองอยู่ได้ลบผงวิเศษและผสมกับผงวิเศษต่างๆที่ท่านได้รวบรวมไว้ มาผสมผงใบลาน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพุทธชินราชหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร เนื้อผงใบลาน
พระพุทธชินราชหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อผงใบลาน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระพุทธชินราช องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัว

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

 

 

หมายเหตุ : ต้องกราบขออภัยที่วัตถุมงคลของหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง บางรุ่นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้