โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี พระเกจิเก่าที่มีโด่งดังของสมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร

         หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี หรือ พระสมุทรคุณาจารย์ (จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่านมีนามเดิมว่า ฮะ ละม้ายสกุณ เกิดเมื่อวันอังคาร แรม ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน จ.ศ. ๑๒๔๙ ร.ศ. ๑๐๖ ตรงกับวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นปีที่ ๒๐ แห่งรัชกาลที่ ๕ ณ บ้านซากงชี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โยมบิดาชื่อนายเหมือน ละม้ายสกุณ โยมมารดาชื่อนางริ้ว ละม้ายสกุณ 

         เมื่อปฐมวัย ท่านจึงได้รับการศึกษาอักษรสมัยจนสามารถอ่านออกเขียนได้ แล้วช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพกสิกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัว

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ หลวงพ่อฮะ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ บิดามารดาจึงได้จัดการบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "จนฺทสโร" โดยมี 

         พระครูนิ่ม วัดสุนทรสถิต (กำแพง) อำเภอบ้านแพ้ว เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูสังวรศีลวัตร (อาจ) วัดดอนไก่ดี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนไก่ดีเรื่อยมา เพื่อร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่ออาจ รวมทั้งเมื่อมีเวลาว่าง ท่านจะเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อร่ำเรียนวิชา ตามคติโบราณ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่านได้ได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูวิเศษสมุทคุณ"

         หลวงพ่อฮะ พร้อมด้วยนายบุญล้อม ศรีสุวรรณ (ส.ส. จังหวัดสมุทรสาคร) และนายพงษ์ชัย ชุนบางยาง (ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกระทุ่มแบน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ร่วมมือกันติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ขึ้นที่วัดดอนไก่ดี จนเป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

         โดยในช่วงแรกได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนระดับประถมศึกษาอยู่ จากนั้นจึงเริ่มก่อสร้างโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ด้วยคุณความดีของท่าน จึงตั้งนามโรงเรียนว่า โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ หลวงพ่ออาจ วัดดอนไก่ดีได้มรณะภาพลง ชาวบ้านและศิษย์ต่างพร้อมใจกัน นิมนต์หลวงพ่อฮะ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี สืบแทน

         วัดดอนไก่ดี เป็นวัดราษฏร์สังกัดคณะสงฆืมหานิกาย วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

         จากการสันนิษฐานจากพระอุโบสถของวัด เป็นพระอุโบสถทรงเรือสำเภา คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งสร้างโดยชาวบ้านโรงหีบ หรือบ้านโรงจักร ซึ่งตั้งชุมชนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนทางด้านหลังของวัดในปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

         โดยตำแหน่งที่ตั้งในการสร้างเริ่มแรกนั้น ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นบนที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน และเรียกวัดนี้ตามที่ตั้งของวัดว่า "วัดดอน"

         ภายในวัดมีพระอุโบสถทรงเรือสำเภา คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง ด้วยศิลปะเชิงช่างทางสถาปัตยกรรมที่มีเครื่องบนเป็นเครื่องไม้ทรงหลังคามีลักษณะแอ่นกลางเล็กน้อย หรือที่เรียกว่าตกท้องสำเภา 

         ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลังคาไม่ซ้อนชั้น ด้านหน้าพระอุโบสถต่อเพิงหลังคาหรือจันทันหับ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาโบราณแบบเกล็ดปลา ประตูแต่เดิมมีสามช่อง ประตูซ้ายขวา ใช้เข้าออกปกติ และมีประตูกลางซึ่งอยู่สูงกว่าไม่สามารถใช้เข้าออกได้ เรียกว่าประตูเทวดา (ปัจจุบันประตูเทวดาไม่มีแล้ว) มีเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือ

         ๑. หลวงพ่อช้าง

         ๒. หลวงพ่อโป๊

         ๓. พระครูสังวรศีลวัต (หลวงพ่ออาจ)

         ๔. พระสมุทรคณาจารย์ (หลวงปู่ฮะ)

         ๕. พระครูสาครภัทรคุณ 

         ๖. พระอธิการสมภาพ เขมกาโม

ภาพถ่ายหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
ภาพถ่ายหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร

         หลังจากที่เป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อฮะ ท่านก็ได้พัฒนาวัดดอนไก่ดี อย่างสุดความสามารถ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้าวถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด

         นอกจากนี้ท่านยังได้เผยแพร่พระศาสนาอันเป็นกิจที่ควรกระทำของสงฆ์และยังช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่เลือก ไม่แบ่งแยก ใครมีเหตุเดือดร้อนเรื่องใดหลวงพ่อช่วยหมด และยังส่งเสริมให้ชาวบ้านอยู่ในศีลในธรรม ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต

         หลวงพ่อฮะ ปกครองวัดเรื่อยมาจวบจนถึงแก่มรณภาพลง ด้วยอาการอันสงบ ณ กุฎิของท่าน ที่วัดดอนไก่ดี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เวลา ๐๒.๔๑ น. สิริรวมอายุได้ ๙๓ ปี ๗๒ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี

         เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปดอกจิก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกเมื่อคราวที่หลวงพ่อฮะ ได้รับเป็นพระครูชั้นประทวน และทำบุญวันเกิด มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นแรก 2490 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นแรก 2490 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อฮะ ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ฮะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีโบว์ ในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนไก่ดี"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญวันเกิด พ.ศ. ๙๐"

         เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปดอกจิก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกเมื่อคราวทำบุญอายุของหลวงพ่อฮะ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้เล่ากันว่าได้หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ มาช่วยปลุกเสก มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น 2 2500 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น 2 2500 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อฮะ ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ฮะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีโบว์ ในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนไก่ดี"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญวันเกิด ๒๕๐๐"

         เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ รุ่น ปี ๑๔ (๗ รอบ)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกเมื่อคราวทำบุญอายุของหลวงพ่อฮะ ครบ ๗ รอบ หรือ ๘๔ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น 7รอบ 2514 เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น ๗ รอบ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองคำ

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น 7รอบ 2514 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น ๗ รอบ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น 7 รอบ 2514 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น ๗ รอบ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อฮะ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิเศษสมุทรคุณ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญอายุครบ ๗ รอบ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนไก่ดี ๒๕๑๔"

         เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ รุ่น ๙๑ ปี (หลังพัดยศ)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกเมื่อคราวทำบุญอายุของหลวงพ่อฮะ ๙๑ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นอายุ 91 2520 เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น อายุ ๙๑ ปี หลังพัดยศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองคำ

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นอายุ 91 พัดยศ 2520 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น อายุ ๙๑ ปี หลังพัดยศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อฮะ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสมุทรคุณาจารย์" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ฮะ จนฺทสโร" มีการตอกโค้ดที่สังฆาฏิ

         ด้านหลัง มีรูปพัดยศ และมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนไก่ดี  ๑๑ ก.ค. ๒๐ งานทำบุญอายุ ๙๑ ปี"

         เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ รุ่น ๙๑ ปี (ครึ่งองค์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกเมื่อคราวทำบุญอายุของหลวงพ่อฮะ ๙๑ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นอายุ 91 2520 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น อายุ ๙๑ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อฮะ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสมุทรคุณาจารย์" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ฮะ จนฺทสโร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห  มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนไก่ดี  ๑๑ ก.ค. ๒๐ งานทำบุญอายุ ๙๑ ปี"

         เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ รุ่น ๙๑ ปี (เต็มองค์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกเมื่อคราวทำบุญอายุของหลวงพ่อฮะ ๙๑ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นอายุ 91 2520 เนื้อทองแดง เต็มองค์
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น อายุ ๙๑ ปี(เต็มองค์) ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อฮะ นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสมุทรคุณาจารย์" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ฮะ จนฺทสโร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห  มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนไก่ดี  ๑๑ ก.ค. ๒๐ งานทำบุญอายุ ๙๑ ปี"

         เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ รุ่น สร้างเขื่อน

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเขื่อนกันดินที่ท่าน้ำของวัด มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่นสร้างเขื่อน 2520 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น สร้างเขื่อน ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อฮะ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสมุทรคุณาจารย์" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ฮะ จนฺทสโร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห  มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนไก่ดี  ๒๕๒๐ ที่ระลึกสร้างเขื่อน"

 

ภาพ : ต้นฉบับของคุณปาม กระทุ่มแบน

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 ม.ค. 2566 21:54:00

    หลวงปู่ฮะปี90 ไม่มีเนื้อทองแดงนะครับ

    ตอบลบ

ค้นหาบล็อกนี้