โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี พระเกจิยุคเก่าของสมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
หลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร

         หลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี หรือ พระครูสังวรศีลวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านกระทุ่มแบน หลวงปู่อาจท่านเกิดเมื่อเดือน ๖ พ.ศ. ๒๔๑๐ แต่ไม่ปรากฏบันทึกชื่อของโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน 

         เมื่อในเยาว์วัยท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป โยมบิดาจึงได้นำท่านไปนำฝากไว้กับพระอธิการโป๊ เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี เพื่อเรียนหนังสือ

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ หลวงปู่อาจ ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "ธมฺมสาโร" โดยมี

         พระอธิการแสง วัดนางสาว เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการโป๊ วัดดอนไก่ดี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดดอนไก่ดีเรื่อยมาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ศัมภีร์มูลกัจจายน์ ตลอดจนความรู้ต่างๆ จนแตกฉาน นอกจากนี้ท่านยังออกเดินรุกขมูลกับหลวงพ่อแสง เพื่อศึกษาวิชาอาคมอีกด้วย

         ต่อมาท่านได้มาฝากตัวเป็นศิษย์เจ้าอธิการนุต หรือ หลวงปู่เฒ่าเก้ายอด วัดบางปลา ศึกษาวิปัสสนาธุระ ตลอดจนคาถาอาคม กระทั่งสามารถออกเดินธุดงค์ไปที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง 

         และผลจาการที่ท่านเดินธุดงค์นี้เอง ทำให้ท่านได้พบกับพระอาจารย์มากมายหลายรูป ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนวิชาเพิ่มเติม โดยเฉพาะวิชาทางตำรายาสมุนไพร ท่านร่ำเรียนวิชาสมุนไพรจนสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายตลอดระยะทางที่ท่านเดินธุดงค์ผ่าน 

         หลังจากที่ท่านได้เดินธุดงค์ไปตามที่ต่างๆแล้ว หลวงปู่อาจ ท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดดอนไก่ดี จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งท่านเป็นกำลังหลักในการพัฒนาดูแลวัดดอนไก่ดีเสมอมา 

         ครั้งต่อมาท่านพระอธิการโป๊ เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดีได้ถึงแก่มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดรวมถึงชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงปู่อาจ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี สืบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายงานศพหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
ภาพถ่ายงานศพหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร

         หลังจากที่หลวงปู่อาจ ท่านได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

         นอกจากนี้หลวงปู่อาจ ท่านยังเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของบุตร-ธิดาของชาวบ้านในพื้น ท่านจึงได้ทำการสร้างโรงเรียนวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) ขึ้นร่วมกับหลวงพ่อฮะ จนฺทสโร ซึ่งเป็นศิษย์ของท่าน 

         กาลต่อมาด้วยคุณงามความดีของหลวงปู่อาจ ท่านจึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระครูสังวรศีลวัตร และยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงอำเภอกระทุ่มแบน และต่อมาได้เป็นเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อีกด้วย

          ความเข้มขลังของท่านในวิชาอาคมเป็นที่ประจักษ์มิต้องสงสัยในบรรดาศิษย์ทั้งปวง ท่านมีศิษย์เอกผู้สืบทอดพุทธาคมอย่างครบถ้วนคือ หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี ซึ่งผู้เป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกพิธี ๒๕ พุทธศตวรรษ 

         นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง หลวงพ่อเหลือ วัดหลักสอง ซึ่งทั้ง ๒ หลวงพ่อนั้นท่านก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก

         รวมทั้งการที่หลวงปู่อาจ ท่านได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคล ณ วัดราชบพิธ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ และพิธีปลุกเสกพระพุทธชินราชอินโดจีน ณ วัดสุทัศน์ฯ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงความเก่งกาจของท่านเป็นอย่างดี

         หลวงปู่อาจ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นับรวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่

         เหรียญหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับศิษยานุศิษย์ของท่านโดยหลวงพ่อฮะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างถวายหลวงปู่ ลักษณะเหรียญเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร รุ่นแรก 2490 เงิน
เหรียญหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงปู่อาจครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรศีลวัตร วัดดอนไก่ดี"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์ตาราง ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญวันเกิด พ.ศ.๒๔๙๐" 

         เหรียญหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ สมัยหลวงพ่อฮะ เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกในงานหล่อรูปหลวงปู่อาจเท่าองค์จริง ลักษณะเหรียญเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร รุ่น 2 2507 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงปู่อาจครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรศีลวัตร วัดดอนไก่ดี"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์ตาราง ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในงานหล่อรูป ๑๗ เม.ย. ๐๗" 

         พระบูชาหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ สมัยหลวงพ่อฮะ เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกในงานหล่อรูปหลวงปู่อาจเท่าองค์จริง ลักษณะพระบูชาหล่อดินไทยโบราณ องค์พระมีขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร รุ่นแรก 2507 ทองเหลือง
พระบูชาหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงปู่อาจนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงปู่ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีรัดประคต ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรศีลวัตร หลวงพ่ออาจ สาโรเถรา ๑๗ เมษายน ๒๕๐๗"

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงเรียบไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานมีดินไทย


 โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้