โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อศรีโสภิส พระประธานอุโบสถวัดอมรญาติสมาคม

ภาพถ่ายหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี
หลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี

         หลวงพ่อศรีโสภิส เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

         ย้อนกลับไปที่ปี พ.ศ.๒๕๐๑ หลังจากที่หลวงพ่อเฟื่องได้มรณภาพลงแล้ว นายกิตติ ศรีวัฒนาซึ่งเป็นอุปัฏฐากของวัดอมรญาติสมาคมในขณะนั้น ได้ไปอาราธนาพระมหาธวัช ธมฺเมสโน เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จากวัดหลักหกรัตนาราม ให้มาจำพรรษาที่วัดอมรญาติสมาคมเพื่อช่วยสร้างพระอุโบสถ 

         ท่านอุปัฏฐากได้พายเรือไปอ้อนวอนอยู่หลายครั้ง ในที่สุดพระมหาธวัช ธมฺเมสโน ก็รับอาราธนามาเพียงเพื่อช่วยสร้างอุโบสถเท่านั้น โดยการก่อสร้างเริ่มด้วยเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ ที่ค้นได้จากห้องหลวงพ่อเฟื่อง และเริ่มตอกเสาเข็มอุโบสถเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ 

         การก่อสร้างกินระยะเวลายาวนานจนมาแล้วเสร็จ จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในครั้งนั้นได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับสาธุชนที่มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญสบทบทุนในงาน ถือเป็นรุ่นแรกของวัด ได้จัดพิธีครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งได้นิมนต์เกจิอาจารย์ดังของเมืองราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ในสมัยนั้น มาร่วมปลุกเสก

         ย้อนกลับไปในระหว่างการก่อสร้างพระอุโบสถนั้น พระมหาธวัช ธมฺเมสโน เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น "เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม" และในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เจ้าคุณ) ในราชทินนามที่ "พระปรากรมมุนี" 

         วัดอมรญาติสมาคมได้รับการพัฒนาเรื่อยมา เสนาสนะที่หมดอายุมีสภาพเก่าผุพังได้รับการก่อสร้างใหม่มากมาย เมื่อการคมนาคมเปลี่ยนแปลง คือการตัดถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ ตัดผ่านทางด้านหลังวัด หลวงพ่อพระปรากรมมุนี จำเป็นจะต้องจัดแผนผังอาคารสถานที่เสนาสนะใหม่ 

         ด้วยการย้ายวัดมารับกับถนนที่ตัดใหม่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะของหลวงพ่อพระปรากรมมุนี ท่านทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อวัดอมรญาติสมาคม ทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญาความสามารถ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีผู้บริจาคมา ทั้งส่วนตัว ส่วนร่วม 

         ท่านทุ่มลงการก่อสร้างวัดอมรญาติสมาคมทั้งหมด ประชาชนเห็นความจริงจังของท่าน จึงพากันเลื่อมใสศรัทธาให้การสนับสนุนบริจาคเงินมาช่วยท่านสร้างเสนาสนะ และสถานศึกษา จึงทำให้วัดอมรญาติสมาคม เจริญรุ่งเรืองดังปรากฏเห็นทุกวันนี้

         โดยบันทึกของนายกิตติ ศรีวัฒนาได้เขียนไว้ว่า เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นายกิตติ ศรีวัฒนาได้ปรึกษากับหลวงพ่อพระปรากรมมุนี (ธวัช ธมฺเมสโน) เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมกับนายเท่งฮุย และครูอารีย์

         ว่าพระอุโบสถหลังใหม่ใกล้จะสร้างสำเร็จแล้ว เป็นพระอุโบสถหลังใหญ่สวยงาม ไม่แพ้วัดใดในพระนคร จึงอยากได้พระประธานที่เป็นศิลาแลง (หินแดง) เพื่ออาราธนาเป็นพระประธานในอุโบสถ โดยให้ทุกคนช่วยกันสืบหาดูว่ามีอยู่ในที่ใดบ้าง 

         หลวงพ่อพระปรากรมมุนีท่านบอกว่า ท่านเคยธุดงค์ไปทางภาคเหนือของประเทศไทยมาหลายปีแล้ว และเคยไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่เคยพบพระพุทธรูปในลักษณะดังกล่าว จะมีบ้างก็ไม่สมบูรณ์ บางองค์ก็ไม่มีเศียร มีแต่เศียรแต่ไม่มีองค์พระบ้าง จึงไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน

         นายกิตติ ศรีวัฒนา เล่าว่า พระประธานอุโบสถวัดร้างโคกหลวง ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลาแลง (หินแดง) มีพุทธลักษณะตามความต้องการ จึงได้ชักชวนหลวงพ่อพระปรากรมมุนี และคณะกรรมการไปดูกัน 

ภาพถ่ายหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี ขณะอัญเชิญ
หลวงพ่อปรากรมมุนี ขณะอัญเชิญหลวงพ่อศรีโสภิส มายังวัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี

         พอวันรุ่งขึ้นก็ให้นายเท่งฮุย และครูอารีย์ จัดเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน นำไปสักการบูชาด้วย หลวงพ่อพระปรากรมมุนี เห็นพระพุทธรูปแล้วเกิดความพอใจมาก และพูดขึ้นว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธรูปองค์นี้ ท่านอยากจะมาอยู่วัดเรา 

         นายกิตติ ศรีวัฒนา จึงเสนอให้มีการเสี่ยงทายดู โดยนำเอาเปลือกหอยแครงมาโยนเสี่ยงทาย ก่อนโยนเสี่ยงทายก็บูชาสักการะ และอธิฐานว่าถ้าเปลือกหอยแครงคว่ำอันหงายอัน แสดงว่าพระพุทธรูปองค์นี้ท่านอยากจะมาอยู่วัดเรา แต่ถ้าคว่ำทั้งสองอัน หรือหงายทั้งสองอัน ก็แสดงว่าท่านไม่ประสงค์จะไปอยู่ที่อื่น

         โดยให้หลวงพ่อพระปรากรมมุนีเป็นผู้เสี่ยงทาย เมื่อโยนเปลือกหอยแครงเสี่ยงทายแล้ว ก็ปรากฏว่าหงายทั้งสองอัน จากนั้นก็ให้คณะกรรมการที่ไปด้วยกันเสี่ยงทายจนครบทุกคน ก็ปรากฏว่าหงายทั้งสองอันเหมือนกันทั้งหมด ก็สรุปว่าพระพุทธรูปองค์นี้ท่านไม่ประสงค์จะไปอยู่ที่อื่น

          ทำให้หลวงพ่อพระปรากรมมุนี และคณะกรรมการที่ไปด้วยกันนั้นผิดหวังไปตามๆกัน จนเวลาผ่านไปหลายเดือนก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดี 

         วันหนึ่งนายกิตติ ศรีวัฒนา ได้ปรึกษากับหลวงพ่อพระปรากรมมุนีในการบอกบุญหาปัจจัยเข้าวัด ก็มีความคิดว่าจะหาหมอนั่งทางในมารักษาโรคให้กับชาวบ้าน ทางวัดจะได้ขายดอกไม้ธูปเทียนได้บ้าง 

         หลวงพ่อพระปรากรมมุนีเห็นดีด้วย จึงได้ปรึกษากับ พ.อ.ถวิล ว่ามีหมอนั่งทางในที่ไหนเก่งๆบ้าง ท่านก็บอกว่าให้ไปสอบถามอาจารย์วีระดู เมื่อพบท่านอาจารย์วีระก็คุยเรื่องการรักษาโรค และนั่งทางใน อาจารย์วีระ ท่านบอกว่าสามารถนั่งทางใน และสามารถอัญเชิญญาณบารมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสีได้ จึงตกลงให้ท่านมาทำพิธี

ภาพถ่ายหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี ขณะอัญเชิญมาทางเรือ
ภาพถ่ายหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ขณะอัญเชิญมาทางเรือ

         ครั้งหนึ่งขณะทำพิธีอยู่นั้นนายกิตติ ศรีวัฒนาได้ถามว่า หลวงพ่อเฟื่องท่านเก็บสะสมของมีค่าไว้ที่ใดบ้าง อาจารย์วีระ บอกว่ามีอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา และถามถึงพระประธานอุโบสถหลังใหม่ อาจารย์วีระ บอกว่าอยู่ทางทิศตะวันตก ณ สถานที่ประดิษฐานพระนั้นเป็นเนินดินสูง นายกิตติ ศรีวัฒนา ก็ทราบทันทีว่าเป็นพระประธานอยู่ที่วัดร้างโคกหลวง จึงบอก อาจารย์วีระ ว่าเคยไปอัญเชิญแล้ว แต่ท่านไม่มา

         อาจารย์วีระ บอกว่าให้ไปทำพิธีใหม่ ท่านเล่าประวัติพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า หลวงพ่อศรีโสภิส ก่อนทำพิธีอัญเชิญ ๑ วัน ให้ไปรื้อประตูอุโบสถและใช้สายสิญจน์ผูกข้อมือหลวงพ่อศรีโสภิส จากนั้นให้เด็กพรหมจารี ๒ คน ถือหัวหมู ๒ หัว ซ้ายขวานำหน้า แล้วให้ไปอัญเชิญในเดือน ๙ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

         เมื่อถึงกำหนดนายกิตติ ศรีวัฒนาได้ทำตามที่อาจารย์วีระบอกทุกประการ โดยนายกิตติ เดินทางไปกับนายเท่งฮุย เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมทหารให้มาช่วย และนำทหารไปดูสถานที่เพื่อจะนำหลวงพ่อลงเรือ มีทหารจำนวนมากมาช่วยเตรียมการ และมีเครื่องมือครบครัน 

         ถึงฤกษ์งามยามดีที่อาจารย์วีระ กำหนด ก็มีการแห่กลองยาว มีละครรำ ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือหลวงพ่อศรีโสภิส ทหารก็เดินเครื่องยกองค์พระจากอุโบสถไปลงเรือ ก็ปรากฏว่าไม่มีอุปสรรคใดๆ เรือแล่นมาตามคลองก็ปรากฏว่าไม่สามารถลอดใต้สะพานได้ นายกิตติ ก็เกณฑ์คนให้ลงไปในเรือมากๆ เรือก็จมลงไปจนนำจะเข้าเรือ ก็ยังไม่สามารถลอดใต้สะพานนั้นได้ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี.-เก่า-1
หลวงพ่อศรีโสภิส ขณะอัญเชิญเข้ามาภายในพระอุโบสถวัดอมรญาติสมาคม

         นายกิตติ ก็ได้จุดธูปเทียนพร้อมดอกไม้ ตั้งจิตอธิฐานบอกหลวงพ่อศรีโสภิส ขอให้การอัญเชิญหลวงพ่อศรีโสภิสไปวัดอมรญาติสมาคมอย่าได้มีอุปสรรคใดๆ เรือก็สามารถแล่นผ่านลอดใต้สะพานนั้นได้โดยง่าย เรือแล่นมาถึงวัดอมรญาติสมาคม 

         ทางวัดก็ฆ้อง กลอง ระฆัง จุดพลุ ประทัด เสียงดังสนั่นหวั่นไหวกึกก้องไปทั่ว แล้วก็อัญเชิญหลวงพ่อศรีโสภิส ขึ้นประดิษฐานในอุโบสถวัดอมรญาติสมาคม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม

         เหรียญหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกให้กับผุูที่บริจาคทรัพย์และเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาของวัดอมรญาติ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปหัวใจแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี 2515 ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงผิวไฟ

เหรียญหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี 2515 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศรีโสภิส วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อศรีโสภิสพระประธานในพระอุโบสถของวัดอมรญาติสมาคม องค์พระประทับนั่งปางมารวิชัย บนฐานบัวชั้นเดียว มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้องค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อศรีโสภิส"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระอุโบสถของวัดอมรญาติสมาคมอยู่ตรงกลางเหรียญ ข้างรูปพระอุโบสถมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "ฤา อุ" ด้านบนรูปมีเลขไทยอ่านได้ว่า "๒๕๑๕" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ ใต้รูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมา วัดอมรญาติ"

 

 

ข้อมูล : วัดอมรญาติสมาคม

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้