โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร เจ้าของพระกริ่งเนื้อดีของสมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร สมุทรสาคร
หลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร สมุทรสาคร

         หลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร หรือ พระเทพเมธากร (แคล้ว สุมตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

         ท่านมีนามเดิมว่าแคล้ว สุพรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู โยมบิดาชื่อนายเพิก สุพรรณ โยมมารดาชื่อนางตุ๊กตา สุพรรณ 

         ในวัยเด็กหลวงพ่อแคล้ว เป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กทั่วไป โยมบิดาจึงนำท่านไปฝากไว้พระอาจารย์แก้ว วัดสวนหงษ์ ผู้เป็นลุง เพื่อศึกษาเล่าเรียน ณ สำนักวัดสวนหงษ์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จนอ่านออกเขียนได้ และบรรชาเป็นสามเณรที่สำนักวัดสวนหงษ์แห่งนี้

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ขณะที่ท่านมีอายุได้ ๒๐ ปี ท่านได้มาเรียนต่อ ณ วัดเสน่หา เพื่อเริ่มต้นศึกษาพระธรรมวินัย และเล่าเรียนภาษาบาลี

        ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ หลวงพ่อแคล้ว ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปี ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเสน่หา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รับฉายาว่า "สุมตฺโต" โดยมี

         พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เจริญ สุขบท) วัดเทพศิรินท์ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูสังวรกิจ(อาจ ชุตินธโร) วัดเสน่หา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดเสน่หาเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และเรียนภาษาบาลี จนสามารถอ่านเขียนบาลี และสวดมนต์บทต่างๆได้อย่างคล่องแคล้ว

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลังจากที่อยู่จำพรรษาที่วัดเสน่หาได้ ๕ พรรษา ท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีต่อฯ จนได้เป็นพระมหา

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ หรือ วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร ได้ว่างลง ทางคณะสงฆ์จึงมีคำสั่งให้พระมหาแคล้ว มารักษาการเจ้าอาวาส และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวัน ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐

ภาพถ่ายหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร สมุทรสาคร
หลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร สมุทรสาคร

         วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๗๙ ตารางวา

         วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร เดิมชื่อ วัดใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยหม่อมคล้าย บุนนาค ชายาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้บริจาคที่ดินหมู่บ้านสนามไชยเพื่อสร้างวัด และได้บริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ 

         หลังจากที่หลวงพ่อแคล้วได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระวินัยธร ภาค ๑ เขต ๑

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาชัย

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ประทับรถไฟจากสถานีคลองสาน เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวสมุทรสาคร และได้เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระในอุโบสถและมีพระราชปฏิสันถารกับพระมหาแคล้ว สุมุตฺโต เจ้าอาวาส

ภาพถ่ายในหลวงร.8 และร.9 เสด็จวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พร้อมเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระในอุโบสถวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่พระครูพิสณฑวินัยกิจ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่านได้ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระพิสณฑวินัยกิจ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายธรรมยุติ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ ที่ พระเทพเมธากร

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโสภณ

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธากร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

         หลวงพ่อแคล้ว ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เวลา ๐๔.๔๕ น. นับรวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๑๐ เดือน ๗๕ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

          เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๖ รอบของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นแรก 2516 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อแคล้วครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนไว้ว่า "สุมุตฺโต" 

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนไว้ว่า "ที่ระลึกครบ ๖ รอบ พระพิสณฑวินัยกิจ ๑๔ ก.พ. ๒๕๑๖" 

          เหรียญพระพุทธหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นสร้างโรงเรียน

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนพระปริยธรรมของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปน้ำเต้าแบบมีหูในตัว หลวงพ่ออธิฐานจิตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระพุทธ วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นสร้างโรงเรียน 2520 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญพระพุทธ วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นสร้างโรงเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณพฤษภา อ่วมทอง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพธิ์ ใต้รูปองค์พระมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านว่า "สุมุตฺโต" ซึ่งคือฉายาของหลวงพ่อแคล้ว ใต้อักขระยันต์มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๒๐" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

          เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นสอง

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๘๔ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่น 2 2528 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อแคล้วครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนไว้ว่า "สุมุตฺโต" 

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนไว้ว่า "ที่ระลึกครบรอบ ๘๔ ปี พระราชโสภณ (แคล้ว สุมุตฺโต) วัดมหาชัย คล้ายนิมิตร ๑๔ ก.พ. ๒๕๒๘" 

          พระกริ่งอรหังหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๖ รอบของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระกริ่งหล่อโบราณ แกะพิมพ์โดยนายช่างเกษม มงคลเจริญ ช่างแกะพระกริ่งชื่อดัง มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกริ่งอรหังหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นแรก 2516 นวโลหะ
พระกริ่งอรหังหลวงพ่อแคล้ว วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า มีรูปจำลองพระพุทธปางสมาธิบนฐานเขียง องค์พระห่มจีวรลดไหล่ ที่ฐานเขียงมีอักขระยันต์อ่านว่า "อรหัง" 

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระยันต์อ่านว่า "สุมตฺโต" ใต้ฐานเรียบตอกโค้ด "ส." โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง 


บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้