โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร ศิษย์เอกของพระวินัยธรบัว

ภาพถ่ายหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร
หลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร

         หลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง หรือ พระครูวิชิตสังฆภาร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญของ จังหวัดสมุทรสาครในอดีต พื้นเพท่านเป็นคนท้องถิ่นตำบลนาดี ชาวบางปิ้งโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒ แต่ไม่ปรากฏบันทึกถึงโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงปู่ชิต ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดกลางอ่างแก้ว ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "อินฺทโชโต" โดยมี 

         พระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์จำปา วัดตลิ่งชัน ธนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์ญาติ วัดบางปิ้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว หลวงพ่อชิตท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดกลางอ่างแก้ว เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับหลวงปู่บัว ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

ภาพถ่ายพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร
พระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อชิต

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ หลวงพ่อเล้ง เจ้าอาวาสวัดบางปิ้งได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและบรรดาญาติโยม จึงได้ไปกราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อชิต ให้มาดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง 

         วัดบางปิ้ง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๒ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วัดบางปิ้งตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ 

         เดิมชื่อ วัดหัวป่า เนื่องจากเมื่อก่อนบริเวณรอบวัดเป็นป่าที่มีต้นปิ้งเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดบางปิ้ง" อุโบสถหลังแรกสร้างโดยเถ้าแก่หวานและนางจันทร์ 

         ต่อมาเมื่ออุโบสถทรุดโทรมจนใช้งานไม่ได้ นายพุ่มและนางรอด จันจู ได้บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ มีรายนามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือ

         ๑. หลวงพ่อมอญ

         ๒. หลวงพ่อลาว

         ๓. หลวงพ่อเปลื้อง

         ๔. หลวงพ่อญาติ

         ๕. หลวงพ่อเล้ง

         ๖. พระครูวิชิตสังฆภาร (หลวงพ่อชิต) พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๕๑๙

         ๗. พระครูอดุลสาครกิจ (เจ้าคณะตำบล) พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๕๗

         ๘. พระครูวิทิตสาครธรรม (ฉาบ ฐานวโร ) พ.ศ. ๒๕๕๘ -ปัจจุบัน

         ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า หลวงพ่อปู่ทองคำ มีประวัติว่า นายโต๊ะ นายยัง แจวเรือไปขายของที่บางกอก ย่านบางกอกน้อย ไปพบพระพุทธรูปตั้งอยู่กลางป่าเป็นวัดร้างสมัยนั้น 

         ซึ่งปัจจุบันคือวัดสังข์กระจายวรวิหาร จึงได้นำพระลงเรือ แล้วแจวเรือกลับมายังบางปิ้ง ที่ฐานพระมีชื่อพรหมมาทองคำ จึงเรียกว่า หลวงพ่อปู่ทองคำ คาดว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ภาพถ่ายหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร
หลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร

         หลังจากที่หลวงพ่อชิต ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด นอกจากนี้ท่านยังอบรมสั่งสอนชาวบ้านในพื้นที่ให้อยู่ในศีลในธรรม

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ด้วยคุณงามความดีของท่านในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน สมณศักดิ์ที่พระครูชิต

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูวิชิตสังฆภาร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

         ในด้านวิชาอาคมนั้น หลวงพ่อชิต ท่านได้ศึกษาวิชาความรู้จากเกจิอาจารย์องค์สำคัญ ในอดีตหลายรูปด้วยกัน เช่น หลวงพ่อแดง วัดเขาบันใดอิฐ นอกจากนี้ ในสมัยวัยหนุ่ม หลวงพ่อชิต ท่านได้บำเพ็ญกิจวัตร ฝึกจิตต์ เดินธุดงค์ ตามป่าเขา 

         เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาอาคมกับครูบาอาจารย์ที่ได้พบเจอ เกจิอาจารย์ที่เป็นสหธรรมิกกับท่านที่ไปมาหาสู่ กันอยู่เสมอ เช่น หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี  พลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก สุพรรณบุรี  หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม เป็นต้น

         แต่หลังจากที่ท่าน ได้มาดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางปิ้งแล้ว ท่านจึงไม่ค่อยมีเวลาได้เดินธุดงค์อีก เพราะต้องคอยพัฒนาวัด และต้อนรับ สงเคราะห์ญาติโยม ที่มีความเดือดร้อน เจ็บป่วย 

         เพราะหลวงพ่อชิตนั้น นอกจากจะเป็นพระเกจิอาจารย์แล้ว ท่านยังเป็นแพทย์แผนโบราณ ปรุงยาสมุนไพรรักษาญาติโยมที่เจ็บป่วยอีกด้วย

         หลวงพ่อชิต ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นับรวมสิริรวมอายุได้ ๖๗ ปี ๔๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง

         เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง รุ่นแรก (นิยม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๐๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองพระครูประทวน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2505 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่นแรก(นิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อชิตครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูชิต  อินฺทโชโต" พื้นเหรียญไม่มีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๑๔ มิ.ย. ๒๕๐๕" พื้นเหรียญไม่มีกลาก

         เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง รุ่นแรก (เสริม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๐๖ หลังจากเหรียญรุ่นแรกหมดไปอย่างรวดเร็ว เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยใช้แม่พิมพ์ของเหรียญรุ่นแรกมาปั๊มซ้ำ ทำให้พื้นเหรียญมีกลาก มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง และทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

 

เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่นแรก-เสริม 2505 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่นแรก-เสริม ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อชิตครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูชิต  อินฺทโชโต" พื้นเหรียญมีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๑๔ มิ.ย. ๒๕๐๕" พื้นเหรียญมีกลาก

         เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๐๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปน้ำเต้าแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่น 2 2508  ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่น 2๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อชิตนั่งเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองสมณศักดิ์พระครูวิชิตสังฆการ วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๒๓ ม.ค. ๐๘"

         เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง รุ่น ๓ 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิ้ลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่น 3 2510 อัลปาก้าชุปนิเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้าชุปนิเกิ้ล

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อชิตครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิชิตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง รุ่น ๔ 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๑๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่น 4  2516 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อชิตครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิชิตสังฆการ วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ บนและใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุครบ ๖๔ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๑๖"

         เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง รุ่น ๕ (พิเศษ) 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่น พิเศษ 2519 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อชิตครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิชิตสังฆการ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ บนและใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นพิเศษ วัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร"

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้