โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลพระวินัยธรบัว (หลวงปู่บัว) วัดกลางอ่างแก้ว เหรียญเก่าของคนสมุทรสาคร

ภาพถ่ายพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร
พระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร

          หลวงปู่บัว วัดกลางอ่างแก้ว หรือ พระวินัยธร(บัว) วัดกลางอ่างแก้ว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสุมรสาคร พื้นเพท่านเป็นคนนครปฐม เกิดวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๙๕ ตรงกับขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน ณ พื้นที่บ้านหัวย่าน ตำบลหัวย่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โยมบิดาชื่อน้อย โยมมารดาชื่อพร้อย 

         ปี พ.ศ. ๒๔๐๘ หลวงปู่บัว ท่านมีอายุได้ ๑๓ ปี โยมมารดาของท่านก็ได้ถึงแก่กรรม โยมบิดาของท่านจึงนำมาฝากไว้กับหลวงพ่อโพธิ์ วัดอ่างแก้ว โดยหลวงพ่อโพธิ์ท่านนี้เป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมเข้มขลังมากในสมัยนั้น 

         ท่านเป็นพระเกจิที่มีวาจาสิทธิ์ ช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายทุกราย โดยท่านไม่ต้องใช้ยาอะไรเลย เมื่อมีคนมาขอให้ท่านช่วยรักษา และนำข้าวปลาอาหารมาถวาย ท่านก็ให้ของกินนั้นกลับไปให้คนไข้กิน ปรากฏว่าหายดีทุกรายไป เป็นที่เลื่องลือกันไปทั่ว 

         มีชาวบ้านมาให้ท่านช่วยรักษาและขอน้ำมนต์กันมากมาย ว่ากันว่าน้ำมนต์ของท่านนั้นท่านเสกจนเดือดได้เห็นๆ มีผู้คนมาขอน้ำมนต์จนท่านได้ให้ขุดสระสร้างหอไตรไว้กลางน้ำ และเสกน้ำในสระให้เป็นน้ำมนต์ ใครมาขอน้ำมนต์ก็ไปตักเอาได้ที่สระน้ำ และก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิม

พระอุโบสถวัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร
พระอุโบสถวัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร

          หลวงพ่อบัว อยู่กับหลวงปู่โพธิ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๐๙ หลวงพ่อท่านมีอายุได้ ๑๔ ปี หลวงปู่โพธิ์ก็ได้ให้หลวงพ่อบัวบรรพชาเป็นสามเณร และได้เริ่มร่ำเรียนวิชาเขียนอ่านทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ตามความนิยมในสมัยนั้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๑๕ หลวงพ่อบัว ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปี หลวงปู่โพธิ์ ก็อุปสมบทให้ ณ พัทธสีมาวัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี

         เจ้าอาวาสวัดป้อมฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระสมุห์ขวัญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอาจารย์รอด วัดอ่างแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         เมื่อบวชแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างแก้วตามเดิม ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิทยาคมกับหลวงปู่โพธิ์ จนกระทั่งหลวงปู่โพธิ์มรณภาพ พระครูสมุทรคุณากร (ชื่น) จึงแต่งตั้งหลวงพ่อบัวเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน 

         วัดกลางอ่างแก้ว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๖ บ้านท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วัดไม่แห่งนี้ไม่ทราบประวัติการก่อสร้างวัดกลางอ่างแก้วที่แน่ชัด 

         ทราบว่าตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๐ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙

         เมื่อหลวงพ่อบัว ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาและบูรณะซ่อมแซมวัดกลางอ่างแก้ว ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยดีเสมอมา

         หลวงพ่อบัว ท่านเป็นพระที่สมถะไม่สะสม วินัยเคร่งครัด ญาติโยมถวายปัจจัยมาท่านก็เอามาบูรณะวัดอ่างแก้วหมด ต่อมาท่านได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระวินัยธร และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ก็มีผู้มาขออุปสมบทกับท่านมากมาย ท่านเป็นพระนักเทศน์ สอนประชาชนให้เข้าถึงธรรม มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย

         ในสมัยที่ท่านยังไม่ได้สร้างวัตถุมงคล และท่านยังไม่โด่งดังมาก ในครั้งนั้นหลวงพ่อท่านได้นำจีวรเก่าๆ มาถักเป็นเชือกไว้สำหรับผูกเรือของวัด ก็มีลูกศิษย์ของท่านได้ขโมยเอาไปคาดเอว 

         แล้วไปมีเรื่องกับคู่อริ เกิดถูกแทงไม่เข้า โดยที่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเชือกถักจีวรเพียงอย่างเดียว พอเรื่องนี้มีคนรู้เข้า ก็มีคนคอยจ้องจะลักเอาเชือกจีวรของท่านเสมอๆ จนไม่มีเหลือ

         พระวินัยธรบัว ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ นับรวมสิริอายุได้ ๘๓ ปี ๖๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว

          เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการฉลองอายุครบ ๘๐ ปีของหลวงพ่อ โดยคณะลูกศิษย์ของท่านได้มาขออนุญาตท่านจัดงานทำบุญฉลองอายุและขอสร้างเหรียญไว้เป็นที่ระลึก มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร 2475
เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว ปี พ.ศ. ๒๔๗๕

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนไว้ว่า "พระวินัยธรบัว" 

         ด้านหลัง เป็นยันต์ตรีนิสิงเห และมีเลขไทยเขียนไว้ "๖/๔/๘/๔" ซึ่งคือเลขอักขระแทนเลขยันต์

         ด้วยเหตุที่ด้านหลังของเหรียญมีเลขไทยเขียนไว้ ๖/๔/๘/๔ จึงทำให้มีคนเข้าใจว่าเหรียญนี้สร้างปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เพราะเคยเห็นมีคนเขียนไว้ว่าเป็นเหรียญที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยหลวงพ่อบัวปลุกเสก ซึ่งเกิดความเข้าใจผิด ความจริงสร้างเป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงจะถูกต้อง. 

 

ข้อมูลภาพ : โสฬส๑๖ (เจ้าของภาพคุณก่อ)

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

Facebook : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง 

Facebook Group : กลุ่มสารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง   

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้