โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลพระวินัยธรบัว (หลวงปู่บัว) วัดกลางอ่างแก้ว เหรียญเก่าของคนสมุทรสาคร

ภาพถ่ายพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร
พระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร

          หลวงปู่บัว วัดกลางอ่างแก้ว หรือ พระวินัยธร(บัว) วัดกลางอ่างแก้ว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสุมรสาคร พื้นเพท่านเป็นคนนครปฐม เกิดวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๙๕ ตรงกับขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน ณ พื้นที่บ้านหัวย่าน ตำบลหัวย่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โยมบิดาชื่อน้อย โยมมารดาชื่อพร้อย 

         ปี พ.ศ. ๒๔๐๘ หลวงปู่บัว ท่านมีอายุได้ ๑๓ ปี โยมมารดาของท่านก็ได้ถึงแก่กรรม โยมบิดาของท่านจึงนำมาฝากไว้กับหลวงพ่อโพธิ์ วัดอ่างแก้ว โดยหลวงพ่อโพธิ์ท่านนี้เป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมเข้มขลังมากในสมัยนั้น 

         ท่านเป็นพระเกจิที่มีวาจาสิทธิ์ ช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายทุกราย โดยท่านไม่ต้องใช้ยาอะไรเลย เมื่อมีคนมาขอให้ท่านช่วยรักษา และนำข้าวปลาอาหารมาถวาย ท่านก็ให้ของกินนั้นกลับไปให้คนไข้กิน ปรากฏว่าหายดีทุกรายไป เป็นที่เลื่องลือกันไปทั่ว 

         มีชาวบ้านมาให้ท่านช่วยรักษาและขอน้ำมนต์กันมากมาย ว่ากันว่าน้ำมนต์ของท่านนั้นท่านเสกจนเดือดได้เห็นๆ มีผู้คนมาขอน้ำมนต์จนท่านได้ให้ขุดสระสร้างหอไตรไว้กลางน้ำ และเสกน้ำในสระให้เป็นน้ำมนต์ ใครมาขอน้ำมนต์ก็ไปตักเอาได้ที่สระน้ำ และก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิม

พระอุโบสถวัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร
พระอุโบสถวัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร

          หลวงพ่อบัว อยู่กับหลวงปู่โพธิ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๐๙ หลวงพ่อท่านมีอายุได้ ๑๔ ปี หลวงปู่โพธิ์ก็ได้ให้หลวงพ่อบัวบรรพชาเป็นสามเณร และได้เริ่มร่ำเรียนวิชาเขียนอ่านทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ตามความนิยมในสมัยนั้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๑๕ หลวงพ่อบัว ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปี หลวงปู่โพธิ์ ก็อุปสมบทให้ ณ พัทธสีมาวัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี

         เจ้าอาวาสวัดป้อมฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระสมุห์ขวัญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอาจารย์รอด วัดอ่างแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         เมื่อบวชแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างแก้วตามเดิม ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิทยาคมกับหลวงปู่โพธิ์ จนกระทั่งหลวงปู่โพธิ์มรณภาพ พระครูสมุทรคุณากร (ชื่น) จึงแต่งตั้งหลวงพ่อบัวเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน 

ภาพวาดหลวงพ่อโพธิ์ วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร
หลวงพ่อโพธิ์ วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร

         วัดกลางอ่างแก้ว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๖ บ้านท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วัดไม่แห่งนี้ไม่ทราบประวัติการก่อสร้างวัดกลางอ่างแก้วที่แน่ชัด 

         ทราบว่าตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๐ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙

         เมื่อหลวงพ่อบัว ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาและบูรณะซ่อมแซมวัดกลางอ่างแก้ว ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยดีเสมอมา

         หลวงพ่อบัว ท่านเป็นพระที่สมถะไม่สะสม วินัยเคร่งครัด ญาติโยมถวายปัจจัยมาท่านก็เอามาบูรณะวัดอ่างแก้วหมด ต่อมาท่านได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระวินัยธร และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ก็มีผู้มาขออุปสมบทกับท่านมากมาย ท่านเป็นพระนักเทศน์ สอนประชาชนให้เข้าถึงธรรม มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย

         ในสมัยที่ท่านยังไม่ได้สร้างวัตถุมงคล และท่านยังไม่โด่งดังมาก ในครั้งนั้นหลวงพ่อท่านได้นำจีวรเก่าๆ มาถักเป็นเชือกไว้สำหรับผูกเรือของวัด ก็มีลูกศิษย์ของท่านได้ขโมยเอาไปคาดเอว 

         แล้วไปมีเรื่องกับคู่อริ เกิดถูกแทงไม่เข้า โดยที่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเชือกถักจีวรเพียงอย่างเดียว พอเรื่องนี้มีคนรู้เข้า ก็มีคนคอยจ้องจะลักเอาเชือกจีวรของท่านเสมอๆ จนไม่มีเหลือ

         พระวินัยธรบัว ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ นับรวมสิริอายุได้ ๘๓ ปี ๖๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว

          เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปีของหลวงพ่อ โดยคณะลูกศิษย์ของท่านได้มาขออนุญาตท่านจัดงานทำบุญฉลองอายุและขอสร้างเหรียญไว้เป็นที่ระลึก ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร 2475 อัลปาก้า
เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร 2475 อัลปาก้า
เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว สมุทรสาคร 2475
เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนไว้ว่า "พระวินัยธรบัว" 

         ด้านหลัง เป็นยันต์ตรีนิสิงเห และมีเลขไทยเขียนไว้ "๖/๔/๘/๔" ซึ่งคือเลขอักขระแทนเลขยันต์

         ด้วยเหตุที่ด้านหลังของเหรียญมีเลขไทยเขียนไว้ ๖/๔/๘/๔ จึงทำให้มีคนเข้าใจว่าเหรียญนี้สร้างปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เพราะเคยเห็นมีคนเขียนไว้ว่าเป็นเหรียญที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยหลวงพ่อบัวปลุกเสก ซึ่งเกิดความเข้าใจผิด ความจริงสร้างเป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงจะถูกต้อง. 

 

ข้อมูลภาพ : โสฬส๑๖ (เจ้าของภาพคุณก่อ)

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

Facebook : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง 

Facebook Group : กลุ่มสารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง   

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้