โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ เหรียญหลวงพ่อเขาแดงอันเก่าแก่ของราชบุรี

หลวงพ่อเขาแดง หรือ หลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ ราชบุรี

         หลวงพ่อเขาแดง วัดปรกเจริญ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่า หลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ เป็นพระพุทธรูปเนื้ออิฐศิลาแลงอีกองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ชาวดำเนินสะดวกและชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงนิยมไปกราบไหว้ขอพร บนบานสานกล่าวกันเป็นจำนวนมาก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดปรกเจริญ ใครมากราบไหว้และบนบานสิ่งใดมักจะสำเร็จสมหวัง จนต้องมาจัดงานสมโภชให้แก่หลวงพ่อแดงทุกปี

         วัดปรกเจริญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๘๑ มีเจ้าอาวาสองค์สำคัญคือ หลวงพ่อจือ อาธโร

         ในปี พ.ศ.๒๔๗๒ หลวงพ่อจือ และ นายสอน ชาวบ้านวัดปรกเจริญ ได้นำกฐินไปทอดที่วัดคงคา ท่าดินแดง (วัดบางบำหรุใต้) และได้พบพระพุทธรูปเป็นอิฐศิลาแลงองค์หนึ่ง ตั้งอยู่ข้างกำแพงโบสถ์วัดคงคา 

         หลวงพ่อจือจึงได้ขออนุญาตจากทางวัดคงคา อัญเชิญพระพุทธรูปเนื้ออิฐแดงองค์นี้มาประดิษฐ์ฐานที่วัดปรกเจริญ และทำการจดทะเบียนโดยใช้ชื่อจดทะเบียนกับกรมศิลปากรในตอนนั้นว่า "หลวงพ่อเขาแดง" ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านทีการเรียกชื่อของท่านให้สั้นลง จึงเหลือเรียกแค่ว่า หลวงพ่อแดง อย่างในปัจจุบัน

          หลวงพ่อเขาแดง นั้นเป็นพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นในสมัยใดรู้แต่เพียงว่า สกัดด้วยหินแดง เนื้อละเอียดอ่อนสลักเป็นรูปพระปฏิมากร มีอยู่ด้วยกัน ๓ ท่อน คือ 


         ท่อนที่ ๑ ตั้งแต่พระบาทถึงพระอุทร 
         ท่อนที่ ๒ ตั้งแต่พระอุทรถึงพระศอ 
         ท่อนที่ ๓ ตั้งแต่พระศอถึงพระเศียร 

         หลวงพ่อเขาแดง หรือ หลวงพ่อแดง องค์พระเมื่อต่อกันแล้วจะมีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร สูง ๑๒๕ เซนติเมตร จากการสันนิษฐานของกรมศิลปากร มีการสรุปอายุการสร้างของหลวงพ่อเขาแดง ว่ามีอายุประมาณเกือบ ๘๐๐ ปี

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแดง

         เหรียญหลวงพ่อเขาแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๔  โดยหลวงพ่อจือ เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญในสมัยนั้น ลักษณะเป็นเหรียญรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วยกัน ๒ เนื้อ คือ เนื้อเงิน กับเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อเขาแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๔๗๔ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อเขาแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๔๗๔ เนื้อทองแดง


         ด้านหน้า เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อเขาแดง ใต้องค์หลวงพ่อเขาแดง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเขาแดง"
         ด้านหลัง เป็นยันต์ ด้านล่างลงอักขระขอม อ่านได้ว่า "อาธะโร" ซึ่งก็คือฉายาของหลวงพ่อจือ เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ ผู้สร้างเหรียญ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๗๔" 

         เหรียญหลวงพ่ออุ่น หลังหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๕  โดยหลวงพ่ออุ่น เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญในสมัยนั้น ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วย
สร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดงผิวไฟ และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่ออุ่น หลังหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก 2515 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่ออุ่น หลังหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นหลวงพ่ออุ่น ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างองค์หลวงพ่อมีอักขระยันต์ นะ ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุ่น วัดปรกเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๕"
         ด้านหลัง เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง ใต้องค์หลวงพ่อแดง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ"

         กริ่งหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ในสมัยของหลวงพ่ออุ่น เป็นเจ้าอาวาส ลักษณะคล้ายพระกริ่งขนาดเล็กทั่วไป ก้นกลึงไม่อุดกริ่ง สร้างด้วยเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

กริ่งหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๖


         ด้านหน้า เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อเขาแดง ใต้องค์หลวงพ่อเขาแดง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อแดง"
         ด้านหลัง เป็นยันต์ "นะ" ที่ปลายสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดปรกเจริญ"

         เหรียญหลวงพ่ออุ่น หลังหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๗  โดยหลวงพ่ออุ่น เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญในสมัยนั้น ลักษณะเป็นเหรียญกลมแบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วย
สร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่ออุ่น หลังหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ  2517 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่ออุ่น หลังหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นหลวงพ่ออุ่น ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างองค์หลวงพ่อมีอักขระยันต์ นะ ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุ่น วัดปรกเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๗"
         ด้านหลัง เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง ใต้องค์หลวงพ่อแดง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ"


         พระบูชาหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ในสมัยของหลวงพ่ออุ่น เป็นเจ้าอาวาส องค์พระมีขนาดเดียวเท่านั้นคือ มีขนาดหน้าตัก ๕ นิ้วหย่อน ซึ่งพระบูชารุ่นนี้ได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิในสมัยนั้นมากมาย นำโดยหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘


         ด้านหน้า เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อเขาแดง ใต้องค์หลวงพ่อเขาแดง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี" ในผ้าทิพย์ขององค์พระมียันต์ของหลวงพ่อแพ
         ด้านหลัง ใต้ฐานมีดินไทย ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พุทธาพิเศกโดยหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ. ๒๕๑๙"
           
         พุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อเขาแดง นั้นโดดเด่นด้านคลาดแคล้วมาช้านาน เมื่อมีคนนำไปแขวนแล้วเดินทางไปไหนมักจะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอ นอกจากนี้ทางด้านเมตตาค้าขายก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

          โดยเหรียญรุ่นแรกนี้ หลวงพ่อจือ ได้ทำแจกในงานประจำปีของวัดปรกเจริญ แต่ยังมีเหลือเหรียญตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง ต่อมาภายหลังเมื่อหลวงพ่อจือชราภาพมาก ท่านจึงขอสละตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดปรกเจริญ แล้วย้ายกลับมาจำพรรษา ณ วัดเดิมที่ท่านจากมาคือวัดคูหาสวรรค์

         โดยให้หลวงพ่ออุ่น ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทน เมื่อหลวงพ่อจือ มรณภาพลง เหรียญหลวงพ่อเขาแดงนี้จึงถูกนำมาใช้แจกงานศพของท่านที่วัดคูหาสวรรค์ อีกครั้ง เป็นเหตุทำให้หลายคนคิดว่าเหรียญนี้คือเหรียญของวัดคูหาสวรรค์

         และอันเนื่องจากในรูปเหรียญสลักชื่อว่า "หลวงพ่อเขาแดง" และทางวัดปรกเจริญเองภายหลังชื่อหลวงพ่อเขาแดงถูกเรียกสั้นลงไปจนติดปากว่า "หลวงพ่อแดง" จึงทำให้ชื่อหลวงพ่อเขาแดงไม่มีคนเรียกจนไม่มีคนรู้จักอย่างในปัจจุบัน.


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้