โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา พระเกจิสายเหนียวปืนยิงไม่ออกของพนมทวน กาญจนบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี
หลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี

         หลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา หรือ พระครูพนมธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท่านเกิดปีขาล เดือน ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ หลวงพ่อเจิมมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับฉายาว่า "ฐานธมฺโม" โดยมี

         พระวิสุทธิรังษี (หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระครูโกวิทสุตคุณ (หลวงพ่อพยอม) วัดหนองขาว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระครูพนมคุณาธาร (หลวงพ่อป้อง) วัดห้วยสะพาน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองขาวเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมต่างๆ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี
หลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี

         ต่อมาหลวงปู่กัณฑ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลุ่มหิน(วัดเขาจำศีล) ได้ถึงแก่มรณภาพลง ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลุมหินได้ว่างลง ทางคณะสงฆ์จึงส่งหลวงพ่อเจิม ไปเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

         ระหว่างที่ท่านจำพรรษาที่วัดหลุมหิน (วัดเขาจำศีล)นี้ คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆกันมาว่า หลวงพ่อเจิม ท่านได้รับตำแหน่งพระใบฏีกาที่วัดแห่งนี้ ต่อมาท่านเกิดมีปัญหากับคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการหาผลประโยชน์กับทางวัด คนกลุ่มนั้นจึงจ้างคนมายิงหลวงพ่อ 

         มือปืนซึ่งเป็นผู้ลงมือยิงด้วยปืนลูกซองและปืนสั้นขนาด ๑๑ มม. แต่ด้วยหลวงพ่อเป็นพระนักปฏิบัติดีชอบด้วยกรรมฐาน ปืนทั้งสองกระบอกจึงยิงไม่ออกสักนัด 

         หลังจากเหตุการณ์นั้นในเวลาต่อมา ส่งผลให้มือปืนนั้นก็เป็นบ้าใบ้เสียสติไป ส่วนอีกคนก็ถูกยิงตายด้วยกรรมที่ได้กระทำไว้

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี
หลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี

         หลวงพ่อเจิม จึงเห็นว่าอยู่ไปยังแต่มีปัญหาเพราะถูกรบกวนและมีผลกระทบต่อพระเณรอื่นๆในวัดที่อาจต้องมาเป็นอันตรายในภายหน้า ท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาชั่วคราวที่วัดทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาได้ว่างลง ไม่มีเจ้าอาวาสปกครองวัด ชาวบ้านพร้อมคณะกรรมการวัดจึงเดินทางไปวัดทุ่งสมอ เพื่อนิมนต์หลวงพ่อเจิม มาเป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดพุทธบูชา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยชาวบ้านดอนมะขามได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อให้สะดวกแก่ชาวบ้านในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔

         หลังจากที่หลวงพ่อเจิมได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงพ่อเจิม ท่านได้เริ่มทำการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมเป็นอันมาก

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูพนมธรรมรัตน์ 

         หลวงพ่อเจิม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ นับรวมสิริอายุได้ ๖๒ ปี ๔๑ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา

         เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยเจ็กแช บ้านตลาดเขต มีศรัทธาต่อหลวงพ่อจึงได้สร้างถวายแก่หลวงพ่อ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๑,๕๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นแรก 2507 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นแรก 2507 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นแรก 2507 ทองแดง-ข้าง
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจิมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเจิม"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ด้านบนของอักขระยันค์ห้ามีอุนาโลม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา รุ่น ๕ รอบ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดง และเนื้อตะกั่วเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่น 5 รอบ 2518 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่น ๕ รอบ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจิมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูใบฏีกาเจิม ฐานธมฺโม" พื้นเหรียญเรียบไม่มีกลาก

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุครบ 5 รอบ 2518 วัดพุทธบูชา พนมทวน กาญจนบุรี" พื้นเหรียญเรียบไม่มีกลาก

         เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา รุ่นพัดยศ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกในคราวฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศ ๑๖ แฉกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นกรงจักร 2519 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นพัดยศ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจิมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพนมธรรมรัตน์" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า วัดพุทธบูชา พนมทวน กาญจนบุรี ๒๗ ม.ค. ๑๙" 

         เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา รุ่นหลังโบสถ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดง และเนื้อตะกั่วเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ 2519 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นหลังโบสถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ 2519 ตะกั่ว
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นหลังโบสถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อตะกั่ว

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจิมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูใบฏีกาเจิม ฐานธมฺโม"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปพระอุโบสถ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อนุสรณ์สร้างโบสถ์ วัดพุทธบูชา จ.กาญจนบุรี"

         รูปหล่อหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา รุ่นสร้างโบสถ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระรูปหล่อลอยอลค์ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดง เนื้อผงปิดทอง และเนื้อตะกั่วเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ 2519 ตะกั่ว
รูปหล่อหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อตะกั่ว

รูปหล่อหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ 2519 ผงปิดทอง
รูปหล่อหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อผงปิดทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจิมนั่งเต็มองค์บนฐานเขียงมือทั้งสองข้างจับที่เข่า องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเจิม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดพุทธบูชา"

         รูปหล่อพระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา รุ่นสร้างโบสถ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระรูปหล่อลอยอลค์ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดง เนื้อผงปิดทอง และเนื้อตะกั่วเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ 2519 ตะกั่ว
รูปหล่อปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา กาญจนบุรี รุ่นสร้างโบสถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อตะกั่ว

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระปิดตานั่งเต็มองค์บนฐานเขียง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเจิม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดพุทธบูชา"โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้