โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติวัดช่องลม สมุทรสงคราม วัดที่มีบรรยากาศวัดเก่าอันแท้จริง

วัดช่องลม สมุทรสงคราม

         วัดช่องลม เป็นวัดราษฏณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนนบางแพ-สมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์ภาค ๑๕ เนื้อที่ตั้งวัดจำนวน ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา 

         โดยมีนายปาน นายสังข์ และกำนันตุ่ม เป็นผู้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น อ้างอิงหลักฐานจากหนังสือรับรองสภาพวัด วัดช่องลมก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๓ โดยมีเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         พระครูพ่วง ไม่ทราบฉายา (พ.ศ. ๒๓๗๓ - ๒๔๒๔)

         พระครูวินัยธรรมแก้ว พฺรหฺมสโร (พ.ศ. ๒๔๒๔ - ๒๔๓๐)

         หลวงพ่อบ่าย ธมฺมโชโต (พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๘๕)

         พระครูใบฎีกาถนอม ฐิตธมฺโม (พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๘)

         พระครูพวง สํวโร  (พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๑๔)

         พระครูสมุทรธีรคุณ (พิณ สุวณฺโณ ป.ธ.๖ /เจ้าคณะตำบลบ้านปรก) (พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๔๐)

         พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ)  (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน)

         พระครูพ่วง เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก ปกครองวัดในสมัยเริ่มก่อตั้งวัดขึ้นมา จนถึงช่วงปลายสมัยของหลวงพ่อพ่วง นั้นวัดได้ทรุดโทรมมาก นายพ่วง นางลัย จึงได้ร่วมกับพระวินัยธรรมแก้ว และสัสดีอำเภอ ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง

         ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พระวินัยธรรมแก้วได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย พระครูบ่าย ธมฺมโชโต จึงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน 

         หลวงพ่อบ่าย ท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสร้างอุโบสถหลังที่ ๒ ซึ่งหลังแรกนั้นพังเสียหาย เพราะถูกน้ำกัดเซาะจนที่ดินพังลงแม่น้ำ พระอุโบสถที่ตั้งอยู่ริมน้ำจึงได้พังลงไปด้วย สร้างวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์ สร้างพระปรางค์-เจดีย์ไห และก่อตั้งโรงเรียนธรรมโชติ (โรงเรียนวัดช่องลม ในปัจจุบัน)

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม วิหารไฟ
ภาพถ่ายเจดีย์ไห วัดช่องลม สมุทรสงคราม

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ พระครูใบฎีกาถนอม ปฏิสังขรณ์กุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ สร้างอาคารโรงเรียนประชาบาลขึ้นแต่ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อย ท่านก็มรณภาพลงเสียก่อน 

         ต่อมาพระอธิการพวง สํวโร ได้ดำเนินการสร้างต่อจนสำเร็จเรียบร้อย และได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรภายในวัด

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พระครูสมุทรธีรคุณ พิณ สุวณฺโณ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน ๑๒ ไร่เศษ แล้วย้ายหมู่กุฎีสงฆ์ทั้งหมด มาสร้างในที่ดินแห่งใหม่ทั้งหมดดังที่เห็นในปัจจุบันนี้

         และดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญทรงไทย ปรับลานวัด สร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง

         ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างศาลาเอนกประสงค์ เมรุ โรงครัว

         และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมน้ำท่วมขัง เพราะอุโบสถหลังเก่าอยู่ต่ำกว่าระดับถนน ย้ายโรงฝึกงาน โรงอาหารโรงเรียนวัดช่องลม สร้างศาลาทรงไทย บูรณะกุฎีสงฆ์ สร้างกำแพงแก้วหน้าวัดข้างวัดหน้าโรงเรียนวัดช่องลมยาวตลอดแนวเขตวัด 

         ปรับภูมิทัศน์ สร้างอาคารปฏิบัติธรรม สร้างหลวงพ่อบ้านแหลม สูง ๙ เมตร และหลวงปู่ทวด โพธิสัตโต องค์ใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน สักการบูชาขอพร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม และบูรณะถาวรวัตถุเรื่อยมา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจริญสวยงามขึ้นตามลำดับ. 

ภาพถ่ายเก่าวัดช่องลม

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ปี 2473 เก่า1
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ปี 2473 เก่า2
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. 2473
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. 2473
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. 2473
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. 2473
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. 2473
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. 2473
ภาพถ่ายวัดช่องลม สมุทรสงคราม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๓

 

ภาพเก่า : คุณอภิชาติ แสงทอง

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้