โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม และภาพถ่ายเก่าๆของทางวัด

ภาพวัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม

         วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ติดกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง 

         วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดอัมพวา คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) โดยสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสร้างถวายแด่สมเด็จพระมารดา (สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี) 

         หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

         และยังเชื่อว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดนี้เป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) 

         ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) วัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกุฏิ พระวิหาร และพระที่นั่งทรงธรรม (ซึ่งแต่เดิมสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารีทรงบวชเป็นแม่ชีและฟังธรรมในพระที่นั่งนี้) และทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาบรรจุไว้ในพระปรางค์ 

         ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทั้งหลังและพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" 

         และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระองค์เสด็จประพาสต้นมาวัดแห่งนี้

         กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดอัมพวันเจติยารามเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พระอุโบสถตลอดจนถาวรวัตถุในวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

         บริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

         ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)  พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ณ ขณะนั้น) เป็นประธานบูรณปฏิสังขรณ์ โดยมีกรมศิลปากรดำเนินงานสนองพระราชดำริ วาดจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจัดภูมิทัศน์รอบบริเวณพระอาราม จนสวยงามดังในปัจจุบัน.

ภาพเก่าวัดอัมพวันเจติยาราม

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 1
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๑

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 2
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๒

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 3
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๓

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 4
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๔

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 5
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๕

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 6
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๖

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 7
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๗

ภาพถ่ายวัดอัมพวัน สมุทรสงคราม ภาพที่ 8
ภาพถ่ายวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร สมุทรสงคราม ภาพที่ ๘


 

ภาพเก่า : คุณอภิชาติ แสงทอง

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

  ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้