โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเหลือบ วัดตึกหิรัญราษฎร์ เจ้าของเหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ที่โด่งดังของราชบุรี

ภสพถ่ายหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก ราชบุรี นั่ง
หลวงพ่อเหลือบ วัดตึกหิรัญราษฎร์ ราชบุรี

         หลวงพ่อเหลือบ วัดตึก หรือ พระอธิการเหลือบ อดีตเจ้าอาวาสวัดตึกหิรัญราษฎร์ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า เหลือบ โมกข์เกษม พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านเจ็ดเสมียน เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โยมบิดาชื่อนายลอย โมกข์เกษม โยมมารดาชื่อนางช้อน โมกข์เกษม 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดตึกหิรัญราษฎร์ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี

         หลวงปู่แดง วัดบางโตนด เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงปู่อ่อน วัดตึก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อจิ้น วัดสมถะ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดตึกเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่อ่อน

ภาพถ่ายหลวงปู่เคลือบ วัดตึก ราชบุรี
หลวงปู่อ่อน วัดตึกหิรัญราษฎร์ ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลวงพ่อเหลือบหลังอุปสมบทได้ ๓ พรรษา ท่านจึงได้ลาสิกขาออกมา และมีครอบครัวโดยแต่งงานกับนางลำภู จนมีบุตรด้วยกัน ท่านได้เลี้ยงดูภารรยาและเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่ สามารถเลี้ยงตัวได้เป็นอย่างดี

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ หลวงพ่อเหลือบ ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในเพศฆราวาส จึงตัดสินใจอุปสมบทอีกครั้ง ณ พัทธสีมาวัดสมถะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "วรธมฺโม" โดยมี

         หลวงพ่อจันทร์ วัดท่าหลวงพล เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อหาด วัดสมถะ  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อเฝื่อน วัดบางโตนด เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดสมถะ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาต่างๆ กับหลวงพ่อหาด

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านได้ย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดตึกฯ และในช่วงที่จำพรรษาที่วัดตึกนี้เอง ท่านได้ใขใช้วิชาไสยศาสตร์ ที่ท่านศึกษามาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มรักษาชาวบ้านด้วยการอาบน้ำมนต์ นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระหมอยา รักษาอาการป่วยต่างๆให้กับชาวบ้านอีกด้วย

         ในสมัยนั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่รักษาอาการป่วยที่ไหนไม่หาย แต่มารักษากับท่านก็หายไปเสียทุกราย จนท่านมีลูกศิษย์มากขึ้นเรื่อยๆ

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงพ่อพล เจ้าอาวาสวัดตึกฯ ได้ลาสิกขา ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดว่างลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อเหลือบรักษาการเจ้าอาวาส

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลังจากที่หลวงพ่อเหลือบ รักษาการเจ้าอาวาสวัดได้ ๑ พรรษา ทางคณะสงฆ์จึงมีหนังสือแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓

ภาพถ่ายหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก ราชบุรี ครึ่งองค์
หลวงพ่อเหลือบ วัดตึกหิรัญราษฎร์ ราชบุรี

         วัดตึกหิรัญราษฎร์ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่ที่ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมทีวัดแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรม 

         วัดตึกหิรัญราษฎร์ เดิมชื่อวัดหิรัญราษฎร์ ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดตึก ที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ดินของพระยาวงษาภูษิต เป็นวังเก่าปลูกสร้างเป็นตึกสวยงาม

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จมาประพาสไทรโยค เคยมาประทับที่ตึกหลังนี้ด้วย ภายหลังพระยาวงษาภูษิต ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ตัวเมืองราชบุรี 

         ชาวบ้านจึงไปขอที่ดินและตึกวังเก่าแห่งนี้ เพื่อสร้างเป็นวัด ตั้งชื่อว่า วัดหิรัญราษฎร์ ซึ่งหิรัญ แปลว่า เงิน และราษฎร์ คือราษฎร มีความหมายว่าเอาเงินราษฎรมาทำเป็นวัด จึงตั้งเป็นชื่อว่า วัดตึกหิรัญราษฎร์ โดยชาวบ้านได้ทำการนิมนต์หลวงปู่อ่อน (อินทสุวัณโณ) จากวัดสมถะมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของทางวัด วัดได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๑ 

         หลังจากหลวงพ่อเหลือบได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

         หลวงพ่อเหลือบ ท่านถือเป็นพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของตำบลเจ็ดเสมียน ท่านเป็นสหมิกธรรมกับหลวงพ่อแทน วัดธรรมเสน ทุกครั้งที่ทางวัดตึกมีการสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อเหลือบ ท่านมักจะนิมนต์หลวงพ่อแทน มาปลุกเสกวัตถุมงคลให้ทุกครั้ง

         หลวงพ่อเหลือบ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ นับรวมสิริอายุได้ ๘๓ ปี ๓๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก

         เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ในสมัยที่หลวงพ่อเหลือบยังเป็นพระลูกวัด เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นแรก 2504 อัลปาก้า
เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นแรก 2504 อัลปาก้าออกเหลือง
เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้ออัลปาก้า (ออกเหลือง)

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่อ่อนครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระไทยเขียนว่า "หลวงปู่อ่อน อินทสุวณฺโณ วัดตึก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันพระเจ้าห้าพระองค์มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะโมพุทธายะ นะมะพะมะ มะอะอุ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๔"

         เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ในสมัยที่หลวงพ่อเหลือบยังเป็นพระลูกวัด เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยใช้บล็อกหน้าของเหรียญรุ่นแรกมาปั๊มใหม่แต่แกะบล็อกด้านหลังใหม่ มีการสร้างด้วยเนื้อตะกั่วเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่น2 2507 ตะกั่ว
เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อตะกั่ว

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่อ่อนครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระไทยเขียนว่า "หลวงปู่อ่อน อินทสุวณฺโณ วัดตึก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันพระเจ้าห้าพระองค์มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะโมพุทธายะ นะมะพะมะ มะอะอุ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๗"

         เหรียญกลมหลวงปู่อ่อน วัดตึก รุ่นสาม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสมัยที่หลวงพ่อเหลือบยังเป็นพระลูกวัด เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกลมหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นแรก 2504 อัลปาก้า
เหรียญกลมหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่อ่อนครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญด้านล่างมีอักขระไทยเขียนว่า "หลวงปู่อ่อน วัดตึก" 

          ด้านหลัง เรียบ ในบางเหรียญมีจาร

         เหรียญหลวงปู่อ่อน หลังหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ในสมัยที่หลวงพ่อเหลือบเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นหลังพ่อเหลือบ 2514 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นหลังพ่อเหลือบ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่อ่อนครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญด้านล่างมีอักขระไทยเขียนว่า "หลวงปู่อ่อน อินทสุวณฺโณ วัดตึก ราชบุรี" 

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเหลือบครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ  ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญด้านล่างมีอักขระไทยเขียนว่า "พระอธิการเหลือบ วรธมฺโม วัดตึก ราชบุรี ๒๕๑๔" 

         เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก รุ่นเต็มองค์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในสมัยที่หลวงพ่อเหลือบเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นเต็มองค์ 2515 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นเต็มองค์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงรมดำ

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่อ่อนนั่งสมาธิเต็มครึ่ง องค์หลวงปู่ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระไทยเขียนว่า "หลวงปู่อ่อน วัดตึก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันพระเจ้าห้าพระองค์มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะโมพุทธายะ นะมะพะมะ มะอะอุ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๑๕"

         เหรียญหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก รุ่นอายุ ๗๐ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยคณะศิษย์ร่วมกันขออนุญาติสร้างขึ้นเพื่อแจกในคราวที่หลวงพ่อมีอายุ ๗๐ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก ราชบุรี รุ่นอายุ 70 2518 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก ราชบุรี รุ่นอายุ ๗๐ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเหลือบนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญด้านล่างมีอักขระไทยเขียนว่า "หลวงพ่อ ฤา วรธฺมโม" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศิษย์สร้างบูชาอายุครบ ๗๐ ปี วัดตึกหิรัญราษฏร์ เจ็ดเสมียน ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อเหลือบ วัดตึก รุ่นจิ๊กโก๋ใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ในสมัยที่หลวงพ่อเหลือบเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นจิ๊กโก๋ใหญ่ 2530 อัลปาก้า
เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดตึก ราชบุรี รุ่นจิ๊กโก๋ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่อ่อนนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญด้านล่างมีอักขระไทยเขียนว่า "หลวงปู่อ่อน อินทสุวณฺโณ" 

          ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


      ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

      ไม่มีความคิดเห็น

      ค้นหาบล็อกนี้