โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ไขข้อข้องใจเหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก มีสร้างกี่แบบ

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท (พระครูโกวิทสมุทรคุณ) วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมาก เมื่อกว่า ๔๐ ปีก่อน ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ฯลฯ วิชาความรู้ทางคาถาอาคมจึงย่อมไม่ธรรมดา

         ท่านมีนามเดิมว่า เนื่อง เถาสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๒ ปีระกา โยมบิดาชื่อนายถมยา เถาสุวรรณ โยมมารดาชื่อนางตาบ เถาสุวรรณ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ พัทธสีมาวัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "โกวิโท" โดยมี

         หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อแช่ม โสฬส เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์ปล้อง วัดบางกะพ้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบถท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบางกะพ้อม เรื่อยมาเพื่อศึกษาวิชาต่างๆ และท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดจุฬามณี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ 

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระอธิการแช่ม โสฬส เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี  ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเว้นว่างลง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อเนื่อง รักษาการเจ้าอาวาสสืบแทน

          ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หลวงพ่อเนื่อง ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม-นั่งแคร่
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

          หลังจากที่หลวงพ่อเนื่อง ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญร่งเรืองขึ้นเป็นอันมาก ทั้งการสร้างศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ที่ทรุดโทรมให้คงทนถาวรขึ้น

          ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูโกวิทสมุทรคุณ"

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดบางกะพ้อม

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ หลวงพ่อเนื่อง ท่านได้เริ่มก่อสร้างพระอุโบสถจตุรมุข หินอ่อน ๓ ชั้น กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูง ๑๐ เมตร ทดแทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรม เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

         โดยพระอุโบสถหลังใหม่นั้นมีมูลค่าการก่อสร้างนับสิบล้านบาท และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายี) (แล้วเสร็จในสมัยของพระอาจารย์อิฏฐ์ ภทฺทจาโร

          ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านได้เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาคันธุระ ในราชทินนามเดิม

          หลวงพ่อเนื่อง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรภาพลงในนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เวลา ๐๖.๒๐ น. นับสิริรวมอายุได้ ๗๘ ปี ๕๖พรรษา 

         เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด โดยที่ผู้บริจาคทรัพย์ ๒๕ บาทจะได้รับเหรียญ ๑ เหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ข้อมูลจากวัดแจ้งว่าจำนวนการสร้างรวมกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ เหรียญ โดยประกอบไปด้วย

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โค้ด น. บน

         เหรียญที่ตอกโค๊ด นอหนู ที่เหนือศรีษะ ออกให้บูชาในงานสรงน้ำของหลวงพ่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เปิดให้บูชาแค่ ๓ วันก็หมดไป โดยจะตอกทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ มีทั้งจารและไม่จาร แต่ส่วนใหญ่ เหรียญชุดนี้จะมีจาร มีทั้งจารด้วยเหล็กจาร หรือจารด้วยดินสอ

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี 2511 รุ่นแรก น บน-สังฆาฏิ
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โค้ด น. บน-สังฆาฏิ

         เหรียญที่ตอกโค๊ด นอหนู บนสังฆาฏิ ออกให้บูชาหลังจากที่เหรียญชุดแรกหมดไป โดยย้ายโค้ด น.หนู มาตอกที่สังฆาฏิแทน เพื่อให้หลวงพ่อจารอักขระได้ง่ายขึ้น จำนวนที่ประมาณ ๓๐๐ เหรียญ มีทั้งจารและไม่จาร

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โค้ด นะสังฆาฏิ

         เหรียญที่ตอกโค๊ต ที่เป็นตัว นะ (ภาษาขอม) โดยย้ายมาตอกที่สังฆาฏิแทน เพราะเหรียญที่ตอกโค๊ต น.หนู หลวงพ่อจารอักขระไม่สะดวก ข้อมูลจากวัดแจ้งว่ามีจำนวนมากที่สุด คือมีเกือบ ๔๐,๐๐๐ เหรียญ มีทั้งจารและไม่จาร

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ กระไหล่ทอง (แจกแม่ครัว)

          เหรียญรุ่นแรก อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอกโค๊ต ทางวัดนำไปทำกระไหล่ทอง เพื่อแจกแม่ครัวที่มาช่วยงานที่วัด ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โค้ด น. บนบ่า(พินัยกรรม)

         เหรียญที่ตอกโค้ด นอหนู เหนือบ่า หลวงพ่อเนื่อง ท่านได้สั่งให้หลวงพ่ออิฏฐ์ ให้นำโค๊ต นอหนู ที่ท่านเก็บเอาไว้ ไปตอกเหรียญ รุ่นแรกของท่าน ที่อยู่ในเซฟ จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ เหรียญ เพื่อออกให้บูชาแล้วนำเงินมาจัดงานศพของท่าน ออกให้บูชาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในสมัยนั้นต้องเช่าบูชาในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ลงยา รับเสด็จพระเทพฯ

          เหรียญรุ่นแรก อีกจำนวนหนึ่ง มีทั้งที่ตอกโค๊ตแล้วและที่ยังไม่ได้ตอกโค๊ต ทางวัดนำไปลงยาสีแดงและสีเขียว เพื่อไปแจกในงานกฐิน ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี 2511 รุ่นแรก ชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ชุปนิกเกิ้ล (มีรอยไหม้) ของคุณศรัทธา อาจชน

         เหรียญชุปนิกเกิ้ล ค้นพบหลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้ว ทางวัดได้ทำการลื้อและนำขยะไปเผา ทำให้เหรียญมีรอยไฟไหม้และกระไหล่ทองหายไป ซึ่งเดิมทีก็คือเหรียญแจกแม่ครัวที่ทำกระไหล่ทอง แต่แจกไม่หมดหลวงพ่อเนื่องเลยเก็บไว้เองจนท่านมรณภาพ

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อเนื่องครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโกวิทสมุทรคุณ(เนื่อง) วัดจุฬามณี" โดยเหรียญจะมีการตอกโค้ดหรือไม่ตอกโค้ด ซึ่งแจกไปตามวาระต่างๆ

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี สส พ.ศ. ๒๕๑๑" มีอักขระยันต์ล้อมไปกับขอบเหรียญ


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้