โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ ราชบุรี พระเกจิผู้มีวาจาสิทธิ์

ภาพถ่ายหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ เมือง ราชบุรี
หลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ เมือง ราชบุรี

         หลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ หรือ พระครูพุทธสาราภิรัต อดีตเจ้าอาวสวัดห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า สด คลิ้นสุวรรณ พื้นเพเป็นคนบ้านคูบัว เกิดที่บ้านคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๒

         แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าดยมบิดาและโยมมารดาชื่อว่าอะไร ในวัยเยาว์ท่านฝึกเรียน เขียน อ่าน ก กา ที่วัดเกาะนัมมทาฯ ภายหลังออกจากโรงเรียน เพื่อช่วยบิดามารดาทำนาทำไร่

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ หลวงพ่อสด ท่านมีอายุครบบวชพอดี จึงได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ได้ฉายาว่า "พุทธสโร"  โดยมี

          เจ้าอธิการวัดคูบัว เป็นพระอุปัชฌาย์

         ภายหลังอุปสมบทแล้ว หลวงพ่อสดท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดคูบัวหนึ่งพรรษา แล้วจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดเกาะนัมมทาฯ เพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาวิปัสนากรรมฐาน จากนั้นท่านได้เดินทางไปศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังในสมัย 

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ชาวบ้านห้วยชินสีห์ได้สร้างวัดขึ้นแต่ยังขาดเจ้าอาวาสวัดห้วยชินสีห์ ชาวบ้านได้ทำเรื่องร้องขอเจ้าอาวาสเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้หลวงพ่อสด ซึ่งท่านมีชื่อเสียงทางด้านเมตตา 

         เป็นพระภิกษุที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านและคณะสงฆ์ ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ที่เว้นว่างอยู่ ตามหนังสือแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยชินสีห์ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑

         วัดห้วยชินสีห์ มีนามเดิมว่า วัดห้วยฤาษี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งวัด เดิมมีฤาษีมาตั้งอาศรมบนยอดเขาใหญ่ที่มีลำห้วยไหลผ่าน 

         ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ห้วยฤาษี" ในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งวัด และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยอดีตสมเด็จพระสังฆราชได้มีการเปลี่ยนชื่อ จากวัดห้วยฤาษี เป็น วัดห้วยชินสีห์ และใช้ชื่อนี้มาจนปัจจุบัน

          ภายในวัดบริเวณสระน้ำใกล้กับทางเข้าวัด ได้มีการสร้างศาลพระฤาษีใต้ต้นโพธิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระฤาษีที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดแห่งนี้ด้วย

         หลังจากที่หลวงพ่อสดได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยชินสีห์ ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ตลอดจนการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรม ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล และเป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อสด ท่านจึงได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ราชทินนาม "พระครูพุทธสาราภิรัต" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

         หลวงพ่อสด ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดห้วยชินสีห์ ท่านเป็นพระเกจิที่มีความเมตตาสูง มีความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ และมีวิชาอาคมที่เข้มขลัง ลูกศิษย์ล้วนมีจิตศรัทธาในความแก่กล้าทางพุทธาคมของท่าน 

         ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างเล่นขานกันว่า ท่านคือผู้ที่มี "วาจาสิทธิ์" ดังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่งเคยมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียภายในวัด 

         หลวงพ่อสด ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเมตตา แต่ทว่าบุคคลผู้นั้นหาได้ฟังไม่ กลับยังดื้อรั้นทำต่อไปโดยไม่ยำเกรง ท่านจึงกล่าวว่า "ระวังผลกรรมจะตามมา" ผ่านไปเพียงไม่นาน บุคคลกิเลสหนาผู้นั้นก็ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย

         หลวงพ่อสด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นับรวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา

วัตถุมงคลหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์

         เหรียญหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ ราชบุรี รุ่นแรก 2511 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพุทธสาราภิรัต"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สามตรงกลางเหรียญใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ วัดห้วยชินสีห์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๒๕๑๑"

         แหวนหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นแหวนปั๊มรูปไข่ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

แหวนหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ ราชบุรี 2511 อัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน
แหวนหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน
แหวนหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ ราชบุรี 2511 อัลปาก้าลงยาสีแดง
แหวนหลวงพ่อสด วัดห้วยชินสีห์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพุทธสาราภิรัต" ขอบแหวนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดห้วยชินสีห์"

         ด้านหลัง ท้องแหสนเรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้