โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านโป่ง ราชบุรี

หลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม ราชบุรี
หลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม ราชบุรี

         หลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวหนองอ้อ-บ้านโป่ง ราชบุรี ด้วยเหตุที่ใครบนบานสิ่งใดมักสมปราถนาซะทุกรายไป

         วัดจันทาราม แต่เดิมเรียกกันว่า วัดหนองตะแคง ซึ่งชาวบ้านเรียกตามชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบันตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประวัติการสร้างไม่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ เพียงแต่มีการเล่าขานสืบกันต่อมาว่า

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมอยู่ในบริเวณละแวกบ้านหนองตะแคงในซอยบ้านบางตาล ต่อมาพระครูขัตยาภิรัตน์ เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง ในขณะนั้น เห็นว่าวัดอยู่ในซอยลึกไม่สะดวกแก่สาธุชนที่เข้าไปบำเพ็ญกุศล ทั้งยังมีเนื้อที่คับแคบ จึงได้หารือกับเจ้าอาวาสและชาวบ้าน ต่างก็เห็นชอบที่จะย้ายมาสร้างวัดแห่งใหม่ในสถานที่ปัจจุบัน และให้ชื่อว่า "วัดจันทาราม" เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๓
 

         ส่วนพระพุทธรูป "หลวงพ่ออโนทัย" นั้นไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาแน่ชัด แต่มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมที่วัดนางโน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันคือ วัดมโนธรรมาราม) ได้มีพระพุทธรูปจำนวน ๓ องค์ ปรากฏขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำหน้าวัด และหนึ่งในพระพุทธรูปนั้นได้มาเข้าฝันชาวบ้านหนองตะแคงว่า ต้องการมาประดิษฐานอยู่ที่วัดจันทาราม 

         จากนั้นพระอาจารย์แดง เหล็กดี เจ้าอาาสวัดจันทาราม และชาวบ้านได้พากันเดินทางไปนิมนต์หลวงพ่ออโนทัย เมื่อไปถึงปรากฏว่ามีชาวบ้านอีกหลายหมู่ที่ทราบข่าว ต่างก็มาอัญเชิญหลวงพ่ออโนทัยเพื่อนำไปประดิษฐานยังหมู่บ้านของตนเช่นกัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะยกหลวงพ่อขึ้นจากน้ำได้ 

         พระอาจารย์แดง จึงได้จุดธูปพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่า "ถ้าหากหลวงพ่ออยากไปอยู่ที่วัดจันทารามจริง ดังที่เข้าฝันชาวบ้านก็ขอให้ยกท่านขึ้นได้" และเหมือนปาฏิหาริย์ ชาวบ้านสามารถยกองค์หลวงพ่อขึ้นมาจากน้ำโดยไม่ยากเย็น 

         จากนั้นจึงนิมนต์พระพุทธรูปดังกล่าวเดินทางกลับมายังวัดจันทาราม โดยใช้แพล่องมาตามแม่น้ำแม่กลอง และนำมาขึ้นเกวียนที่ อำเภอบ้านโป่ง เมื่อเดินทางมาถึงที่บริเวณหน้าวัดจันทาราม ล้อเกวียนที่ใช้ขนย้ายพระพุทธรูปเกิดหัก จึงยิ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ต้องการประดิษฐานอยู่ที่วัดจันทารามจริงๆ

         หลวงพ่ออโนทัย เป็นพระพุทธรูปแบบสมัยอยุธยาตอนต้น แต่เดิมองค์หลวงพ่อเป็นเนื้อศิลาแลง ไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อมีชื่อว่าอะไร ชาวบ้านจึงขนานนามกันว่า "พระเทพนิมิต" โดยเริ่มแรกชาวบ้านได้ประดิษฐานหลวงพ่ออยู่ใต้ต้นตระคร้อ คู่กับหลวงพ่อขาว 


         ภายหลังมีซินแสเป็นชาวจีนในร่างทรงของเจ้าพ่อเสือ ได้มาเข้าทรงและเปิดเผยว่าที่จริงแล้วหลวงพ่อพระเทพนิมิตมีชื่อว่า "หลวงพ่ออโนทัย" ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อว่า "หลวงพ่ออโนทัย" นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

         ต่อมาในสมัยพระครูพิศาลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างวิหารหลวงพ่อขึ้น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีหลวงพ่ออโนทัย หลวงพ่อขาว และหลวงพ่อเงิน ประดิษฐานอยู่ภายใน

         ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่ออโนทัย มีปรากฏมาโดยตลอดทั้งด้านธุรกิจค้าขาย การเจ็บป่วย การเรียน การสมัครงาน อีกทั้งเรื่องคู่รักคู่ครอง สร้างศรัทธาให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ต่างมากราบไหว้บนบานอธิษฐานหลวงพ่ออโนทัย ให้สัมฤทธิ์ผลดังที่ใจหมายแทบจะทุกเรื่องที่ขอ 


         เมื่อได้ผลสำเร็จดังที่ขอจะมาแก้บนให้กับหลวงพ่ออโนทัยนอกจากจะเป็นไข่ต้ม ผลไม้ต่างๆแล้ว ที่จะขาดเสียมิได้ คือ การจุดประทัด และถวายหนังกลางแปลง คืนละสองจอด้านซ้ายและขวาของวิหารหลวงพ่ออโนทัย

วัตถุมงคลของหลวงพ่ออโนทัย

         รูปหล่อหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ สร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำ ออกในงานผูกพัธสีมาวัดจันทาราม โดยแบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์ด้วยกันคือ พิมพ์แขนตัน และพิมพ์แขนทะลุ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม รุ่นแรก พิมพ์แขนทะลุ

รูปหล่อหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม รุ่นแรก พิมพ์แขนตัน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่ออโนทัย ประดิษฐานบนฐานบัว ใต้ฐานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออโนทัย" 
         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดจันทาราม" ใต้ฐานเรียบ  

         เหรียญหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทราราม รุ่นแรก

         สร้างในก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์ม แบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
เหรียญหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม ราชบุรี รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม รุ่นแรก
 
         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่ออโนทัย ประดิษฐานบนฐานชุกชี มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม" 
         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ราชสีห์

 
         เหรียญหล่อหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทราราม รุ่นแรก

         สร้างในก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อทรงเสมา แบบมีหูในตัว ถือเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของวัดจันทาราม มีการจัดสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงรม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อเงิน 2535
เหรียญหล่อหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่ออโนทัย ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออโนทัย"  ใต้ฐานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดจันทาราม"
         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ราชสีห์  

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้