โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ เหรียญเก่าหายากของกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร
หลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร

         หลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ หรือ พระครูถาวรสมณศักดิ์ (คง ธมฺมสโร) วัดราษฏร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเกิดเมื่อปีขาล ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ไม่ปรากฏชื่อของโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๙ หลวงพ่อคงท่านมีอายุครบบวชพอดี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดนางสาว ตำบลนางสาว อำเภอตลาดใหม่ จังหวัดนครปฐม ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งเขตปกครองใหม่เป็นตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "ธมฺมสโร" โดยมี

          พระอธิการนิล วัดนางสาว เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          หลวงพ่อเกิด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดนางสาวเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อนิล ซึ่งหลวงพ่อคงนี้ท่านเป็นศิษย์ร่วมสำนักกับหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว โดยท่านอุปสมบทก่อน ๑ ปี แต่ท่านมีอายุน้อยกว่า ๕ ปี

หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว สมุทรสาคร

          ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลวงพ่อคงท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนางสาว รูปที่ ๔ ต่อจากหลวงปู่แก้ว วัดนางสาว ต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสวัดหงอนไก่ 

         วัดราษฎร์บำรุง หรือ วัดหงอนไก่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกายในหมู่ที่ ๒ บ้านคลองอ่อนใจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

         ช่วงแรกเริ่มนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์ในราวปี พ.ศ. ๒๔๓๘ มีท่านสมภารเทียนเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้าง โดยมีนางพวง รอดสมหวัง เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด

         ต่อมาได้มีหมื่นยงค์ มักสันต์ และกำนันแก้ว จันทร์เต็มดวง เป็นผู้อุปถัมภ์วัดต่อ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔ และจัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๕๐

ภาพถ่ายหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร
ภาพถ่ายหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร

         เมื่อหลวงพ่อคง ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหงอนไก่ ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ โดยริเริ่มก่อสร้างศาลาการเปรียญ อุโบสถ ตลอดจนถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดหงอนไก่เจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งขอทางราชการตั้งชื่อวัดใหม่ว่า "วัดราษฏร์บำรุง"

         และด้วยการพัฒนาวัดหงอนไก่อย่างต่อเนื่องนี้เอง ทำให้หลวงพ่อคง ธมฺมสโร ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรในราชทินนาม "พระครูถาวรสมณศักดิ์"

ภาพถ่ายหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร
หลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร

         และด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อคง จึงทำให้ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เป็นรูปแรกเท่าที่มีการบันทึกไว้ กาลต่อมาท่านชราภาพมากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนรูปต่อมาจึงเป็นของพระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง) วัดท่ากระบือ 

         หลวงพ่อคง ปกครองวัดเรื่อยมาจนแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ นับรวมสิริอายุได้ ๗๗ ปี ๕๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ สำหรับใช้แจกจ่ายในงานที่ระลึงงานฌาปนกิจของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปจำปีเป็นเหรียญหยักข้างเว้า เจาะหูที่ตัวเหรียญ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น มีพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นร่วมปลุกเสกมากมายอาทิ เช่น หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลวงปู่แขก วัดบางปลา หลวงพ่ออาจ วัดดอนไก่ดี เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่นแรกปี พ.ศ. 2485 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่นแรก 2485
เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่นแรกปี พ.ศ. 2485 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในงานฌาปนกิจ พระครูถาวรสมนะศักดิ์ (คง) พ.ศ. ๒๔๘๕" 

         ด้านหลัง เป็นรูปพระพุทธล้อมด้วยอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" 

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ สำหรับใช้แจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถวัดหงอนไก่ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มหยักข้างเว้าแบบเหรียญรุ่นแรก แต่จะมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น หากเป็นเนื้อทองแดงจะเป็นเหรียญย้อนยุคปี ๒๕๕๙ สร้างโดยหลวงพ่อเล็ก เจ้าอาวาสในสมัยนั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่น2 2512 อัลปากเา
เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า ของคุณพนธ์

เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่น2 ย้อนยุค 2559
เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่น ๒ (ย้อนยุค) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ พระครูถาวรสมนะศักดิ์ (คง) ๒๕๑๒" 

         ด้านหลัง เป็นรูปพระพุทธล้อมด้วยอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" 

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ รุ่นสาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้แจกในงานผูกพัทธสีมาวัดหงอนไก่ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง โดยเหรียญนี้สร้างโดยหลวงพ่อเล็ก เจ้าอาวาสในสมัยนั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่น3 2519
เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ สมุทรสาคร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูถาวรสมณศักดิ์ (หลวงพ่อคง)" 

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา วัดราษฏร์บำรุง(หงอนไก่) สมุทรสาคร ๒๕๑๙"  

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้