โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก พระใส่แว่นหนึ่งเดียวของพระเทศไทย

ภาพถ่ายหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร
หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

         หลวงพ่อปู่วัดโกรกราก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากหินศิลาแลงศิลปอยุธยา เริ่มแรกเดิมทีหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดช่องสะเดา ซึ่งเป็นวัดร้างเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดช่องสะเดา ได้การเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้ว คงเหลือแต่ซากอิฐที่ พอดูออกได้ว่าเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อน

         ดังนั้นชาวรามัญ หรือ ชาวมอญบ้านกำพร้า ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ออกไปไม่ไกลนัก จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่อยุ่ในพระอุโบสถร้าง เพื่อเดินทางไปประดิษฐานในพื้นที่ของตน

         ในครั้งนั้นได้อันเชิญพระพุทธรูปมาทางเรือสององค์ด้วยกัน องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริด ส่วนอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาแลง เมื่อล่องเรือมาตามแม่น้ำท่าจีน พอเรือใกล้ถึงหน้าวัดโกรกกรากได้เกิดลมพายุฝนตกหนักล่องเรือต่อไปไม่ได้ 

         จึงนำเรือมาจอดหลบลมฝนริมคลองข้างวัด พอจอดเรือเรียบร้อยก็ช่วยกันยกพระศิลาแลงขึ้นมาบนฝั่งเพื่อไม่ให้ถูกน้ำฝนเซาะ ส่วนพระพุทธรูปสำริดย้งคงอยู่ในเรือดังเดิม 

หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

         เมื่อลมฝนสงบแล้วจึงยกพระศิลาแลงลงเรือเพื่อจะล่องต่อไป แต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นทำอย่างไรก็ยกไม่ขึ้น หนึ่งในจำนวนชาวรามัญบ้านกำพร้าที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อธิฐานว่าหากพระพุทธรูปองค์เนื้อศิลาแลงจะอยู่ประดิษฐานที่วัดโกรกกราก คณะของตนก็จะขออัญเชิญพระศิลาแลงไปประดิษฐานยังอุโบสถ แต่ขอให้ยกขึ้น

         ปรากฏว่าชาวบ้านกำพร้าสามารถยกขึ้นได้ นับแต่นั้นมาทางวัดโกรกกราก จึงมีพระพุทธรูปศิลาแลงเป็นพระประธานในอุโบสถตั้งแต่บัดนั้นจวบจนถึงปัจจุบัน

         ส่วนการสวมแว่นตาดำให้หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากนั้น มีประวัติเล่าว่าเนื่องจากครั้งหนึ่งได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้านโกรกกราก การแพทย์ยังไม่เจริญ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาองค์พระศิลาแลงกันมานาน 

         ชาวบ้านจึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าว ถ้าตาหายเจ็บหายแดงจะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านที่ป่วยโ้วยโรคตาแดง ได้ป่วยโรคตาแดงกันทั้งหมู่บ้าน

หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร
หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

         ชาวบ้านจึงได้นำแผ่นทองมาปิดที่ตาขององค์พระศิลาแลงเต็มไปหมดจนเกิดความไม่สวยงาม ต่อมาพระครูธรรมสาคร (หลวงปู่กรับ ญาณวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสในขณะนั้น จึงหาอุบายโดยนำแว่นตามาใส่ให้พระศิลาแลง

         เพื่อป้องกันชาวบ้านไปปิดทองที่ตาของหลวงพ่อปู่วัดโกรกราก หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงมีการถวายแว่นตาแทนการปิดทองไปโดยปริยาย

         ในส่วนของการโจรกรรมนั้น มีเรื่องเล่าบันทึกกันต่อมาว่า ครั้งหนึ่งในคืนเดือนมืดได้มีคนร้ายได้เข้าไปลักลอบงัดเข้าไปในพระอุโบสถ แล้วทำการเจาะช่องท้องของหลวงพ่อปู่วัดโกรกราก เพื่อหวังสมบัติในองค์พระ จนพระพุทธรูปเกิดความเสียหายเป็นรอยโหว่

ภาพถ่ายหลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก-หลังหลวงพ่อปู่
หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก หลังหลวงพ่อปู่

         รุ่งเช้าเมื่อพระครูธรรมสาคร (หลวงปู่กรับ ญาณวฑฺฒโน) ลงไปทำวัตรในอุโบสถได้พบเข้า ท่านจึงได้ซ่อมแซมองค์หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก โดยการนำแผ่นทองคลุกยางรักอุดรอยเจาะนั้นไว้ และทำพิธีบวงสรวงสักการะ

         ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑) และในวันนี้ของทุกปีจึงเป็นที่มาของวันไหว้หลวงพ่อปู่ ในอดีตเรียกวันนี้ว่า วันแซยิดหลวงพ่อปู่

ภาพถ่ายหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร
หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

         และเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์โดยทางเรือมานมัสการ "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก" และพักเยี่ยมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่วัดแห่งนี้

         ในส่วนของชาวบ้านที่มีอาชีพทำเรือประมง เมื่อจะออกทะเลหาปลา มักจุดประทัดไหว้หลวงพ่อปู่ตามแบบอย่างชาวจีน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าก็มักยึดถือตามๆ กันมา 

         แม้แต่สาธุชนที่มาไหว้หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากในปัจจุบัน ก็มักจุดประทัดถวายหลวงพ่อปู่เป็นประจำทุกๆ วันเช่นเดียวกัน ส่วนคนในพื้นที่ถ้าขับยวดยานพาหนะผ่านโบสถ์หลวงพ่อปู่ก็จะบีบแตรถวายสักการะองค์หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากทุกครั้งไป.   

วัตถุมงคลของหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก

          เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒  ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยกัน ๒ เนื้อคือ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จัดเป็นพระที่หายากเนื่องด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยมาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านล่างมีเลขไทย "๒๕๐๒" บอกปีที่สร้าง

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก"

          เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นสอง พิมพ์ใหญ่

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยกัน ๓ เนื้อคือ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อตะกั่ว และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อวัดโกรกรกราก รุ่น2 ทองแดง 2514 ใหญ่เคลือบ
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์ใหญ่ เนื้อโลหะเคลือบ

           ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านล่างมีเลขไทย "๒๕๑๔" บอกปีที่สร้าง

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก"

          เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นสอง พิมพ์เล็ก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยกัน ๓ เนื้อคือ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อตะกั่ว และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อวัดโกรกรกราก รุ่น2 ทองแดง 2514 เล็กเคลือบ-กรรมการ
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะเคลือบ

           ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านล่างมีเลขไทย "๒๕๑๔" บอกปีที่สร้าง

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีเลข "๒" และอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก"

          พระสมเด็จรุ่นวัวชน หลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ลักษณะเหมือนพนะสมเด็จทั่วไป เนื้อหามวลสารออกสีขาวอมน้ำตาล ซึ่งเป็นผงที่หลวงปู่กรับ ท่นทำขึ้นเอง วัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ โดยผู้ที่นำไปใช้เกิดโดยวัวหวิดเข้าอย่างจังตัวลอยกระเด็นไปหลายเมตร แต่ไม่เป็นอะไร จึงเป็นที่มาของชื่อรุ่น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่คาดว่าน่าจะมีการสร้างน้อยมาก เนื่องจากหลวงปู่ลงมือทำพระด้วยตัวเองและพบเห็นหมุนเวียนในวงการน้อยมาก

สมเด็จวัวชน หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ของคุณช่างคต

          ด้านหน้า จำลองรูปพระแบบพระสมเด็จ ฐานสามชั้น แบบทั่วไป

          ด้านหลัง เรียบไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

          พระสมเด็จหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไป วรรณะเนื้อขององค์พระออกเหลืองในองค์พระมีการปิดทองสวยงาม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว มีซุ้มระฆังครอบองค์พระแบบพระสมเด็จ มีการปิดทางที่เส้นซุ้มและองค์พระสวยงาม

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สมุทรสาคร ๒๕๑๕"

          พระสมเด็จเสาชิงช้าหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไป วรรณะเนื้อขององค์พระออกขาวในองค์พระมีการปิดทองสวยงาม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จเสาชิงช้าหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว มีซุ้มสี่เหลี่ยมครอบองค์พระไว้ มีการปิดทางที่เส้นซุ้มและองค์พระสวยงาม

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สมุทรสาคร ๒๕๑๖"

          พระสมเด็จหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่น ปี ๓๔

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไป วรรณะเนื้อขององค์พระออกเหลืองมีผงธูป ในองค์พระมีการปิดทองสวยงาม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อกรับ วัดโกรกรกราก 2534
สมเด็จหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว มีซุ้มระฆังครอบองค์พระแบบพระสมเด็จ มีการปิดทางที่เส้นซุ้มและองค์พระสวยงาม

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร ๒๕๓๔"

           พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ เพื่อออกให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองรมดำ สามารถจำแนกออกเป็น ๒ ขนาดคือ ขนาด ๕ นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว(มีแว่น) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ขนาด ๙ นิ้ว ของร้านตี๋เล็กวิศวะ2

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ขนาด ๕ นิ้ว

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ขนาด ๕ นิ้ว

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีการใช้ตัวตอกอักขระภาษาไทย อ่านได้ว่า "หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ๒๕๑๔"

          ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ

          ด้านใต้ฐาน มีการหล่อด้วยดินไทย แล้วทำการปิดทำด้วยปูนปลาสเตอร์และประทับตราวัด อ่านได้วา "วัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"

          พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นสอง

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ เพื่อออกให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองรมดำ สามารถจำแนกออกเป็น ๓ ขนาดคือ ขนาด ๕ นิ้ว ๗ นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ขนาด ๕ นิ้ว

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ขนาด ๕ นิ้ว

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีการใช้ตัวตอกอักขระภาษาไทย อ่านได้ว่า "หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ๒๕๑๕"

          ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ

          ด้านใต้ฐาน มีการหล่อด้วยดินไทย แล้วทำการปิดทำด้วยปูนปลาสเตอร์และประทับตราวัด อ่านได้วา "วัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"

 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้