โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ตำนานหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากพระใส่แว่นของไทย

หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

          หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก หรือ พระครูธรรมสาคร ญาณวัฑฒโน เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ของวัดโกรกกราก ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นพระเกจิผู้ทรงวิทยาอาคม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาชัย นอกจากนี้ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือ "หลวงพ่อปู่" ซึ่งประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญของชาวลุ่มน้ำมหาชัยและใกล้เคียงมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นเป็นที่กล่าวขวัญด้วยการสวมแว่นตาดำ

          หลวงปู่กรับ ท่านมีนามเดิมว่า "กรับ" นามสกุล "เจริญสุข" เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๒๕๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่บ้านบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรของนายไข่ นางลอย ไข่ม่วง มีพี่น้องต่างมารดา ๒ คน ร่วมมารดาเดียวกัน ๑๑ คน

หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร และพระภิกษุของทางวัด

          เมื่ออายุครบบวชได้บรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตรงกับวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้รับฉายาว่า "ญาณวัฑฒโน" โดยมี

          พระครูสมุทรคุณากร วัดตึกมหาชยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ 

          พระอธิการโต วัดโกรกกราก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

          พระอธิการชิด วัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

          ครั้นอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดราษฎร์รังสรรค์ จนมีความรู้ความสามารถพอที่จะรักษาตัวได้ จึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโกรกกราก เพื่อศึกษาวิทยาคมจากพระอธิการโต เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก

          จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ พระอธิการโต เจ้าอาวาสวัดโกรกกรากได้มรณภพาลง ชาวบ้านและทางคณะสงฆ์ มีความเห็นตรงกันให้หลวงปู่กรับ ซึ่งขณะนั้นอุปสมบทได้ ๗ พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก สืบแทน

          เมื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้ริเริ่มพัฒนาวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในด้านถา่วรวัตถุต่างๆ ภายในวัด และอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้ละเว้นจากบาปทำความดี

หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงปู่กรับ ซึ่งขณะนั้นอุปสมบทได้ ๒๙ พรรษา ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒

          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลังจากที่หลวงปู่กรับ อุปสมบทได้ ๕๗ พรรษาท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินนาม "พระครูธรรมสาคร"

          หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ท่านได้ประกอบคุณงามความดีและพัฒนาวัดโกรกกรากให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนท่านชราภาพ และมรณะภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน​ พ.ศ. ๒๕๑๗ นับรวมสิริอายุได้ ๘๑ ปี ๖๑ พรรษา

          ปัจจุบันนี้ทางวัดได้หล่อรูปเหมือนของหลวงปู่กรับ ไว้ให้ลูกศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้กราบไหว้สักการะ โดยมีผู้นำแผ่นทองมาปิดองค์ท่านจนเหลืองอร่าม และนำแว่นตามาถวายท่านเช่นเดียวกับหลวงพ่อปู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตา มีความเชื่อว่าจะช่วยให้ดีขึ้นด้วยบารมีของท่านทั้งสอง.

วัตถุมงคลของหลวงปู่กรับ

          เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒  ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยกัน ๒ เนื้อคือ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จัดเป็นพระที่หายากเนื่องด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยมาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านล่างมีเลขไทย "๒๕๐๒" บอกปีที่สร้าง

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก"

          เหรียญรูปไข่หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก รุ่นแรก 

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้องทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญรูปไข่หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อเงิน

เหรียญรูปไข่หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า จำลองรูปหลวงปู่กรับครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฎิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมสาคร (กรับ) ญาณวฑฺฒโน"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโกรกกราก ๓๑ ม.ค. ๒๕๑๐"

          เหรียญกลมหลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ลักษณะเป็นเหรียญทรงกลมมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกลมหลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า จำลองรูปหลวงปู่กรับครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฎิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมสาคร วัดโกรกกราก"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๓๑ ม.ค. ๒๕๑๐"

          เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นสอง พิมพ์ใหญ่

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยกัน ๓ เนื้อคือ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อตะกั่ว และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวัดโกรกรกราก รุ่น2 ทองแดง 2514 ใหญ่เคลือบ
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์ใหญ่ เนื้อโลหะเคลือบ

           ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านล่างมีเลขไทย "๒๕๑๔" บอกปีที่สร้าง

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก"

          เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นสอง พิมพ์เล็ก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยกัน ๓ เนื้อคือ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อตะกั่ว และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวัดโกรกรกราก รุ่น2 ทองแดง 2514 เล็กเคลือบ-กรรมการ
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะเคลือบ

           ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านล่างมีเลขไทย "๒๕๑๔" บอกปีที่สร้าง

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีเลข "๒" และอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก"

          เหรียญหลวงปู่กรับ พิมพ์อาร์มเล็ก
 
          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์มขนาดเล็กมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่น่าจะมีจำนวนมาก เพราะพบเจอได้ง่าย นอกจากนี้น่าจะมีการปั๊มออกมาหลายวาระด้วยกัน โดยยุคแรกองค์พระจะมีความคมชัดกว่ายุคหลังๆ

เหรียญเสมาเล็ก หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า จำลองรูปหลวงปู่กรับครึ่งองค์หันข้าง ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฎิ ด้านบนมีอักขระยันต์เขียนว่า "พุทโธ"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโกรกกราก พระครูธรรมาสาคร"
 
          เหรียญหันข้าง หลวงปู่กรับ พิมพ์เสมา

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมามีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาหันข้าง หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า จำลองรูปหลวงปู่กรับครึ่งองค์หันข้าง ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฎิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่กรับ"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมาสาคร วัดโกรกกราก ๗ ม.ค. ๒๕๑๕"

          เหรียญหันข้าง หลวงปู่กรับ พิมพ์รูปไข่

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญรูปไข่หันข้าง หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า จำลองรูปหลวงปู่กรับครึ่งองค์หันข้าง ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฎิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่กรับ"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมาสาคร วัดโกรกกราก ๒๕๑๕"

          พระสมเด็จรุ่นวัวชน หลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ลักษณะเหมือนพนะสมเด็จทั่วไป เนื้อหามวลสารออกสีขาวอมน้ำตาล ซึ่งเป็นผงที่หลวงปู่กรับ ท่นทำขึ้นเอง วัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ โดยผู้ที่นำไปใช้เกิดโดยวัวหวิดเข้าอย่างจังตัวลอยกระเด็นไปหลายเมตร แต่ไม่เป็นอะไร จึงเป็นที่มาของชื่อรุ่น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่คาดว่าน่าจะมีการสร้างน้อยมาก เนื่องจากหลวงปู่ลงมือทำพระด้วยตัวเองและพบเห็นหมุนเวียนในวงการน้อยมาก

สมเด็จวัวชน หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ของคุณช่างคต

          ด้านหน้า จำลองรูปพระแบบพระสมเด็จ ฐานสามชั้น แบบทั่วไป

          ด้านหลัง เรียบไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

          พระสมเด็จหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไป วรรณะเนื้อขององค์พระออกเหลืองในองค์พระมีการปิดทองสวยงาม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว มีซุ้มระฆังครอบองค์พระแบบพระสมเด็จ มีการปิดทางที่เส้นซุ้มและองค์พระสวยงาม

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สมุทรสาคร ๒๕๑๕"

          พระสมเด็จเสาชิงช้าหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไป วรรณะเนื้อขององค์พระออกขาวในองค์พระมีการปิดทองสวยงาม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จเสาชิงช้าหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว มีซุ้มสี่เหลี่ยมครอบองค์พระไว้ มีการปิดทางที่เส้นซุ้มและองค์พระสวยงาม

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สมุทรสาคร ๒๕๑๖"

          พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ เพื่อออกให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองรมดำ สามารถจำแนกออกเป็น ๒ ขนาดคือ ขนาด ๕ นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว(มีแว่น) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ขนาด ๙ นิ้ว ของร้านตี๋เล็กวิศวะ2

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ขนาด ๕ นิ้ว

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ขนาด ๕ นิ้ว

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีการใช้ตัวตอกอักขระภาษาไทย อ่านได้ว่า "หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ๒๕๑๔"

          ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ

          ด้านใต้ฐาน มีการหล่อด้วยดินไทย แล้วทำการปิดทำด้วยปูนปลาสเตอร์และประทับตราวัด อ่านได้วา "วัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"

          พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นสอง

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ เพื่อออกให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองรมดำ สามารถจำแนกออกเป็น ๓ ขนาดคือ ขนาด ๕ นิ้ว ๗ นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ขนาด ๕ นิ้ว

พระบูชาหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ขนาด ๕ นิ้ว

          ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกรกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีการใช้ตัวตอกอักขระภาษาไทย อ่านได้ว่า "หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ๒๕๑๕"

          ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ

          ด้านใต้ฐาน มีการหล่อด้วยดินไทย แล้วทำการปิดทำด้วยปูนปลาสเตอร์และประทับตราวัด อ่านได้วา "วัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"

          “หลวงพ่อปู่” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอุโบสถวัดโกรกกราก เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดช่องสะเดา ซึ่งเป็นวัดร้างเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ดังนั้นชาวรามัญบ้านกำพร้า จึงได้อัญเชิญมาทางเรือสององค์ องค์หนึ่งเป็นพระเนื้อสำริด อีกองค์หนึ่งเป็นพระเนื้อศิลาแลง ล่องเรือมาตามแม่น้ำท่าจีน 

          พอเรือใกล้ถึงหน้าวัดโกรกกราก ได้เกิดลมพายุฝนตกหนักจนไม่สามารถล่องเรือต่อไปไม่ได้ จึงนำเรือมาจอดหลบลมฝนริมคลองข้างวัด พอจอดเรือเรียบร้อยก็ช่วยกันยกพระศิลาแลงขึ้นมาบนฝั่งเพื่อไม่ให้ถูกน้ำฝนเซาะ

หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร


          เมื่อลมฝนสงบลงแล้ว จึงยกพระศิลาแลงลงเรือ เพื่อจะล่องต่อไป แต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้น ทำอย่างไรก็ยกไม่ขึ้น จนหนึ่งในจำนวนชาวรามัญบ้านกำพร้าที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้อธิฐานว่าถ้าพระศิลาแลงจะอยู่วัดโกรกกราก ก็ขออัญเชิญพระศิลาแลงไปประดิษฐานยังอุโบสถของวัด หลังอธิฐานเสร็จปรากฏว่ายกขึ้น  นับแต่นั้นเป็นต้นมาทางวัดโกรกกราก จึงมีพระศิลาแลงเป็นพระประธานในอุโบสถตั้งแต่บัดนั้นจวบจนถึงปัจจุบัน

          สิ่งที่แปลกคือองค์พระมีการใส่แว่น ทั้งแว่นดำ แว่นแฟชั่นและแว่นสายตา รวมทั้งรูปหล่อของ พระครูธรรมสาคร ญาณวฒโน หรือ หลวงปู่กรับอดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ก็สวมแว่นตาสีดำเช่นเดียวกัน

          พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ หรือ หลวงพ่อมหาสัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล เจ้าคณะตำบลโกรกกราก และเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก องค์ในปัจจุบันเล่าว่า การถวายแว่นแก้บนน่าจะเกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว เกิดโรคตาแดงระบาด ชาวบ้านจึงบนบานให้หายจากโรคตาแดง 

          ปรากฏว่าหายป่วยทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงแห่กันมาปิดทองที่ดวงตาของหลวงพ่อปู่ เพื่อแก้บนกันยกใหญ่ หลวงปู่กรับอดีตเจ้าอาวาสเกรงพระเก่าแก่จะเสียหายและขาดความสวยงาม ได้ออกอุบายนำแว่นตามาใส่แทน ชาวบ้านและผู้ศรัทธาเห็นเข้าก็ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นมา

          ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อปู่มีไม่น้อย ครั้งหนึ่งมีหมอผีลักลอบเจาะช่องท้องหลวงพ่อปู่ ปรากฏว่าเสียสติบ้าคลั่งและตายไป หลวงปู่กรับจึงนำทองคลุกรักอุดรอยเจาะไว้และจัดพิธีบวงสรวงสักการะ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย ดังนั้นวันนี้ของทุกปีจึงเป็นวันไหว้หลวงพ่อปู่เรียกวันนี้ว่า “วันแซยิดหลวงพ่อปู่” และทางวัดได้จัดงานและมีดนตรีและมหรสพให้ดูฟรีตลอดงานทุกปี

          หลวงปู่กรับ เป็นพระที่ทรงวิทยาคมสูงจนมีผู้กล่าวขวัญกันว่า "ถ้ามีเหรียญหลวงปู่กรับแขวนคอแล้ว จะแคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวง ถึงจะตกระกำลำบากอยู่ที่ใด ก็จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย"


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้