โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อดวง วัดราษฎร์รังสรรค์หรือวัดคอกกระบือ พระเกจิชื่อดังของคอกกระบือ สมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร
หลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร

          หลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ หรือ พระครูสาครสังฆกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฏร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พื้นเพท่านเป็นชาวสมุทรสาครมาแต่กำเนิด เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อดวง ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดคอกกระบือ(ราษฎร์รังสรรค์) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับฉายาว่า "จนฺสโร" โดยมี

         หลวงพ่อเชย วัดเจษฏาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์ญาติ วัดบางปิ้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         พระอธิการชด วัดคอกกระบือ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดคอกกระบือ(ราษฎร์รังสรรค์)เรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและพระคาถาอาคมต่างๆ 

         หลังจากที่ศึกษาวิชาอาคมอยู่ที่วัดคอกกระบือจนสำเร็จวิชามากมาย ท่านจึงได้เดินทางไปร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อเชย วัดเจษฏาราม และไปฝากตัวร่ำเรียนวิชาที่วัดโกรกกรากกับหลวงพ่อกรับ จนสำเร็จวิชาอาคมเพิ่มเติมหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พระอธิการแจ้ เจ้าอาวาสวัดคอกกระบือได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดว่างลงชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อดวงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายหลวงพ่อปู่ วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร โดนโจรกรรมไปจากวัด
หลวงพ่อปู่ วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร (ปัจจุบันโดนโจรกรรมไปจากวัด)

         วัดคอกกระบือ หรือ วัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๒ บ้านหลังวัด ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๙ สมัยก่อนชาวบ้านเรียกชื่อวัดว่าวัดคอกกระบือ หรือ วัดคอกควาย

         เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดิมเป็นเนินสูง สมัยก่อนเมื่อเกิดน้ำท่วมชาวบ้านจะนำควายมาผูกไว้ที่บริเวณนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดคอกกระบือ ต่อมาได้ย้ายมาจากฝั่งตรงข้ามที่ตั้งวัดปัจจุบัน มีพระภิกษุมาก่อสร้างที่พักสงฆ์กันเป็นระยะๆ 

         ต่อมาพระอธิการสังฆกิจ (ดวง จนฺสโร ด้วงสงค์) ได้ก่อสร้างอาคารเสนาสนะไว้มากมาย ปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยโบราณสถาน สิ่งก่อสร้างภายในวัดล้วนสร้างในสมัยหลัง 

         ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อปู่" เป็นพระประธานภนในพระอุโบสถ และมีรูปจำลองหลวงพ่อปู่ขนาดย่อมลงมา จัดเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่รักของชาวบ้านปัจจุบันได้ถูกโจรกรรมไปแล้ว วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ มีรายนามเจ้าอาวาสที่สามารถสืบค้นได้ดังนี้

         . พระอธิการชด

         ๒. พระอธิการแจ้ สุวโจ

         ๓. พระครูสาครสังฆกิจ (ดวง จนฺสโร) พ.ศ. ๒๕๐๕ - พ.ศ. ๒๕๒๖

         ๔. พระครูวิบูลธรรมวัตร พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๔๔

         ๕. พระครูสาครสุภกิจ (เฉลิม จนฺทิโก ปั้นเปรม) พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

ภาพถ่ายรูปหล่อหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร
รูปหล่อหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร

         หลังจากที่หลวงพ่อดวงขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ไว้มากมาย จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

          ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อดวง ที่ได้พัฒนาวัดมาโดยตลอด จนทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสาครสังฆกิจ 

         หลวงพ่อดวงท่านเป็นพระเกจิที่มีคาถาอาคมแก่กล้า ท่านรักและเคารพหลวงปู่กรับ วัดโกรกรกรากเป็นอย่างมากด้วย หลวงปู่กรับนั้นเคยบวชเรียนที่วัดคอกกระบือแห่งนี้ก่อนรับนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก 

         ทุกครั้งที่ท่านสร้างวัตถุมงคล ท่านจะขอให้หลวงปู่กรับช่วยจารแผ่นยันต์เพื่อนำไปทำพระให้ นอกจากนี้ท่านยังขอให้หลวงปู่กรับช่วยปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นแรกของท่านอีกด้วย

         หลวงพ่อดวง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ นับรวมสิริอายุได้ ๗๕ ปี ๕๔ พรรษา.     

วัตถุมงคลของหลวงพ่อดวง วัดราษฎร์รังสรรค์(คอกกระบือ) 

         เหรียญหลวงพ่อดวง วัดราษฎร์รังสรรค์(คอกกระบือ) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกเมื่อคราวฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อและแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้องทองเหลือง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดทะเบียนไว้

เหรียญหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร รุ่นแรก 2514 เงิน
เหรียญหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร รุ่นแรก 2514 เงิน
เหรียญหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร รุ่นแรก 2514 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อดวง วัดคอกกระบือ สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อดวงเต็มองค์นั่งสมาธิบนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท โธ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสาครสังฆกิจ (ดวง)"

         ด้านหลัง บนสุดมีอักขระขอมอ่านได้ว่า "ญาณวัฑฒโน" ซึ่งเป็นฉายาของหลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก อักขระยบันต์แถวต่อมาอ่านว่า "จะ ภะ กะ สะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดราษฏร์รังสรรค์ พ.ศ. ๒๕๑๔"

         เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดราษฎร์รังสรรค์(คอกกระบือ) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดทะเบียนไว้

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร รุ่นแรก 2514 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อปู่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดประทับนั่งมารวิชัยบนอาสนะ องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท โธ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อปู่"

         ด้านหลัง บนสุดมีอักขระขอมอ่านได้ว่า "ญาณวัฑฒโน" ซึ่งเป็นฉายาของหลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก อักขระยบันต์แถวต่อมาอ่านว่า "จะ ภะ กะ สะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดราษฏร์รังสรรค์ พ.ศ. ๒๕๑๔"

         เหรียญหลวงพ่อดวง วัดราษฎร์รังสรรค์(คอกกระบือ) รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดทะเบียนไว้

เหรียญหลวงพ่อดวง วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร รุ่น 2 2522 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อดวง วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อดวงเต็มองค์นั่งสมาธิบนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท โธ" ใต้รูปหลวงพ่อมีโบภายในโบมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ดวง" ใต้รูปโบมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสาครสังฆกิจ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดราษฏร์รังสรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๒"

         เหรียญหลวงพ่อดวง วัดราษฎร์รังสรรค์(คอกกระบือ) รุ่นพิเศษ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแจกในคราวฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๖ รอบ และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดทะเบียนไว้

เหรียญหลวงพ่อดวง วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร รุ่น พิเศษ 2523 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อดวง วัดราษฏร์รังสรรค์ สมุทรสาคร รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อดวงเต็มองค์นั่งสมาธิบนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท โธ" ใต้รูปหลวงพ่อมีโบภายในโบมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ดวง" ใต้รูปโบมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสาครสังฆกิจ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดราษฏร์รังสรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๒"


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้