โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเจิม วัดปรกคลองอ้อม(วัดปรกสุธรรมาราม) ผู้สร้างเหรียญไตรภาคีและปิดตารวยไม่เลิกของสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อเจิม วัดปรกคลองอ้อม หรือ  พระครูสมุทรธรรมาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม (วัดปรกรวยไม่เลิก) ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านบ้านคลองวัว หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

         ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับปีขาล โยมบิดาชื่อนายแจะ มณีฉาย โยมมารดาชื่อนางผ่อง มณีฉาย ที่บ้านประกอบอาชีพทำสวน ในวัยเด็กท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป รักการเขียนอ่าน

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หลวงพ่อเจิม ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดปรกสุธรรมาราม ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ได้รับฉายาว่า "จิรวฑฺฒโน" โดยมี

         พระอัมพวันเจติยาบาล (เจริญ ขนฺติโก) วัดอัมพวัน เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูบริหารสุตกิจ (หลวงพ่อสอน) วัดปรกฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระครูบุญเหลือ วัดแจ้ง ราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเจิม

         หลังจากที่บวชแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดปรกสุธรรมาราม เรื่อยมาเพื่อศึกษาวิชาอาคม และศึกษาพระธรรมวินัยกับหลวงพ่อสอน

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ท่านสอบได้นักธรรมตรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านสอบได้นักธรรมโท

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านสามารถสอบได้นักธรรมเอก

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงพ่อสอนได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อเจิมให้รักษาการเจ้าอาวาส และช่วยในงานปลงศพของหลวงพ่อสอน 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลังจากที่มีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อสอนในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสร็จสิ้นแล้ว หลวงพ่อเจิมจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายหลวงพ่อสอน วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อสอน วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม

         วัดปรกสุธรรมาราม เป็นวัดในพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านวัดปรก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่มีศาสนสถานสำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

         ชาวบ้านนิยมเรียกติดปากกันว่า วัดปรกคลองอ้อม ถือเป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ริมคลองสองด้าน คือ คลองแควอ้อม กับคลองวัว แต่เดิมเป็นป่ารกชัฏไม่ค่อยมีบ้านเรือน บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม 

         หลวงปู่เพ็ง อดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางแคใหญ่ (ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๕๗) ได้ใช้บริเวณนี้ เป็นสถานที่อยู่ปริวาสกรรม ร่วมกับพระภิกษุที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเสมอๆ ในเวลาออกพรรษา 

         จึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะมีสำนักสงฆ์อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาคุณหญิงเกษม ณ บางช้าง บ้านอยู่ เมืองราชบุรี ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๑ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา 

         ได้ขอจัดตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๕ อุโบสถหลังแรกเป็นทรงไทย ไม้เนื้อแข็ง วัดได้รับวิสุงคามสีมา ครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๔๑๙ 

         ต่อมาสมัยหลวงปู่สินเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ได้รื้ออุโบสถหลังเดิมแล้วสร้างใหม่แบบก่ออิฐถือปูน ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ตลอดมา จนกระทั่งอุโบสถเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อันดับเจ้าอาวาสปกครองวัดคือ

         ๑. หลวงปู่เพ็ง

         ๒. หลวงปู่สิน

         ๓. หลวงพ่อสอน พระครูบริหารสุตกิจ

         ๔. พระอธิการเจิม

         ๕. พระครูปลัดอุดม อุตฺตโม

         ๖. พระปัญญา กิตฺติโก

         หลังจากที่หลวงพ่อเจิม ท่านได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         หลวงพ่อเจิม ท่านได้เริ่มสนใจในวิชาอาคมต่างๆ หลังจากที่ท่านสอบได้นักธรรมเอกแล้ว ท่านจึงได้เริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์ เวทมนต์ คาถา จากตำรับตำราของวัด ซึ่งตกทอดมาจากบรูพาจารย์เจ้าอาวาสรุ่นก่อนๆ จนมีความรู้พอสมควร

         นอกจากนี้ท่านยังได้รับการแนะนำการทำสมาธิ และการปลุกเสกพระเครื่อง จากพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิม ฯลฯ

ภาพถ่ายหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม

         ครั้งหนึ่งหลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ ได้รับนิมนต์ให้ไปงานที่วัดของหลวงพ่อเจิม หลวงพ่อได้ขอความเมตตาให้หลวงปู่หยอด ช่วยปลุกเสกผงให้ พอหลวงปู่หยอดเอานิ้วจุ่มลงไปในปีบผง และเริ่มทำสมาธิเพื่อจะปลุกเสก 

         หลวงปู่หยอด ก็บอกว่า ไม่ต้องปลุกเสกแล้ว ผงนี้มีพลังที่เหนือกว่าพลังของท่านประจุอยู่แล้ว ให้เอาทำพระได้เลย ไม่ต้องปลุกเสกใหม่ ผงนี้ได้นำไปสร้างพระปิดตา จากคำบอกเล่าของผู้ที่ได้รับประสบการณ์พอจะประมวลได้ว่า ดีในทางเมตตา ค้าขายคล่อง โชคลาภสมบูรณ์

         หลวงพ่อเจิม นอกจากจะมีพระปิดตาขลังแล้ว ท่านยังอนุเคราะห์แก่ญาติโยมที่เป็นทุกข์ ด้วยการอาบน้ำมนต์ ของหลวงพ่อ ที่มีชื่อเรียกว่า "น้ำมนต์ช้างผสมโขลง" เพราะว่าเป็นน้ำมนต์ที่หลวงพ่อ ได้รวบรวมมาจากที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั่วประเทศ

น้ำมนต์ช้างผสมโขลง วัดปรกสุธรรมมาราม สมุทรสงคราม
น้ำมนต์ช้างผสมโขลง วัดปรกสุธรรมมาราม สมุทรสงคราม

         รวมกับน้ำมนต์ที่หลวงพ่อเจิม บริกรรมพระคาถาด้วยตนเอง ปัจจุบันน้ำมนต์ช้างผสมโขลงนี้ ทางวัดก็ยังเก็บรักษาไว้ และยังอนุเคราะห์แก่ญาติโยมที่เป็นทุกข์ ด้วยการอาบน้ำมนต์ ตามตำรับของหลวงพ่อเจิมอีกด้วย

         หลวงพ่อเจิม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสอน วัดปรกสุธรรมาราม

         เหรียญท้าวเวชสุวรรณ หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม (คลองอ้อม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม 2518 ทองแดง
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองท้าวเวสสุวรรณยืนบนฐานชุกชี ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ท้าวเวสสุวรรณ วัดปรกคลองอ้อม สมุทรสงคราม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อยู่เต็มเหรียญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๑๒ ส.ค. ๑๘" 

         เหรียญไตรภาคี วัดปรกสุธรรมาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญไตรภาคี วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม 2519 นวะ
เหรียญไตรภาคี วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อนวะ
เหรียญไตรภาคี วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม 2519 ทองแดง
เหรียญไตรภาคี วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงปู่ทวด สมเด็จพุทธาจารย์โต และครูบาศรีวิชัย ด้านบนมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เหรียญไตรภาคี วัดปรก ส.ส."

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อยู่เต็มเหรียญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๗ ส.ค. ๑๙" 

         ซึ่งเหรียญรุ่นนี้เข้าพิธีปลุกเสกพร้อมเหรียญไตรภาคี วัดปรกสุธรรมมาราม โดยมีพระเถราจารย์สายเหนือเข้าร่วมพิธีดังรายนามต่อไปนี้ ๑.หลวงปู่คำแสน วัดสวนดอก ๒.หลวงปู่คำแสน วัดดอนมูล ๓.หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ๔.ครูบาอินทรจักรสังวร วัดน้ำบ่อหลวง ๕.ครูบาชุ่ม วัดวังมุ่ย ๖.ครูบาธรรมาชัย วัดทุ่งหลวง ๗.ครูบาคำตัน วัดดอนจีน ๘.ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น และ ๙.ครูบาไฝ วัดพันอ้น

         ต่อมาทางผู้สร้างคือพระอาจารย์เจิมได้นำเหรียญทั้งหมดไปให้ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นปลุกเศกเดี่ยวดังนี้

         ๑. หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

         ๒. หลวงพ่อครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

         ๓. หลวงพ่อครูบาสิริธรรมวารี วัดศรีโสดา เชียงใหม่

         ๔. หลวงปู่ผั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

         ๕. หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น

         ๖. หลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม อุดรธานี

         ๗. หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย

         และมาเข้าพิธีพุทธาพิเศกที่วัดเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมีรายนามพระเถราจารย์ที่เข้าร่วมพิธีดังนี้

         ๑. พระราชสมุทรเมธี(หลวงพ่อเจริญ) วัดอัมพวัน 

         ๒. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 

         ๓. หลวงปู่บุญ วัดวังมะนาว

         ๔. หลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆษิตาราม

         ๕. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

         ๖. หลวงพ่อนวม วัดเขาสมอบัง

         ๗. หลวงพ่อหนู วัดภุมรินทร์

         ๘. หลวงพ่อแดง วัดบางเกาะเทพศักดิ์ 

         ๙. หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ์

         พระปิดตามหาลาภ วัดปรกสุธรรมาราม รุ่น รวยไม่เลิก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อแจกให้กับผุ้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมปลายมน สร้างจากผงพุทธคุณและมวลสารศักดิ์สิทธิ์หลายชนิด เช่น ว่านมงคล ๑๐๘ เกสรดอกไม้บูชาพระ ๑๐๘ ไม้กาฝากอัศจรรย์นานาชนิด ฯลฯ 

         ซึ่งเป็นผงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุครอบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมา ได้ทำพิธีลงพลังจิตแผ่เมตตาประจุพระพุทธคุณ ทางเมตตา มอบให้กับหลวงพ่อเจิม เก็บสะสมไว้เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี เมื่อนำมาสร้างเป็นพระปิดตาองค์นี้แล้ว ได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกครั้งสำคัญๆ ของวัดต่างๆ อีกหลายครั้ง เช่น วัดพระปฐมเจดีย์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และปลุกเสกเดียวโดยหลวงพ่อเจิม เองทุกคืน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระปิดตารวยไม่เลิก หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม 2533 ผงพุทธคุณ
พระปิดตารวยไม่เลิก หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อผงพุทธคุณ

         ด้านหน้า มีรูปจำลองพระปิดตาภควัมบดีประทับนั่งบนฐานบัว ๒ ชั้น องค์พระมีรัศมีประภามลฑล ขอบข้างมีกรอบและลวดลายกนกสวยงาม ใต้รูปพระปิดตามีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ปิดตามหาลาภ"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดปรกสุธรรมาราม อัมพวา สมุทรสงคราม รุ่นพิเศษ รวยไม่เลิก ๓๐ มี.ค. ๓๓" โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้