โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า พระผงร้อยปีเก่าของคลองดำเนิน ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า ราชบุรี
หลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า(ปราสาทสิทธิ์) ราชบุรี

         หลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า หรือ พระอธิการแก้ว วัดปราสาทสิทธิ์ ท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าของคลองดำเนินสะดวก พื้นเพท่านเป็นคนเพชรบุรี และอุปสมบท ณ วัดในจังหวัดเพชรบุรี มีฉายาว่า "รตนโชโต" แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีประวัติของท่านบันทึกไว้เลยในช่วงเวลานี้

         หลังจากที่มีการสร้างวัดหลักห้า หรือ วัดปราสาทสิทธิ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สร้างวัดได้อัญเชิญหลวงพ่อแก้ว มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหลักห้า

         วัดหลักห้า หรือ วัดปราสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งแต่เดิมตำบลประสาทสิทธิ์รวมอยู่กับตำบลดอนไผ่ ในบริเวณหลัก ๕ ริมคลองดำเนินสะดวก ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า วัดดอนไผ่ หรือ วัดหลักห้า วัดมีพื้นที่ ๑๒ ไร่เศษ

         เดิมวัดตั้งอยู่ห่างจากริมคลองดำเนินสะดวกประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งพระอุโบสถ สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ เพื่อเป็นที่ระลึกในการขุดคลองดำเนินสำเร็จ (ขุดคลองปี พ.ศ. ๒๔๐๙ แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๔๑๑) 

         และเพื่อเป็นวัดไว้สำหรับประกอบศาสนกิจ ให้กับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หลักห้าแถบนี้ ซึ่งในสมัยนั้นหลังจากขุดคลองแล้วเสร็จ ชาวบ้านได้มีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเขตริมคลองมากจนเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่

         หลังจากที่พระอธิการแก้ว รตนโชโต ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามกำลังที่จะสามารถทำได้ ซึ่งในสมัยนั้นวัดเจริญรุ่งเรืองมาก จนมีพระอยู่จำพรรษามากถึง ๓๐ กว่ารูป

         นอกจากนี้ท่านยังพัฒนาจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ให้อยู่ในธรรมและรักษาศีล ทั้งยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนใดๆ ก็มักจะได้หลวงพ่อแก้ว ช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะท่านเชี่ยวชาญทั้งยาสมุนไพร วิชาอาคม และยังเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วย

         หลวงพ่อแก้ว ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงช่วงปั้นปลาย ท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ แล้วลาสิกขาไปในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ จึงไม่มีประวัติให้สืบค้นได้อีกต่อไป.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแก้ว วัดหลังห้า

         พระ์เล็บมือ(ปรกโพธิ์)หลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า(ปราสาทสิทธิ์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๗ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อแก้ว  ลักษณะเป็นพระเนื้อดินผสมผงทรงห้าเหลี่ยมแบบพระเล็บมือขนาดเล็ก หลวงพ่อแก้วปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระผงหลวงพ่อแก้ว (เจ้าอธิการแก้ว รตนโชตํ) วัดปราสาทสิทธิ์ 2460
พระเล็บมือหลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า ปี พ.ศ.๒๔๖๐ กว่าๆ

พระผงหลวงพ่อแก้ว (เจ้าอธิการแก้ว รตนโชตํ) วัดหลักห้า ปราสาทสิทธิ์ 2460
พระเล็บมือหลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า ปี พ.ศ.๒๔๖๐ กว่าๆ ของคุณอ๋อง

พระผงหลวงพ่อแก้ว (เจ้าอธิการแก้ว รตนโชตํ) วัดหลักห้า ปราสาทสิทธิ์ 2460
พระเล็บมือหลวงพ่อแก้ว วัดหลักห้า ปี พ.ศ.๒๔๖๐ กว่าๆของคุณยอดชาย ตั้งสิริกุลพร

         ด้านหน้า มีรูปจำลองพระพุทธปกโพธิ์ปางสมาธิบนฐานเขียง ๒ ชั้น มีกรอบครอบ มีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง  เรียบ พระแทบทุกองค์จะปรากฏรอยจารอ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ" เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่าย


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้