โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่กล่อม วัดดีบอน พระเกจิยุคเก่าของโพธาราม ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อกล่อม วัดดีบอน ราชบุรี
หลวงปู่กล่อม วัดดีบอน ราชบุรี

         หลวงปู่กล่อม วัดดีบอน หรือ พระวินัยธรรม(กล่อม) อดีตเจ้าอาวาสวัดดีบอน ท่านมีนามเดิม "กล่อม" พื้นเพเป็นชาวบ้านดีบอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่านเกิดวันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีขาล พ.ศ ๒๔๐๙ ตรงกับวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ โยมบิดาของท่านชื่อนายแจ้ง โยมมารดาชื่อนางจันทร์

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดดีบอน ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "ธมฺมโชติ" โดยมี

         พระครูอินทโมฬี วัดสนามไชย เป็นพระอุปัชฌายะ 

         พระอธิการอ่ำ วัดเฉลิมอาสน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอธิการแดง วัดโพธาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดดีบอนเพื่อศึกษาวิชาความรู้กับพระอธิการแจ้ง เจ้าอาวาสวัดดีบอน เป็นเวลา ๑ พรรษา หลังออกพรรษาท่านได้ออกเดินทางไปแสวงหาความรู้ต่างๆ เป็นเวลาถึง ๕ ปี ก่อนที่ท่านจะกลับมาที่วัดดีบอนอีกในพรรษาที่ ๖ อีกครั้ง

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ พระอธิการแจ้งได้มรณภาพลง หลวงปู่กล่อมจึงเดินทางกลับมาเพื่อร่วมงานศพของท่าน ซึ่งวัดดีบอนในเวลานั่น ชำรุดทรุดโทรมเพราะขาดผู้บูรณะปฎิสังขรเพราะเป็นวัดเก่าไม่มีความเจริญบรรดาสิ่งก่อสร้างก็ชำรุดทรุดโทรมเป็นส่วนมาก เช่น พระอุโบสถ์ที่สร้างจากไม้นั้นก็ผุพังเก่ามาก ศาลาการเปรียญและกุฎี มุงด้วยจาก ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งไม่ถาวรเชิดชูพระพุทธศาสนาต่อไป 

         ชาวบ้านดีบอนจึงพร้อมใจกันนิมนต์ให้ท่านประจำอยู่ที่วัดดีบอน เพื่อรับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ว่างลง โดยชาวบ้านวัดดีบอนพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนท่านบูรณะปฎิสังขรวัดดีบอนให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป

         วัดดีบอน เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อก่อนปี พ.ศ. ๒๓๘๔ ประกาศตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

         เล่ากันว่า พระอาจารย์แจ้งได้พาครอบครัวและชาวบ้านที่ศรัทธาท่านเดินทางมาตั้งหมู่บ้านขึ้นในบริเวณนี้ เพราะว่าทำเลดีเหมาะสมกับการเพาะปลูก และในบริเวณนี้เองมีบอน ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติสามารถกินดิบๆ โดยไม่เกิดอาการคันเหมือนกับบอนทั่วไป จึงพากันเรียกชื่อแหล่งนี้ว่า บอนดี และเพี้ยนมาเป็นดีบอน ในที่สุด พร้อมกับร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น โดยเรียกกันว่า วัดดีบอน

          ภานในวัดมีพระพุทธรูปศิลาแลง เศียรพระพุทธรูป และพบซากอิฐเก่า ๆ ก้อนใหญ่กว่าอิฐทั่วๆไป เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา นอกจากนั้นก็พบซากสิ่งปลักหักพังอันเป็นของโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

         มีเจ้าอาวาสปกครองวัดเท่าที่ทราบนาม คือ

         ๑. พระอาจารย์แจ้ง

         ๒. พระครูวินัยธร(กล่อม ธมฺมโชติ)

         ๓. พระอธิการต่วน

         ๔. พระอธิการยงค์

         ๕. พระอธิการบุญมา

         ๖. พระอาจารย์สุรพล

         ๗. พระครูเอกชัย อตฺโฑ 

         ๘. พระครูพิพิธธรรมาภิรัตน์ (สุนทร ปุญญกาโม) 

         ๙. พระครูสมุห์วิรัช วิรโช

         หลังจากที่หลวงปู่กล่อมท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ และริเริ่มวางแผนสร้างโรงเรียนประชาบาลและมณฑปพระพุทธบาท (มาแล้วเสร็จในสมัยหลวงพ่อต่วนเจ้าอาวาสรูปถัดมา)

หลวงปู่กล่อม วัดดีบอน ราชบุรี
หลวงปู่กล่อม วัดดีบอน ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ด้วยคุณงามความดีของท่าน ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดที่ ๒ (บ้านฆ้อง) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขณะนั้นท่านบวชได้ ๒๒ พรรษา พระครูธรรมเสนานี่ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ใด้ประชุมคณะสงฆ์ ลงมติให้ท่านรับฐานาเป็น "พระธรรมวินัย" 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕

         หลวงปู่กล่อม ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมยุคเก่าอีกรูปหนึ่งของอำเภอโพธาราม ท่านมีความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องว่านยาสมุนไพรต่างๆ จนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

         หลวงปู่กล่อมปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงในวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ นับรวมสิริอายุได้ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงปู่กล่อม วัดดีบอน

         พระพุทธห้าเหลี่ยมหลวงปู่กล่อม วัดดีบอน พิมพ์ฐานเขียง
         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ลักษณะเป็นพระพิมพ์ห้าเหลี่ยมขนาดเล็ก สร้างด้วยเนื้อดินผสมผงทารัก หลวงปู่กล่อมปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพุทธห้าเหลี่ยมบัวชั้นเดียว หลวงพ่อกล่อม วัดดีบอน ราชบุรี 2475
พระพุทธห้าเหลี่ยม หลวงปู่กล่อม วัดดีบอน พิมพ์ฐานเขียง เนื้อดินผสมผงทารัก ของคุณโอ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิบนฐานเขียง องค์พระปรากกฏผ้าสังฆาฏิชัดเจน ประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มระฆังครอบสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระพุทธห้าเหลี่ยมหลวงปู่กล่อม วัดดีบอน พิมพ์บัวฟันปลา

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ลักษณะเป็นพระพิมพ์ห้าเหลี่ยมขนาดเล็ก สร้างด้วยเนื้อดินผสมผงทารัก หลวงปู่กล่อมปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
พระพุทธห้าเหลี่ยมบัวฟันปลา หลวงพ่อกล่อม วัดดีบอน ราชบุรี 2475
พระพุทธห้าเหลี่ยม หลวงปู่กล่อม วัดดีบอน พิมพ์บัวฟันปลา เนื้อดินผสมผงทารัก ของคุณโอ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิบนฐานบัวฟันปลา องค์พระปรากกฏผ้าสังฆาฏิชัดเจน ประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มระฆังครอบสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระกลีบบัวหลวงปู่กล่อม วัดดีบอน

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ลักษณะเป็นพระพิมพ์กลีบบัวขนาดเล็ก สร้างด้วยเนื้อดินผสมผงทารัก หลวงปู่กล่อมปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
พระกลีบบบัว หลวงพ่อกล่อม วัดดีบอน ราชบุรี 2475
พระกลีบบัว หลวงปู่กล่อม วัดดีบอน เนื้อดินผสมผงทารัก ของคุณศุภกร โสภา

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิบนฐานเขียงชั้น องค์พระมีพระเศียรใหญ่แขนหักศอก ประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มรัศมีครอบสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใด 

         หมายเหตุ : ภาพถ่ายที่บอกว่าท่านเกิดปีเถาะ ๒๔๐๙ นั้นไม่ตรงกับปฏิทินร้อยปี ปี พ.ศ. ๒๔๐๙ เป็นปีฉลูต่อเนื่องกับปีขาล นอกจากนี้ฉายาของท่านยังมีความสับสนเพราะข้อมูลจากวัดระบุว่าท่านได้รับฉายาว่า "ธมฺมโชติ" แต่บางตำราก็ว่าท่านมีฉายาว่า "อินทโชติ" ซึ่งยังต้องรอหลักฐานเพื่อแก้ไขต่อไป.

         พระพุทธห้าเหลี่ยมหลวงพ่อสุนทร วัดดีบอน พิมพ์บัว ๒ ชั้น

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระครูพิพิธธรรมาภิรัตน์ (สุนทร ปุญญกาโม) เจ้าอาวาสรูปที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๕๐) ของวัดดีบอน เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ลักษณะเป็นพระพิมพ์ห้าเหลี่ยมขนาดเล็ก คล้ายพระพิมพ์ของหลวงปู่กล่อม สร้างด้วยเนื้อดินผสมผงทารัก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพุทธห้าเหลี่ยม หลวงพ่อกล่อม วัดดีบอน ราชบุรี
พระพุทธห้าเหลี่ยม หลวงพ่อสุนทร วัดดีบอน พิมพ์บัว ๒ ชั้น เนื้อดินผสมผงทารัก
พระพุทธห้าเหลี่ยม หลวงพ่อกล่อม วัดดีบอน ราชบุรี
พระพุทธห้าเหลี่ยม หลวงพ่อสุนทร วัดดีบอน พิมพ์บัว ๒ ชั้น เนื้อดินผสมผงทารัก

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่ง(เข่าบ่วง)ปางสมาธิบนฐานบัว ๒ ชั้น องค์พระปรากกฏผ้าสังฆาฏิชัดเจน ประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มระฆังครอบสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆโดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

 
***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8 ธ.ค. 2565 05:24:00

  พระผงห้าเหลี่ยมฐานเม็ดข้าวโพด 2องค์เรก เป็นของหลวงพ่อสุนทร ครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 พ.ย. 2566 13:49:00

  มีรุ่นพิจิตรหลังผ้า หลวงพ่อกล่อมปลุกเสกเอง สมัยคุณตาเป็นมัคฆฑายก วัดดีบอน คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ชอบคุณมากครับ พอจะมีภาพตัวอย่างไหมครับ

   ลบ

ค้นหาบล็อกนี้