โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ หรือ พระครูโฆสิตสุตคุณ( กอน โฆสโก) อดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา วัดบางแคใหญ่ ท่านเป็นศิษย์ที่สืบทอดวิชาจากหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ ท่านมีชื่อว่า กอน นามสกุล คล้ายพิทักษ์ 

         ท่านเกิดวัดจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๐ โยมบิดาชื่อนายเกิด คล้ายพิทักษ์ โยมมารดาชื่อนางหยิบ คล้ายพิทักษ์ มีอาชีพทำสวนตาลมะพร้าว ในสมัยเด็ก ท่านเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด รักความยุติธรรม เป็นบุตรที่ดีของพ่อและแม่ โดยท่านจะช่วยโยมบิดามารดาทำงาน อย่างขยันขันแข็ง

         จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หลวงพ่อกอน มีอายุได้ ๒๔ ปี ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันอักคารที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา ได้รับฉายาว่า "โฆสโก" โดยมี

         พระครูวิมลศิลาจารย์ (หลวงพ่อช่วง) วัดปากน้ำ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการพัฒ​น์ วัดบางแคใหญ่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์​

         หลังอุปสมบทแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดปากน้ำ เพื่อร่ำเรียนปริยัติธรรม ควบคู่กับการหัดเทศน์แหล่มหาชาติกับหลวงพ่อช่วง จนมีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนที่ได้ยินได้ฟังเป็นอันมาก

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เข้าสู่พรรษาที่ ๘ ท่านสอบได้นักธรรมตรีและในปีนี้เอง ท่านได้เริ่มร่ำเรียนวิชาอาคมจากพระเกจิในพื้นที่อย่างมากมาย ทั้งวิชาแพทย์แผนโบราณและวิชาอาคมต่างๆ และในช่วงนี้เองท่านได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม โดยท่านจะแจวเรือไปเรียนวิชากับหลวงพ่อคง

         จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๖ หลวงพ่อพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ ได้มรณะภาพลง ทางคณะศิษย์และชาวบ้านบางแคใหญ่ จึงได้พร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อกอน มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่

         วัดบางแคใหญ่ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๕๗) โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) สมุหพระกลาโหม 

         ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกวัดและท่านพระครูโฆสิตสุตคุณ (กอน โฆสโก) อดีตเจ้าอาวาส และอดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา ซึ่งเกิดที่บ้านนี้ กล่าวว่า วัดนี้เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) สร้างให้กับภรรยาหลวงของท่าน จึงได้ชื่อว่าวัดบางแคใหญ่ 

         ส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ปรากฏที่ผนังภายใน ด้านหน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นแผ่นหินชนวนมีตัวอักษรไทยภาษาไทย 

         อ่านได้ชัดเจนว่า วันอาทิตย์ เดือนห้า ขึ้นค่ำหนึ่ง จุลศักราชพันเจดสิบสาม ปิ์มะแม ตรีศก เจ้าพญาวงศาสุรศักดิ์ผู้วามีสมุหะพระกลาโหม ได้ส้างพระอารามนิแล้วแต่ณะวันสุกร เดือนสิบ แรม สิบค่ำ พุทธศักราชล่วงแล้วได้สองพันสามร้อยห้าสิบเจด ปิ์จอฉอศก 

         คือ ท่านเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ ได้สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๗ อันเป็นช่วงต้นแผ่นดินรัชการที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี วัดมีเจ้าอาวาสที่สามารถสืบค้นได้ตามลำดับดังนี้

         ๑. พระอาจารย์เพ็ง

         ๒. พระอาจารย์เทศน์

         ๓. พระอาจารย์ยัง (จับสึก เพราะเล่นหวย ยักยอกทรัพย์วัด)

         ๔. พระอาจารย์ลับ (นิมนต์มาจากวัดบางแคใน)

         ๕. พระอาจารย์พัฒน์  มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๗๖

         ๖. พระครูโฆสิตสุตคุณ( กอน โฆสโก)  พ.ศ. ๒๔๗๖ - พ.ศ. ๒๕๓๕

         ๗. พระสมุห์เสริม ธมมรโต รักษาการเจ้าอาวาส ๔ เดือน มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๖

         ๘. พระครูโฆสิตสุตคุณ     พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน

         เมื่อหลวงพ่อกอน ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงพ่อกอน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาไว้อย่างมากมาย และเมื่อท่านได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ยิ่งทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ "พระครูโฆสิตสุตคุณ"

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท  โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก  โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกพิเศษ  โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

         หลวงพ่อกอน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นับรวมสิริอายุได้ ๙๕ ปี ๗๑ พรรษา และมีงานพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

         นอกจากนี้ทางวัดและศิษยานุศิษย์ได้รวมกันหล่อรูปจำลองหลวงพ่อกอนขนาดเท่าองค์จริงไว้กราบไหว้โดยเทหล่อเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ อีกด้วย.

วัตถุมงคลหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่

         เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๖ รอบหรือ ๗๒ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน  เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2512 เงิน
เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2512 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อกอนครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโฆสิตสุตคุณ (กอน) วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางเหรียญ รอบนอกมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี งานทำบุญอายุครบ ๗๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒"

         เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๘๐ ปีและฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน  เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม รุ่น2 2520 เงิน
เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม รุ่น2 2520 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อกอนครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโฆสิตสุตคุณ (กอน) วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางเหรียญ รอบนอกมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญอายุ ๘๐ ปี ฉลองสมณศักดิ์ชั้นเอก อ.อัมพวา ๙ เม.ย. ๒๐ ลาภผลพูนทวี"


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้