โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ อีกหนึ่งเหรียญหล่อเก่าของเมืองสมุทรสาคร

รูปหล่อเท่าองค์จริงหลสวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร
รูปหล่อเท่าองค์จริงหลสวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร

         หลวงพ่อเกิด โสภโณ ท่านเป็นอดีตปฐมเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

         ท่านเป็นพระสงฆ์เชื้อสายรามัญ ได้ย้ายมาจากวัดปรมัยยิการาม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามคำอาราธนานิมนต์ของนายบุญมาก สู่ภิภักดิ์ อดีตกำนันตำบลบ้านเกาะ เพื่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพันธุวงษ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ 

         วัดพันธุวงษ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ บ้านพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามประวัติวัดพันธุวงษ์ประกาศเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ 

         สร้างและบูรณะขึ้นใหม่โดยกำนันบุญมาก สู่ภิภักดิ์ อดีตกำนันตำบลบ้านเกาะในสมัยนั้น พร้อมด้วยญาติพี่น้องและประชาชนในตำบลบ้านเกาะ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีรายนามเจ้าอาวาสดังนี้

         ๑. พระมหาเกิด โสภโณ ครองวัดปี พ.ศ. ๒๔๓๗ - ๒๔๙๓

         ๒. พระสุนทร ครองวัดปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๐

         ๓. พระปรีชา กตสาโร ครองวัดปี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๒๐

         ๔. พระครูโสภณสาครกิจ(สำอางค์) ครองวัดปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ปัจจุบัน

         หลังจากที่นิมนต์หลวงพ่อเกิด มาเป็นเจ้าอาวาสแลัว ท่านได้ทำการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นทางด้านถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด และพัฒนาจิตใจของชาวบ้านให้ดำรงอยู่ในศีลในธรรม

         หลวงพ่อเกิด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ นับเวลาที่ท่านปกครองวัดถึง ๕๖ ปี

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์

         เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เพื่อสมนาคุณให้แก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัด โดยได้จัดพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่ มีพระคณาจารย์ยุคเก่าในสมัยนั้นหลายๆ รูปเข้าร่วมในพิธี อาทิเช่น หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว มาเป็นองค์ประธาน และเข้าร่วมพิธีการปลุกเสกกับ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน ท่านอาจารย์พา วัดระฆัง หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว ฯลฯ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์สี่เหลี่ยม สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง แบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์คือพิมพ์ไหล่กว้าง และพิมพ์ไหล่แคบ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร 2472 พิมพ์ไหล่กว้าง
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ พิมพ์ไหล่กว้าง

เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร 2472 พิมพ์ไหล่แคบ
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ พิมพ์ไหล่แคบ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิบนฐานเขียงรองรับด้วยฐานบัว ๒ ชั้น ด้านข้างองค์พระจำลองเป็นปรกโพธิ์มีซุ่มระฆังครอบแก้ว คล้ายกับพระระฆังหลังฆ้อน แต่องค์พระมีเอกลักษณ์จดจำได้ง่าย

         ด้านหลัง เรียบไม่ปรากฏอักขระใดๆ ขอบข้างเป็นตะเข็บ องค์พระมีรอบตะไบเก็บงาน

         เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิดนี้ สมัยนั้นนอกจากจะสร้างแจกแล้ว พระอีกส่วนหนึ่งได้มีการบรรจุไว้ในเจดีย์ของทางวัด สมัยก่อนคนเข้าใจผิดว่าเป็นพระของหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน เพราะท่านได้นำไปแจกให้กับลูกศิษย์ของท่าน จนภายหลังจึงทราบว่าเป็นพระของหลวงพ่อเกิด 

         นอกจากนี้พระที่บรรจุไว้ภายในเจดีย์ได้มีการแตกกรุออกมาอีกจำนวนมากพอสมควรในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นการยืนยันว่าเป็นพระที่สร้างโดยหลวงพ่อเกิดโดยมิต้องสงสัยอีกต่อไป.โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้