โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางนางจีนนอก(แม่น้ำ) ผู้สร้างพระเนื้อดินเก่าหายากของสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ ( วัดบางนางจีนนอก ) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิยุคเก่าระดับตำนานของเมืองสมุทรสงคราม ที่เชียวชาญด้านแพทย์แผนโบราณ และการลงตะกรุดใต้น้ำและตะกรุดจันทร์เพ็ญ 

         ท่านเป็นเจ้าอาวาสก่อนหลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ อีกทั้งท่านยังเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้กับหลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ 

         ปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านหาชมได้ยากมากที่พบเห็นได้แก่ ตะกรุด ผ้ายันต์ ผ้าประเจียดแขน และพระเนื้อดินเผา นอกจากนี้ท่านยังเก่งกาจในวิชาตำหรับยาแผนโบราณ

         วัดบางนางจีนนอก หรือ วัดแม่น้ำ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านหน้าจดแม่น้ำแม่กลอง ด้านข้างมีคลองบางนางจีนกลาง

         วัดแม่น้ำเป็นวัดโบราณ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ข้อมูลของกรมการศาสนาระบุตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เดิมมีชื่อว่า วัดบางนางจีนนอก มีวัดอยู่ในกลุ่มบางนางจีน ๓ วัด หรือเรียกกันว่า "วัดสามจีน" คือ วัดบางนางจีนนอก (วัดแม่น้ำ), วัดบางนางจีนกลาง (วัดกลาง) และวัดบางนางจีนใน (วัดวชิรคาม) 

         แต่เดิมคงเป็นวัดใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองวัดหนึ่ง มีกุฏิสงฆ์มากหลัง แบ่งออกเป็นคณะเหนือและคณะใต้ สำหรับคณะใต้สันนิษฐานว่าคงจะเป็นวัดบางนางจีนกลาง เพราะมีที่ธรณีสงฆ์ติดต่อกันระหว่างวัดแม่น้ำกับวัดกลาง

         วิหารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา ด้านหน้ามีพาไลยื่นออกมา ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันปูนปั้นลวดลายพันธ์พฤกษาประดับเครื่องถ้วยลายคราม 

         ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น วิหารได้รับการซ่อมแซมใหม่โดยเปลี่ยนจากกระเบื้องมุงหลังคาเป็นมุงสังกะสี ด้านนอกมีกำแพงแก้วล้อมรอบ เจดีย์มุมพระวิหาร 

         เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองก่ออิฐถือปูน ฐานเจดีย์เป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมรองรับฐานสิงห์ ๒ ชั้น องค์ระฆังขนาดเล็กทรงเครื่อง มีบัวรองรับปากระฆังส่วนยอดชำรุดมีการซ่อมแซมใหม่ วัดมีพระพุทธรูปสำคัญ ๖ องค์ ในจำนวนนี้ ๕ องค์เป็นโลหะขนาดใหญ่แบบศิลปะสุโขทัย

          เป็นที่น่าเสียดายที่ประวัติของหลวงพ่อทองอยู่นั้นไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่เพียงชื่อปรากฏอยู่ในประวัติของหลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำเจ้าอาวาสรูปถัดมาแต่เพียงเท่านั้น

         หลวงพ่อทองอยู่ ท่านครองวัดแม่น้ำเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีประวัติของท่านบันทึกไว้เลย.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ

          พระขุนแผนหลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ (พระประธาน)

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยม หลวงพ่ออยู่สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับชาวบ้านและลูกศิษย์ของท่าน พระพิมพ์นี้ไม่ได้จัดอยู่ในชุดพระเจ้าห้าพระองค์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินพิมพ์พระกกุสันธะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระกกุสันธะ(ทรงไก่) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓

         ด้านหน้า จำลองเป็นพระสัมมาพระพุทธเจ้า องค์พระประทับนั่งปางสมาธิบนฐานบัวภายในซุ้มเรือนแก้ว

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" บนสุดมีตัว "อุ" หรือเรียกว่าอุณาโลม

          พระเนื้อดินพิมพ์พระกกุสันธะ(ทรงไก่) หลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยม สร้างตามคติความเชื่อธัมม์เรื่อง กาเผือก ตำนานความเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัลป์ โดยมีเรื่องเล่าว่า แม่กาเผือกตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นมะเดื่อใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาและได้ออกไข่ไว้ ๕ ฟอง 

         อยู่มาวันหนึ่งแม่กาออกไปหาอาหารก็เกิดพายุพัดฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ลมฝนได้พัดพาเอาไข่ตกลงไหลตามน้ำกระจายไปคนละทิศคนละทาง เมื่อแม่กาเผือกกลับมาจากหาอาหารไม่เห็นไข่ลูกน้อยทั้ง ๕ ก็ออกเที่ยวตามหาไปทั่วทุกสารทิศแต่ก็ไม่เจอ จนตรอมใจตายในที่สุด และด้วยกุศลบุญบารมีที่แม่กาเผือกได้กระทำไว้ ทำให้ไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลก โดยสร้างขึ้นตามตำนานไข่ใบที่ ๑ พระกกุสันธะที่มีแม่บุญธรรมเป็นไก่ ที่ได้นำไปเลี้ยง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินพิมพ์พระกกุสันธะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระกกุสันธะ(ทรงไก่) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ของของคุณณภัทร์ วัฒนธรรม

         ด้านหน้า จำลองเป็นพระกกุสันธะ พระพุทธเจ้าองค์แรกที่มีแม่บุญธรรมเป็นไก่ องค์พระประทับนั่งปางสมาธิบนฐานบัวภายในครอบแก้ว ใต้องค์พระมีรูปไก่

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" บนสุดมีตัว "อุ" หรือเรียกว่าอุณาโลม

          พระเนื้อดินพิมพ์พระโกนาคมนะ(ทรงนาค) หลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยม สร้างตามคติความเชื่อธัมม์เรื่อง กาเผือก ตำนานความเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัลป์ โดยสร้างขึ้นตามตำนานไข่ใบที่ ๒ พระโกนาคมนะ ที่มีแม่บุญธรรมเป็นนาค (หรือ งู) ที่ได้นำไปเลี้ยง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินพิมพ์พระโกนาคมนะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระโกนาคมนะ(ทรงนาคหรืองู) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓

พระเนื้อดินพิมพ์พระโกนาคมนะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระโกนาคมนะ(ทรงนาคหรืองู) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ของคุณณภัทร์ วัฒนธรรม

         ด้านหน้า จำลองเป็นพระโกนาคมนะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒ ที่มีแม่บุญธรรมเป็นนาค หรือ งู องค์พระประทับนั่งปางสมาธิบนฐานบัวคว่ำบัวหงายภายในครอบแก้ว ใต้องค์พระจำลองเป็นรูปนาค หรือ งู

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" บนสุดมีตัว "อุ" หรือเรียกว่าอุณาโลม

          พระเนื้อดินพิมพ์พระกัสสปะ(ทรงเต่า) หลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยม สร้างตามคติความเชื่อธัมม์เรื่อง กาเผือก ตำนานความเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัลป์ โดยสร้างขึ้นตามตำนานไข่ใบที่ ๓ พระกัสสปะ ที่มีแม่บุญธรรมเป็นเต่าที่ได้นำไปเลี้ยง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินพิมพ์พระกัสสปะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระกัสสปะ(ทรงเต่า) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓

พระเนื้อดินพิมพ์พระกัสสปะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระกัสสปะ(ทรงเต่า) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ของคุณณภัทร์ วัฒนธรรม

         ด้านหน้า จำลองเป็นพระกัสสปะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ที่มีแม่บุญธรรมเป็นเต่า องค์พระประทับนั่งปางประทานพรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายภายในครอบแก้ว ใต้องค์พระจำลองเป็นรูปเต่า

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" บนสุดมีตัว "อุ" หรือเรียกว่าอุณาโลม

          พระเนื้อดินพิมพ์พระโคตมะ(ทรงวัว) หลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยม สร้างตามคติความเชื่อธัมม์เรื่อง กาเผือก ตำนานความเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัลป์ โดยสร้างขึ้นตามตำนานไข่ใบที่ ๔ พระโคตมะ พระพุทธเจ้าในกัลป์นี้หรือพระเจ้าสิทธัตถะ ที่มีแม่บุญธรรมเป็นวัวที่ได้นำไปเลี้ยง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินพิมพ์พระโคตมะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระโคตมะ(ทรงวัว) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ของคุณณภัทร์ วัฒนธรรม

         ด้านหน้า จำลองเป็นพระโคตมะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ ที่มีแม่บุญธรรมเป็นวัว องค์พระประทับนั่งปางสะดุ้งมารบนฐานบัวคว่ำบัวหงายภายในครอบแก้ว ใต้องค์พระจำลองเป็นรูปวัว

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" บนสุดมีตัว "อุ" หรือเรียกว่าอุณาโลม

          พระเนื้อดินพิมพ์พระเมตไตรยะ(ทรงราชสีห์) หลวงพ่อทองอยู่ วัดแม่น้ำ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยม สร้างตามคติความเชื่อธัมม์เรื่อง กาเผือก ตำนานความเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัลป์ โดยสร้างขึ้นตามตำนานไข่ใบที่ ๕ พระเมตไตรยะ พระพุทธเจ้าในกัลป์หน้า ที่มีแม่บุญธรรมเป็นราชสีห์ที่ได้นำไปเลี้ยง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินพิมพ์พระเมตไตรยะ หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ 2483
พระเนื้อดินพิมพ์พระเมตไตรยะ(ทรงราชสีห์) หลวงพ่ออยู่ วัดแม่น้ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ของคุณณภัทร์ วัฒนธรรม

         ด้านหน้า จำลองเป็นพระเมตไตรยะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ที่มีแม่บุญธรรมเป็นราชสีห์ องค์พระประทับนั่งมือทั้ง ๒ ข้างจับที่เข่า องค์พระประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงายภายในครอบแก้ว ใต้องค์พระจำลองเป็นรูปราชสีห์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" บนสุดมีตัว "อุ" หรือเรียกว่าอุณาโลม

         ตามตำนานเล่าต่อไปว่า เมื่อไข่ทั้งห้าใบฟักออกมาเป็นเด็กผู้ชาย เมื่อเติบใหญ่เป็นชายหนุ่มอายุได้ ๑๖ ปี ก็อยากออกไปบวชเป็นฤๅษีอยู่ในป่า ชายหนุ่มแต่ละคนจึงได้ขออนุญาตแม่ของตัวเองเพื่อไปบวชตามที่ได้ตั้งใจไว้ 

         แม่บุญธรรมทั้งห้าก็อนุญาตให้บำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในป่า ด้วยบุญบารมีที่สะสมมาชายหนุ่มก็ออกเดินทางไปบำเพ็ญศีลตามที่ต่างๆ และแล้วก็ได้มาพบกันโดยบังเอิญ ต่างก็ไต่ถามความเป็นมาของกันและกัน จึงรู้ว่าเป็นลูกแม่กาเผือกเหมือนกันทั้งสิ้น 

         จากนั้นฤๅษีหนุ่มทั้งห้าจึงตั้งสัจจาธิษฐานอยากพบแม่กาเผือกของตนเอง ด้วยคำอธิษฐานของลูกๆ แม่กาเผือกจึงได้เนรมิตร่างตนเองมาปรากฏต่อหน้าลูกทั้งห้า ก่อนจะจากกันลูกๆ จึงขอให้แม่กายื่นเท้ามาให้พวกเขากราบไหว้เพื่อระลึกถึงบุญคุณ 

         แม่กาจึงใช้ฝ้ายพันติดกันเป็นเกลียว แล้วทำให้มีลักษณะเหมือนตีนกาสามแฉก เอาให้ลูกๆ นำไปใส่ผางจุดบูชา ระลึกถึงพระคุณ 

         จากนั้นแม่กาก็กลับไปยังสวรรค์ตามเดิม ส่วนลูกๆ ก็กลับไปบำเพ็ญบารมี และจุดประทีปบูชาแม่กาเผือกสม่ำเสมอ จนตายไปแล้วเกิดอีกหลายชาติ ชาติสุดท้ายก็มาจุติเป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์บนโลกมนุษย์ตามลำดับ

         พระพุทธเจ้าองค์แรก ชื่อพระกกุสันธะ เพราะมีแม่บุญธรรมเป็นไก่

         พระพุทธเจ้าองค์ที่สอง ชื่อพระโกนาคมนะ เพราะมีแม่บุญธรรมเป็นนาค(หรืองู)

         พระพุทธเจ้าองค์ที่สาม ชื่อพระกัสสปะ เพราะมีแม่บุญธรรมเป็นเต่า

         พระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ ชื่อพระโคตมะ เพราะมีแม่บุญธรรมเป็นโค

         พระพุทธเจ้าองค์ที่ห้า ชื่อพระเมตไตรยะ เพราะมีแม่บุญธรรมเป็นราชสีห์

         ในปัจจุบันเราอยู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ คือพระโคตมพุทธเจ้า มีพระนามเดิมในภาษาบาลีว่า สิทธัตถะโคตม หรือมีชื่ออื่นๆ คือ พระศากยมุนี พระพุทธโคดม มีอายุพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี ซึ่งอีกประมาณ ๒,๕๐๐ ปีจะเกิดเหตุการณ์กลียุค หลังจากกลียุคแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้า คือพระเมตไตรยะ หรือพระศรีอาริยเมตตรัย จะจุติลงมาบนโลกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาใหม่อีกครั้งข้อมูล : แม่กาเผือก โดยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนะธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพหลวงพ่อทองอยู่ : พระครสมุทรคุณากร เจ้าอาวาสวัดแม่น้ำ

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

  
บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้