โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม ราชบุรี

รูปหล่อหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม ราชบุรี
รูปหล่อหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม ราชบุรี

         หลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม  หรือ พระสุนทรรัตนาภิรมย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทคาม ท่านเป็นชาวราชบุรีมาแต่กำเนิด ท่านมีนามเดิมว่า ไฮ้ งามระบำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก ณ บ้านหมู่ ๖ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายพิน งามระบำ และนางสาย งามระบำ 

         เมื่อหลวงพ่อไฮ้ มีอายุได้ ๓๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดจันทคาม ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้รับฉายาว่า "รตฺนลาโภ" โดยมี

         พระครูเจริญ อินฺทโชโต วัดไผ่ล้อม  เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการ วัดจันทคาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังอุปสมบท ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดจันทคาม เรื่อยมาเพื่อศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อเงิน วัดโพธิ์งาม และหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม

         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอธิการเงิน วัดโพธิ์งาม ได้มรณภาพลง ท่านจึงได้ไปรักษาการณ์ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม และเมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

         จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทคาม ได้ว่างลงชาวบ้านวัดจันทคามจึงได้นิมนต์ท่านกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทคาม 

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจริญ วัดไผ่ล้อม(บางป่า) ราชบุรี
หลวงพ่อเจริญ วัดไผ่ล้อม(บางป่า) ราชบุรี

         วัดจันทคาม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แต่เดิมชื่อ "วัดจันทน์ท่าข้าม" ด้วยเหตุว่าที่ท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองมีต้นจันทน์ขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง และท่าน้ำบริเวณตรงนี้เป็นที่ข้ามของวัวชาวบ้าน เพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแม่กลอง

         เมื่อมีการสร้างวัดขึ้นมาในชุมชนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ จึงขนานนามวัดว่า "วัดจันทน์ท่าข้าม" แต่นานวันเข้าคำคงกร่อนไปเป็น "วัดจันทคาม" ดังเช่นปัจจุบัน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐

ภาพเขียนหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ในผนังพระอุโบสถหลังเก่าของวัดราชคาม อาจารย์ของหลวงพ่อไฮ้

         หลังจากท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทคาม ท่านพัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด และการสั่งสอนชาวบ้านจันทคามให้อยู่ในศีลในธรรม

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อไฮ้ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูธรรมรัตนาภิรักษ์" 

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรรัตนาภิรมย์"

         หลวงพ่อไฮ้ ปกครองวัดเรื่อยมาจวบจนมรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ สิริอายุได้ ๗๒ ปี ๔๓ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม

          เหรียญหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกให้กับผุ้ที่บริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะต่างๆของวัดจันทคาม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม ราชบุรี รุ่นแรก 2511 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม ราชบุรี รุ่นแรก 2511 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไฮ้ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุนทรรัตนาภิรมย์(ไฮ้) วัดจันทคาม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อยู่กลางเหรียญ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๒๕๑๑ รุ่น ๑" 

          เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม หลังหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกให้กับผุ้ที่บริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะต่างๆของวัดจันทคาม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้มีการสร้างออกมาด้วยกัน ๒ ขนาด แยกเป็นพิพม์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม หลังหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม ราชบุรี รุ่นแรก 2511 พิมพ์ใหญ่ ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม หลังหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม พิมพ์ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม หลังหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม ราชบุรี 2511 เงิน
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม หลังหลวงพ่อไฮ้ วัดจันทคาม พิมพ์เล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัด (ปัจจุบันถูกคนร้ายโจรกรรมไปแล้ว องค์ปัจจุบันหล่อขึ้นใหม่) มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม"

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไฮ้ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุนทรรัตนาภิรมย์(ไฮ้) วัดจันทคาม"

 

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้