โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อพัว วัดพักตราราม ท่านมีชื่อเดิมว่า พัว กุลทับ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โยมบิดาชื่อนายอิน กุลทับ โยมมารดาชื่อนางแช่ม กุลทับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เมื่อท่านอายุได้ ๒๙ ปี จึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดพักตราราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "ภุมมสโร" โดยมี

         หลวงพ่อคง ธัมมโชโต วัดบางกะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อรอด วัดบางขันแตก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดใหม่พักตรารามเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและบทสวดมนต์ต่างๆ 

         คนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าหลวงพ่อพัว ท่านเป็นพระภิกษุที่ชอบปฏิบัติและชื่นชอบการธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาวิชาต่างๆ กับพระเกจิชื่อดังทั้งจากหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ซึ่งเป็นพระอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้น

         ต่อมาพระอธิการช่อง ชวนปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหม่พักตราราม ได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อพัว ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดพักตราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

         วัดพักตราราม เดิมชื่อว่า วัดใหม่ตาพัก เป็นวัดโบราณสร้างโดยนายพัก และนางใหม่ สองสามีภรรยาเป็นผู้ที่ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๖ วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๒ วัดมีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. พระอธิการโต๊ะ

         ๒. พระอธิการลิม

         ๓. พระอธิการช่อง ชวนปญฺโญ

         ๔. พระอธิการพัว ภุมมสโร ถึง พ.ศ. ๒๔๙๙

         ๕. พระอธิการบุญเรือง ปุญญโรจโน พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๘ 

         ๖. พระอธิการเพี้ยน ภททธมโม พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๙

         ๗. พระครูสังวรสมุทรกิจ (สมจิตร จิตฺตสวโร) พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๔๙

         ๘. พระมหาสมคิด ทนตจิโต พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

         หลังจากที่หลวงพ่อพัวได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ซึ่งในสมัยนั้นวัดมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประชาชนประกอบอาชีพฝืดเคือง

         หลวงพ่อพัว ท่านได้สร้างศาลาการเปรียญ พระอุโบสถไม้สัก ศาลาท่าน้ำ ถนน สุขา สุสาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี และในสมัยนี้เองที่ท่านได้ทำการเปรียญชื่อวัดจากวัดใหม่ตาพัก เป็นวัดพักตราราม และใช้ชื่อนี้จวบจนปัจจุบัน

         หลวงพ่อพัว ท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญและเก่งกล้าด้านวิชาอาคมเป็นอย่างมาก เป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านให้พื้นที่และระแวกใกล้เคียง ท่านได้สร้างพระเนื้อผงไว้คอยแจกชาวบ้าน

         สมัยที่หลวงพ่อพัว ท่านออกจาริกธุดงค์ปฏิบัติธรรมในป่าแถบอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ยังมีสถานที่แห่งหนึ่งปัจจุบันเป็นวัดชื่อว่าวัดสนามสุทธาวาส หรือ วัดเขาหลักไก่ เกียรติคุณของหลวงพ่อพัวได้ปรากฏแก่ผู้คนทั้งหลาย 

         ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ชาวบ้านไว้หลายอย่าง ต่อมาชาวบ้านแถบนี้มีความเคารพนับถือท่าน ได้สร้างรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงไว้ประดิษฐานอยู่ในถ้ำวัดสนามสุทธาวาส หรือ วัดเขาหลักไก่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีที่หลวงปู่พัวมีต่อประชาชนในถิ่นนี้

         อันที่จริงรูปปั้นของหลวงพ่อพัว ขนาดเท่าคนจริงนั้นมีอยู่สองแห่ง อีกแห่งคือที่วัดพักตราราม สมุทรสงคราม

         ท่านได้จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้หลายปี และได้เมตตาอนุเคราะห์ชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยโรคประหลาด ต้องคุณไสยลมเพลมพัด จากผู้มีวิชาอาคมกระทำให้เป็นไป บางทีก็เกิดจากอำนาจเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้เป็นไป 

         ท่านได้ช่วยเหลือด้วยอำนาจพุทธคุณและวิชาอาคมที่ท่านได้เล่าเรียนมาจากครูอาจารย์ บางครั้งก็จะใช้สมุนไพรที่ท่านมีความรู้มาบำบัดรักษาโรคต่างๆ และได้ทำวัตถุมงคลเครื่องรางฯป้องกันตัวแจกจ่ายให้ชาวบ้านติดตัวไว้เพื่อป้องกันภัยต่างๆ

         หลวงพ่อพัว ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นับรวมสิริอายุได้ ๔๕ ปี ๑๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม

         เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ สมัยพระอธิการเพี้ยนเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกในช่วงย้ายกุฏิสงฆ์ของทางวัด  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว ซึ่งเหรียญนี้ได้หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณีปลุกเสกเดี่ยวให้ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2514 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพัวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญครึ่งบนมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญครึ่งล่างมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพัว ภุมฺมสโร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มิ อะ ภู ภิ ภุ ภะ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในการย้ายกุฏิสงฆ์วัดพักตราราม ๒๕๑๔" 

         เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม รุ่น ๒ 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สมัยพระอธิการเพี้ยนเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างเขื่อนหน้าวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว ซึ่งเหรียญนี้ได้หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณีปลุกเสกเดี่ยวให้ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม รุ่น 2 2519 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพัวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญครึ่งล่างมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพัว ภุมฺมสโร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มิ อะ ภู ภิ ภุ ภะ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกสร้างเขื่อนหน้า วัดพักตราราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๒๕๑๙" 

         เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม ออกวัดเขาหลักไก่ 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยหลวงพ่อจำลอง วัดเขาหลักไก่ สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระคุณของหลวงพ่อพัวผู้เป็นพระอาจารย์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม ออกวัดเขาหลักไก่ ราชบุรี 2520 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม ออกวัดเขาหลักไก่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพัวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญครึ่งล่างมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพัว ภุมฺมสโร วัดสนามสุทธาวาส (เขาหลักไก่)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท โธ อุ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๑๕ ธ.ค. ๒๕๒๐" 

         สมเด็จหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อพัวรวบรวมไว้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม 2485 ผง
สมเด็จหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อผง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพิมพ์สมเด็จขัดสมาธิเพชร บนฐานสามชั้น มีครอบระฆังสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระใดๆ

         พระลีลาหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์ลีลา สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อพัวรวบรวมไว้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระลีลาหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม 2485 ผง
พระลีลาหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อผง ของคุณฟอร์ด ปากท่อ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพิมพ์ลีลา

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระใดๆ

         พระขุนแผนหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์ขุนแผน สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อพัวรวบรวมไว้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระขุนแผนหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม 2485 ผง
พระขุนแผนหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อผง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระขุนแผน

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระใดๆ

         พระฤาษีหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์ห้าเหลี่ยม สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อพัวรวบรวมไว้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระฤาษีหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม 2485 ผง
พระฤาษีหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อผง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปนั่งสมาธิ คล้ายฤาษี

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระใดๆ (ในบางองค์มีอักขระยันต์)

         พระนางพญาหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์นางพญาสามเหลี่ยม สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อพัวรวบรวมไว้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระนางพญาหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม 2485 ผง
พระนางพญาหลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อผง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพิมพ์นางพญานั่งมารวิชัย

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีอักขระใดๆ 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้