โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลงพระครูสาธกสุตกิจ หรือหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชัย ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี
หลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี

         หลวงพ่อประหยัด วัดสนามชัย หรือ พระครูสาธกสุตกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัย ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ประหยัด วงศ์ยะรา พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านบ้านดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

         หลวงพ่อประหยัด ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐ โยมบิดาชื่อนายแดง  วงศ์ยะรา โยมมารดาชื่อนางเจิม วงศ์ยะรา เมื่อวัยเด็กท่านเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กทั่วไป โยมบิดาจึงนำท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระอธิการเกิด  วัดโคกบำรุงราษฎร์

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงพ่อประหยัด ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดโคกบำรุงราษฎร์ ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับฉายาว่า "ปณฺฑิโต" โดยมี

         พระครูเจริญ (อินทโชโต) วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการเกิด วัดโคกบำรุงราษฎร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการสด เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดโคกบำรุงราษฎร์เรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาอาคมและพระธรรมวินัยกับพระอธิการเกิดจนสำเร็จวิชาหลายอย่าง 

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจริญ วัดไผ่ล้อม(บางป่า) ราชบุรี
หลวงพ่อเจริญ วัดไผ่ล้อม(บางป่า) ราชบุรี พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อประหยัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ หลวงพ่อประหยัด ท่านสอบได้นักธรรมเอก และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์ เนื่องจากหลวงพ่อเกิดท่านชราภาพมากแล้ว

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสนามชัยได้ว่างลง ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งหลวงพ่อประหยัดให้มาเป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดสนามชัย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๕๐ วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๑

ภาพถ่ายหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี
หลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อประหยัดได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนานะ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูสาธกสุตกิจ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท โดยใช้ราชทินนามเดิม

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก โดยใช้ราชทินนามเดิม

         หลวงพ่อประหยัด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ นับรวมสิริอายุได้ ๗๒ ปี ๕๑ พรรษา.

วัตถุมงคลหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชัย

         เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชัย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสามเหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี  2509 ทองเหลือง
เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี  ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธชินราชประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองสมณศักดิ์ชั้นโท พระครูสาธกสุตฺกิจ ส.๒๕ ธ.ค. ๐๙ ช."

         เหรียญหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชัย รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ ๖๒ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี  รุ่นแรก 2521 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อประหยัด วัดสนามชับ ราชบุรี  รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อประหยัดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสาธกสุตฺกิจ (ประหยัด)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานทำบุญอายุ ๖๒ ปี ๑๕ เม.ย. ๒๑ ณะ วัดสนามชัย ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี"
โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้