โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ ราชบุรี ผู้สร้างเหรียญวัดป่าไก่

ภาพถ่ายหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ ราชบุรี
หลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ ราชบุรี

          หลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ ท่านเป็นเจ้าอาวาสถัดจากหลวงพ่อเล็ก วัดป่าไก่ ท่านมีนามเดิมว่า ส่วน สมพงษ์เจริญ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านบางแพ จังหวัดราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๔๖๓ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ หลวงพ่อส่วน ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปี จึงได้ได้ทำการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "โธตโก" โดยมี

         พระครูธรรมสาทิศ (แม้น) วัดใหญ่โพหัก เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอธิการปลื้ม วัดตาลเรียง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         หลังจากอุปสมบท ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดใหญ่โพหัก เพื่อร่ำเรียนวิชาและพระธรรมวินัยกับหลวงพ่อแม้น เป็นเวลาถึง ๗ พรรษา จนวิชาอาคมต่างๆเก่งกล้า 

         และในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ วัดป่าไก่ขาดแคลนครูสอนนักธรรม ทางเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีจึงได้ให้ท่านย้ายมาสอนนักธรรมที่วัดป่าไก่ ประจวบเหมาะกับที่หลวงพ่อเล็ก เจ้าอาวาสวัดป่าไก่ ได้ถึงแก่มรณภาพลง 

         ซึ่งขณะนั้นวัดยังไม่สามารถหาเจ้าอาวาสมาแทนได้ จึงให้หลวงพ่อส่วนท่านรักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าไก่อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

        จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๔  ทางเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี จึงมีหนังสือแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาส หลังจากรักษาการเจ้าอาวาสนานถึง ๔ ปี

        หลังจากที่หลวงพ่อส่วนได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และได้อบรมชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรม

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยคุณงามความดีของท่าน ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลป่าไก่ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ หลวงพ่อส่วน ท่านจึงได้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ "พระครูวรกิจจาภิรัต" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นโท ในราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

รูปหล่อหลวงพ่อเทียน พ่อเล็ก พ่อส่วน วัดป่าไก่ ราชบุรี
รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเล็ก หลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ ราชบุรี

         จากการที่พื้นที่วัดป่าไก่นี้ชาวบ้านมีความยากจน ด้วยเหตุที่พื้นที่อยู่ไกลจากความเจริญพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนอนาถาขึ้นที่วัด ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มแรกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

         และทรงแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานคณะหนึ่ง ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมัลคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เป็นประธานกรรมการ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ องคมนตรี นายวิเชียร วชิรพาหุ อดีตรองอธิบดีกรมการศาสนา

         ประสานงานกับพระครูวรกิจจาภิรัต (หลวงพ่อส่วน) เจ้าอาวาสวัดป่าไก่ รับเป็นธุระจัดหาที่ดินให้จำนวน ๑๕ ไร่ และก่อสร้างโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

         หลวงพ่อส่วน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นับรวมสิริอายุได้ ๖๘ ปี ๔๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่

         เหรียญหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสมนาคุณให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในงานกฐิน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว หลวงพ่อส่วนปลุกเสกเดี่ยว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ รุ่นแรก 2522 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อส่วนนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีรูปไก่ 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานกฐินสามัคคีที่พักสงฆ์ (สวนไก่แก้ว) ๗ ต.ค. ๒๒"

         เหรียญรูปไข่หลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสมนาคุณให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์บูรณะซ่อมแซมวัดป่าไก่ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว หลวงพ่อส่วนปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาส สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ 2514 ทองแดง
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อส่วนนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีรูปไก่ 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวรกิจจาภิรัต(หลวงพ่อส่วน) วัดป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๑๔ บาท 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ในสมัยของหลวงพ่อส่วนเป็นเจ้าอาวาส เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อเทียน และนำเงินมาบูรณะซ่อมแซมวัดป่าไก่ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างรวมกัน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ หลวงพ่อส่วนปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาส แล้วจึงนำออกให้สาธุชนทำบุญในราคาเหรียญทองแดงเหรียญละ ๑๔ บาท

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2514 เงิน
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๑๔ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2514 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๑๔ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อเทียนนั่งเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มือซ้ายมือถือขวานประจำตัว มือขวาจีบที่หัวเข่า ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่"

         ด้านหลัง เป็นยันต์ของวัดป่าไก่ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๑๕ บาท (แบบที่๑)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในสมัยของหลวงพ่อส่วนเป็นเจ้าอาวาส เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อเทียน และนำเงินมาบูรณะซ่อมแซมวัดป่าไก่ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองคำ จำนวนตามการสั่งจอง เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้าง ๒๐,๐๐๐ เหรียญ หลวงพ่อส่วนปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาส แล้วจึงนำออกให้สาธุชนทำบุญในราคาเหรียญละ ๒๐ บาท

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2515 ทองคำ แบบที่ 1
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๒๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองคำ แบบที่ ๑ ของคุณณัฐนนท์ สมพงษ์เจริญ

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2515 ทองแดงกระไหล่ทอง แบบที่ 1
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๒๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง แบบที่ ๑

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2515 ทองแดงรมดำ แบบที่ 1
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๒๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงรมดำ แบบที่ ๑

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อเทียนนั่งเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มือซ้ายมือถือขวานประจำตัวมือขวาจีบที่หัวเข่า ใต้รูปหลวงพ่อมีเลข "๑" ไทย ขอบเหรียญอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่" ที่สังฆาฏิมีตัวดอกจันทร์ และข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง เป็นยันต์ของวัดป่าไก่ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๒๐ บาท (แบบที่ ๒)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในสมัยของหลวงพ่อส่วนเป็นเจ้าอาวาส เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อเทียน และนำเงินมาบูรณะซ่อมแซมวัดป่าไก่ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้าง ๒๐,๐๐๐ เหรียญ หลวงพ่อส่วนปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาส แล้วจึงนำออกให้สาธุชนทำบุญในราคาเหรียญทองแดงเหรียญละ ๒๐ บาท

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2515 เงิน แบบที่ 2
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๒๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อเงิน แบบที่ ๒

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2515 ทองแดงกระไหล่ทอง แบบที่ 2
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๒๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง แบบที่ ๒

เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ 2515 ทองแดงรมดำ แบบที่ 2
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่ รุ่น ๒๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงรมดำ แบบที่ ๒

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อเทียนนั่งเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มือซ้ายมือถือขวานประจำตัวมือขวาจีบที่หัวเข่า ใต้รูปหลวงพ่ออักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเทียน วัดป่าไก่" ที่สังฆาฏิมีตัวดอกจันทร์และข้างในมีตัวมหาอุตม์ ที่ใต้ฐานมีตัว "ส" อยู่ ๑ ตัว และข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง เป็นยันต์ของวัดป่าไก่ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆข้อมูล : หนังสือลานโพธิ์ ฉบับที่ ๘๘ ตีพิมพ์วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ของพระครูธรรมรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้