โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ไขข้อข้องใจเหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีกี่บล็อค

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น3 ปี 2500 มีกี่บล็อค
เหรียญหลวงปู่แขกวัดบางปลา ปี ๒๕๐๐ มีกี่บล็อค?

          หลวงพ่อแขก วัดบางปลา หรือที่ชาวเมืองสมุทรสาคร เรียกกันติดปากว่า หลวงปู่แขก วัดบางปลา ท่านได้สร้างเหรียญไว้เพียงแค่ ๓ รุ่น โดยรุ่นที่มีการเล่นหาสับสนมากที่สุดคือเหรียญ รุ่น ๓ หรือเหรียญปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่มีด้วยกัน ๓ บล็อก ซึ่งเซียนพระบางคนพยายามยัดเหรียญรุ่น ๓ บางบล็อกให้เป็นเหรียญรุ่น ๓ ที่ทันหลวงพ่อ

         และด้วยพทุธคุณของวัตถุมงคลหลวงปู่แขก วัดบางปลา โดดเด่นในแทบทุกด้านทั้งทางคลาดแคล้วคงกระพัน และเมตตามหานิยม คนสมุทรสาครพบเจอและเชื่อในพุทธคุณของหลวงพ่อ

         ผู้คนจึงแสวงหาวัตถุมงคลของท่านมาครอบครอง เพื่อหวังคุ้มครองป้องกันกันตัว และเสริมสิริมงคล ทำให้จำนวนเหรียญรุ่น ๓ ที่มีอยู่น้อยนิดไม่เพียงพอกับความต้องการ

หลวงพ่อแขก วัดบางปลา หรือ พระครูสมุทรวุฒาจารย์(แขก) สมุทรสาคร

         ทำให้เกิดการยัดเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อปลุกเสก มาเล่นเป็นเหรียญรุ่น ๓ ที่ทันท่านเพื่อให้ขายได้ราคา 

         วันนี้ทางสารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลองจึงขอไขข้อข้องใจนำเหรียญรุ่น ๓ หรือเหรียญปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่แท้ทันหลวงพ่อ และเหรียญรุ่น ๓ ที่ไม่ทันหลวงพ่อมาเพื่อให้นักสะสมเข้าใจในเหรียญปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มากยิ่งขึ้น

         เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสาม (ทันหลวงพ่อ)

         เหรียญรุ่นสามนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีเพียงแค่บล็อกเดียว และเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อสร้าง ซึ่งหลวงพ่อปลุกเสกเดี่ยว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของท่าน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ เนื้อเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ (ทันหลวงพ่อ)

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ เนื้อทองแดง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ (ทันหลวงพ่อ)

         ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูแขก" ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปลา"

         ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสาม (บล็อกแตก ไม่ทันหลวงพ่อ)

         เหรียญรุ่นนี้ใช้บล็อกแบบเดียวกับเหรียญรุ่นสาม แต่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยทำการสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมในงานศพของท่าน โดยเก็บอัฎฐิไว้ในโกฎบนวัด และด้วยพิมพ์ที่ใช้เป็นบล็อกเดียวกันกับเหรียญที่ทันหลวงพ่อ ทำให้มีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญรุ่นสาม แต่สามารถแยกออกด้วยการดูบล็อกด้านหน้าที่จะมีรอยแตก(ขีดหนา) ของเหรียญบริเวณศรีษะของหลวงพ่อ เหรียญรุ่นแจกในงานศพนี้มีสร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียว ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นสามของท่าน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ บล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ไม่ทันหลวงพ่อ)


         ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูแขก" โดยบนศรีษะของท่านจะมีขีดเป็นรอยแตก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบล็อกนี้ ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปลา"

         ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐"

         เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสาม (บล็อกสระแอห่างหู ไม่ทันหลวงพ่อ)

         เหรียญรุ่นนี้ใช้บล็อกคล้ายกับเหรียญรุ่นสาม แต่แกะขึ้นมาใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้วนำมาแจกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยทำการสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมในงานนำอัฏฐิไปบรรจุใสโกฏปูนใหญ่ ด้านข้างพระอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญรุ่นสามอีกบล็อกหนึ่ง แต่สามารถแยกออกด้วยการดูบล็อกด้านหน้า-ด้านหลัง เพราะเป็นเหรียญที่มีการแกะบล็อกใหม่ สร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียว ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นสามของท่าน โดยเหรียญนี้ได้รับการปลุกเสกโดย หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พุทธคุณจึงไม่ธรรมดา

เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น ๓ บล็อกแอห่างหู เนื้อทองแดง ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ (ไม่ทันหลวงพ่อ)

         ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูแขก" โดยคำว่า "แขก" สระแอ ไม่ชิดหูซึ่งเป็นที่มาของชื่อบล็อก ด้านล่างของเหรียญมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปลา"

         ด้านหลัง  ผูกเป็นยันต์ตรีนิสิงเห ด้านล่างมีตัวเลขเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐"

         หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์และเป็นหนึ่งในแนวทางสะสมเหรียญหลวงปุ่แขก วัดบางปลา ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้อย่างถูกต้อง ทางเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีการจัดจำหน่ายพระเครื่องแต่อย่างใด แต่อยากให้เป็นข้อมูลในการสะสมพระเครื่องแต่เพียงเท่านั้น.โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 ก.พ. 2566 23:49:00

    ท่าน คือ พระใบภีกาบุญส่ง วัดบางปลา ดูแลหลวงปู่ จน
    ท่านเสีย จากเด็กวัดบางจนท่านสีย

    ตอบลบ

ค้นหาบล็อกนี้