โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ พระเกจิอันดับหนึ่งของอำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ กาญจนบุรี
หลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ กาญจนบุรี

         หลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ หรือ พระครูกาญจนคุณาธาร (สญฺหวาโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ท่านมีนามเดิมว่าเยี่ยม นามสกุล ชาญวิทยา เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๖๔ ตรงกับ วันศุกร์ เดือน ๑๐ ปีระกา หมู่ที่ ๑ ตำบลเลาขวัญ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (สมัยนั้นเลาขวัญยังอยู่ในเขตปกครองของอำเภอพนมทวน) โยมบิดาชื่อนายทรัพย์ ชาญวิทยา โยมมารดาชื่อนางเพิ่ม ชาญวิทยา มีพี่น้องท้องเดียวกัน ๖ คน คือ

         ๑. นางสำอาง พินิจนารถ

         ๒. พระครูกาญจนคุณาธาร

         ๓. นายหยวน ชาญวิทยา

         ๔. นางสาวกริ่ม ชาญวิทยา

         ๕. นายกรึก ชาญวิทยา

         ๖. นางเกลื่อม ศิลปพงษ์

         เมื่อตอนยังเยาว์วัยท่านได้เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนวัดเลาขวัญ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ (ปัจจุบันเป็นอนุบาลวัดเลาขวัญ)และได้อยู่ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเลี้ยงดูช่วยเหลือครอบครัว

ภาพถ่ายหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ กาญจนบุรี
หลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ กาญจนบุรี

         เมื่อหลวงพ่อเยี่ยม มีอายุครบ ๒๐ ปี จึงได้เข้ารับบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ พัทธสีมาวัดจิกด่าง (พระอุโบสถหลังเก่าของวัดจิกด่าง) ได้รับฉายาว่า "สญฺหวาโจ" โดยมี

         พระสมุห์ชาญ วัดหนองปลิง เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอาจารย์ฮวด วัดหนองปลิง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการชม วัดเขารักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังอุปสมทบได้ย้ายมาอยู่จำพรรษา ณ วัดเลาขวัญ ตำบลดอนแสลบ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อยมา 

         ในถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้นักธรรมชั้นโท จากสำนักเรียนวัดเลาขวัญ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

         ด้านการปกครอง

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเลาขวัญว่างลง ท่านจึงได้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ชาวบ้านตางพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพ่อเยี่ยม ท่านได้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นเจ้าคณะตำบลเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ

         งานด้านการศึกษา

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นครูสอนปริยัติธรรมสำนักเรียน วัดเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นเจ้าสำนักเรียน วัดเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดเลาขวัญ(ปัจจุบันอนุบาลวัดเลาขวัญ)

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง ตำบลเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อำเภอเลาขวัญ

         งานด้านการเผยแผ่

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นผู้อบรมศีลธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเลาขวัญ (ปัจจุบันเป็น ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ)

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้อบรมศีลธรรมแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน เขตอำเภอเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้อบรมศีลธรรมแก่คณะทส.ปช. อำเภอเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผู้อบรมศีลธรรมแก่คณะข้าราชการ เขตอำเภอเลาขวัญ

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้อบรมศีลธรรมในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

         ด้านสมณศักดิ์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่ พระครูกาญจนคุณาธาร

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

         หลวงพ่อเยี่ยม ท่านปกครองวัดเลาขวัญเรื่อยมาจวบจนท่านได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา โดยที่สังขารไม่เน่าเปื่อย และถูกบรรจุใว้ภายในโลงแก้วในมณฑป ณ.วัดเลาขวัญจนถึงปัจจุบัน.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ

         เหรียญหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ รุ่นแรก

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับศิษยานุศิษย์ในงานฉลองสมณศักดิ์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2513 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเยี่ยมครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองสมณศักดิ์ พระครูกาญจคุณาธาร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเลาขวัญ กิ่งอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ รุ่นอายุครบ ๗๐ ปี

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อแจกให้กับศิษยานุศิษย์ในคราวฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๗๐ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ จำนวน ๓ เหรียญ เนื้อเงิน จำนวน ๒,๓๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดง จำนวน ๒๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ รุ่นอายุ70ปี ปี พ.ศ. 2534 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเยี่ยม วัดเลาขวัญ รุ่นอายุครบ ๗๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเยี่ยมครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเยี่ยม" มีการตอกโค้ด "ย"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ รอบยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจริญอายุครบ ๗๐ ปี เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี"โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้