โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง หรือ พระครูวาปีวรคุณ วัดจอมบึง ราชบุรี

พระครูวาปีวรคุณ หรือ หลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง ราชบุรี

          พระครูวาปีวรคุณ (คูณ ฐิตธมฺโม) วัดจอมบึง หรือ หลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง ท่านเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในพื้นที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท่านเก่งกาจด้านวิชาอาคมและการรดน้ำมนต์เป็นอย่างมาก

          หลวงพ่อคูณ ฐิตธมฺโม หรือ พระครูวาปีวรคุณ ท่านเกิดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่บ้านเกาะ กิ่งอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาและโยมมารดาประกอบอาชีพทำนา 

          ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อคูณ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทณ พัทธสีมาวัดจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "ฐิตธมฺโม" โดยมี

          พระครูวิธานศาสนกิจ(โห้) วัดนาหนอง เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากอุปสมบทหลวงพ่อคูณ ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดจอมบึงเรื่อยมา ซึ่งในระหว่างนี้ท่านได้เดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ นอกจากนี้ท่านยังได้ธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกฝนในด้านวิชาคาถาอาคมเพิ่มเติมอีกด้วย

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจอมบึงว่างลง ชาวบ้านและศิษย์วัดจอมบึงจึงได้นิมนต์ท่านให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจอมบึง สืบแทน

          วัดจอมบึง ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ 

          แต่เดิมนั้นวัดจอมบึง ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะ ต่อมาทางวัดและชาวบ้านดำริที่จะย้ายวัดจากบ้านเกาะ มาสร้างที่บริเวณริมบึง เนื่องจากที่เดิมไม่สะดวกเรื่องน้ำและไกลหมู่บ้านเกินไป ไม่สะดวกต่อการบำเพ็ญสมณธรรม 

          ทางวัดจึงได้เตรียมสิ่งก่อสร้างและปรับที่ดินเพื่อสร้างวัดขึ้นใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗


          ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงพ่อคูณ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบล

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงพ่อคูณ ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

          ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ หลวงพ่อคูณ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูวาปีวรคุณ"

พระครูวาปีวรคุณ หรือ หลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง ราชบุรี

          ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หลวงพ่อคูณได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอ

          ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หลวงพ่อคูณ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก โดยใช้ราชทินนามเดิม

          ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพ่อคูณ ได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ โดยได้ช่างจากตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม มาทำการสร้าง หลวงพ่อคูณเป็นผู้อำนวยการสร้าง และคอยควบคุมพระภิกษุและสามเณรวัดจอมบึงที่มาช่วยกันขนหิน ขนทราย และขนน้ำ ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปีนป่ายเข้าถ้ำกันอย่างยากลำบาก

          โดยสามารถสร้างเสร็จในปีเดียวกันนั้นเอง หลังจากนั้นหลวงพ่อคูณได้จัดงานประจำปีปิดทองพระพุทธไสยาสน์ถ้ำจอมพลในช่วงหน้าแล้งเป็นประจำทุกปี

          หลวงพ่อคูณ มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ สิริอายุ ๖๔ ปี ๔๔ พรรษา ชาวจอมบึงยังถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งอำเภอจอมบึงมาถึงทุกวันนี้.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง

          เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบทรงระฆัง แบบมีหูในตัว โดยเหรียญมีการสร้างด้วยทองแดงกระไหล่ทอง เพียงอย่างเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๓

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวาปีวรคุณ" ที่ขอบเหรียญด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดจอมบึง"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๑ เม.ย. ๒๕๐๓"

          เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง รุ่นสอง (มี พ.ศ.)

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยเหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อเงิน (สร้าง ๑๗ เหรียญ) และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง ราชบุรี รุ่นสอง 2508 เงิน
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง รุ่น ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ บล็อก มี พ.ศ. เนื้อเงิน ของคุณขวัญชัย สวัสดี
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง รุ่น ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ บล็อก มี พ.ศ.

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในงานครบรอบ ๖๐ ปี พระครูวาปีวรคุณ" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดจอมบึง"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๘ มี.ค. ๒๕๐๘"

          เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง รุ่นสอง (ไม่มี พ.ศ.)

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยเหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง รุ่น ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ บล็อก ไม่มี พ.ศ.

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวาปีวรคุณ" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดจอมบึง"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้