โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข ศิษย์เอกหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม

หลวงพ่อสาย หรือ พระครูสมุทรมงคล วัดจันทร์เจริญสุข สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อสาย  วัดจันทร์เจริญสุข หรือ พระครูสมุทรมงคล (สุมังคโล) วัดจันทร์เจริญสุข อำเภอเมิอง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเป็นศิษย์ร่วมอุปัชฌาย์องค์เดียวกันกับหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี(พระครูโกวิทสมุทรคุณ) หลวงพ่อง้อ วัดดาวดึงษ์(พระครูพิพิธสทุทรคุณ) นั่นก็คือท่านพระอธิการคง ธัมมโชโต วัดบางกระพร้อม

         หลวงพ่อสาย ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๕๒ ที่บ้านฝั่งตรงข้ามวัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โยมบิดาชื่อนายสังข์ เอี่ยมสะอาด โยมมารดาชื่อนางคุ้ม เอี่ยมสะอาด ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๕ คน 

         เมื่อเยาว์บิดามารดา ส่งไปศึกษาอยู่กับพระที่ "วัดธรรมนิมิต" และได้เรียนต่อที่ "วัดนางวัง" ใกล้บ้านจนจบการศึกษาในสมัยนั้น แล้วกลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อสายมีอายุครบบวช โยมบิดาโยมมารดาและญาติ จึงจัดให้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "สุมังคโล" โดยมี

         ท่านเจ้าอธิการคง (ธมฺมโชโต) วัดบางกะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

         ท่านพระอธิการแช่ม (โสฬะสะ) วัดจุฬามณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์เกิด วัดบางกะพ้อม เป็นอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดบางกะพ้อม จนสามารถสอบนักธรรม ตรี โท เอก ได้ตามลำดับ จนได้เป็นครูสอนนักธรรมอยู่ที่วัดบางกะพ้อม และสอนนักเรียนประถมที่วัดนางวังเป็นครั้งคราว

หลวงพ่อสาย หรือ พระครูสมุทรมงคล วัดจันทร์เจริญสุข สมุทรสงคราม


         หลวงพ่อสาย ท่านได้ทำหน้าที่เป็นเลขา คอยช่วยเหลืองานของหลวงพ่อคง เพราะสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าคณะตำบล ปกครองวัดต่างๆ ตลอดทั้งช่วยหลวงพ่อ ปกครองดูแลพระสงฆ์ภายในวัด

         นอกจากนั้นหลวงพ่อสาย ยังใช้เวลาว่าง ศึกษาเล่าเรียนหนังสือขอม เรียนมูลกัจจายน์ ฝึกหัดปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนศึกษาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อคงเป็นเวลานานหลายปี และในการสร้างเหรียญรูปหลวงพ่อคง หลวงพ่อสายมีส่วนร่วมในการสร้างด้วย

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ พระอธิการรอด ได้ถึงแก่มรณภาพลง ได้ตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงว่างลง ชาวบ้านจึงพร้อมกันไปเดินทางไปหาหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เพื่อขอนิมนต์หลวงพ่อสาย มาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข 

         เมื่อหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม อนุญาตแล้ว ชาวบ้านและคณะพุทธศาสนิกชนในย่านวัดจันทร์เจริญสุข จึงทำการยกขบวนแห่หลวงพ่อสายมาเป็นเจ้าอาวาส

         วัดจันทร์เจริญสุข เป็นวัดพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นวัดเก่าวัดหนึ่ง สร้างมาแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๒

         ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์พระเกตุถอดได้ บรรจุพระธาตุไว้ 

         นอกจากนี้ยังมีพระประธานหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ สร้างในสมัยพระครูสมุทรมงคล เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และยังมีต้นเจ้าแม่ประดู่ ซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดมาอย่างยาวนาน

         ในสมัยก่อนผู้คนนิยมเดินทางไปขอเลขเด็ดที่เจ้าแม่ประดู่แห่งนี้ และถูกหวยรวยทรัพย์กันเป็นอย่างมาก จนมีการว่าจ้างหนังกลางแปลงมาฉายแก้บนกันเรียกได้ว่าชาวบ้านแถวนั้นดูหนังจนเบื่อเลยทีเดียว วัดมีรายนามเจ้าอาวาสที่จดบันทึกไว้คือ

         ๑. พระอธิการทรัพย์ เจ้าอาวาสรูปแรก

         ๒. พระอธิการเขียน

         ๓. พระอธิการสวาท

         ๔. พระแจ้ง

         ๕. พระใจ

         ๖. พระครูเหว่า

         ๗. พระอธิการผึ่ง

         ๘. พระครูแหร่ม

         ๙. พระรอด

         ๑๐. พระครูสมุทรมงคล (สาย สุมงฺคโล) พ.ศ. ๒๔๘๓ - พ.ศ. ๒๕๑๘

         ๑๑. พระครูสมุทรนวการ (สวัสดิ์ อภิสมาจาโร) พ.ศ. ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๔๒

         ๑๒. พระครูรัตนปัญญาโสภณ (โชคชัย ธมฺมทฺธโช) พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน

รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข สมุทรสงคราม

          หลังจากที่หลวงพ่อสายท่านได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนสนะต่างๆ และยังได้สั่งสอนชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรมประกอบสัมมาอาชีพสุจริต

          ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงพ่อสายได้รับแต่งตั้งเป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมของ ท่านพระครูธรรมวิถีสถิติ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ หลวงพ่อสายได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงพ่อสายได้รับการแต่งตั้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ และเลื่อนจากพระใบฎีกา เป็นพระครูใบฎีกาฐานานุกรม ในตำแหน่งของท่านเจ้าคุณพระเทพเมธี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงพ่อสายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตร แต่ให้ดำรงราชทินนามเดิมที่ พระครูสมุทรมงคล

         ในด้านการพัฒนา ท่านได้ริเริ่มเปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยอาศัยศาลาต่างๆ ภายในวัดเป็นที่เรียน และต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากนายหลี และนางลำใย บำรุงพฤษ์ เป็นผู้ให้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกใหม่ โดยสร้างเป็นอาคารไม้ถาวร ๑ หลัง และยังคงใช้งานมาจวบจนปัจจุบัน

สรีระสังขารของหลวงพ่อสาย วัดจันทรเจริญสุข สมุทรสงคราม

         ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางวัดได้จัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดจันทร์เจริญสุข ในช่วงก่อนงานปิดทองฝังลูกนิมิต หลวงพ่อสาย ได้ป่วยหลายโรคและไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้าง กลับมารักษาเองที่วัดบ้าง

         ภายหลังจากการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ หลังจากที่หลวงพ่อสายได้ตรากตรำก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีเป็นผลสำเร็จแล้ว ไม่นานนักหลวงพ่อสายก็ล้มป่วยลงอีก อาการทรุดลงเรื่อยๆ จนในที่สุด 

         หลวงพ่อสาย ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ นับรวมสิริอายุได้ ๖๗ ปี ๔๕ พรรษา ร่างกายไม่เน่าเปื่อย

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงลูกท้อหรือใบมะยมแบบมีหูในตัว เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถของทางวัด มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง สามารถแบ่งออกเป็น ๒ บล็อกด้วยกันคือบล็อกธรรมดา และบล็อกเอส(นิยม) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อเงิน บล็อกเอส(นิยม)
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อกระไหล่ทอง บล็อกเอส(นิยม)
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง บล็อกธรรมดา

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อสาย ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัตประคต นั่งเต็มองค์มือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่า ใต้องค์พระมีอักขระขอมตัว "อุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรมงคล (สาย)" โดยคำว่าครู ร.เรือ จะมีทั้งแบบที่เป็นตัว ร และตัว S เพื่อให้ในการแยกบล็อก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์แบบเดียวกับหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมผู้ป็นอาจารย์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ วัดจันทร์เจริญสุข ส.ส."

         เหรียญปาดตาลหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงคล้ายเหรียญปาดตาลของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมผู้เป็นอาจารย์ มีหูในตัว เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถของทางวัด มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง เนื้ออัลปาก้ากระไหล่ทอง และอัลปาก้าชุปนิเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปาดตาลหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้ออัลปาก้าชุปนิกิ้ล

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อสาย ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนองค์พระมีอักขระขอมตัว "อุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรมงคล (สาย)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์แบบเดียวกับหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมผู้ป็นอาจารย์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ วัดจันทร์เจริญสุข สส"

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นสอง แบบที่ ๑

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ มีหูในตัว เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัดจันทร์เจริญสุข มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อเงิน แบบที่ ๑

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อสาย ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัตประคต นั่งสมาธิเต็มองค์ ใต้องค์พระมีอักขระขอมตัว "อุ" ด้านบนองค์พระมีอักขระขอมตัว "มะ อุ อะ" มีมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรมงคล (สาย) ๒๕๑๗" มีการตอกโค้ด

        ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์แบบเดียวกับหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมผู้ป็นอาจารย์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี ที่ระลึกในงานผูกพัทสีมา วัดจันทร์เจริญสุข ส.ส."

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นสอง แบบที่ ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ มีหูในตัว เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัดจันทร์เจริญสุข มีการสร้างด้วยเนื้อนวะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อนวะโลหะ แบบที่ ๒

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อสาย ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้องค์พระมีอักขระขอมตัว "อุ" ด้านบนองค์พระมีอักขระขอมตัว "มะ อุ อะ" มีมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรมงคล (สาย) ๒๕๑๗" มีการตอกโค้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์แบบเดียวกับหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมผู้ป็นอาจารย์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี ที่ระลึกในงานผูกพัทสีมา วัดจันทร์เจริญสุข ส.ส."

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นสอง แบบที่ ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ มีหูในตัว เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัดจันทร์เจริญสุข มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง แบบที่ ๓

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อสาย ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัตประคต นั่งสมาธิเต็มองค์ ใต้องค์พระมีอักขระขอมตัว "อุ" ด้านบนองค์พระมีอักขระขอมตัว "มะ อุ อะ" มีมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรมงคล (สาย) ๒๕๑๗" มีการตอกโค้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์แบบเดียวกับหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมผู้ป็นอาจารย์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี ที่ระลึกในงานผูกพัทสีมา วัดจันทร์เจริญสุข ส.ส."


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้