โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง อีกหนึ่งเหรียญหายากของเมืองราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ราชบุรี นั่งเต็มองค์
หลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ราชบุรี

         หลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง หรือ พระครูวิธานสาสนกิจ  ท่านมีนามเดิมว่า โห้ นามสกุล ไผ่ทอง เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ณ พื้นที่บ้านหนองโป่ง ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี ในวัยเยาว์ท่านได้เล่าเรียนหนังสืออยู่กับพระอาจารย์มี วัดนาหนอง

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ หลวงพ่อโห้ มีอายุครบ ๒๑ ปี จึงได้อุปสมบท ณ พัทสีมาวัดทุ้งหญ้าคมบาง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "ธมฺมสโร" โดยมี

         พระครูอินทเขมาจารย์(ห้อง) วัดช่องลม เป็นพระอุปฌาย์ 

         พระอธิการแปง วัดใหม่นครบาล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอธิการเทียม วัดดอนแจง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลังอุปสมบท ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งหญ้าคมบาง ๑ พรรษา จึงย้ายมาอยู่วัดนาหนอง กับพระอาจารย์มี ที่วัดนาหนอง เพื่อศึกษาวิชาอาคมและร่ำเรียนวิชาต่างๆ

        จนเมื่อหลวงพ่อมี ถึงแก่มรณ​ภาพลง ชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงพ่อโห้จึงขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาหนองสืบต่อมา ซึ่งหลวงพ่อโห้ ถือเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ของวัด

ภาพถ่ายหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง พระครูวิธานสาสนกิจ(โห้) วัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ราชบุรี

          วัดนาหนอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ บ้านนาหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐ แต่เดิมพื้นที่ตั้งวัดเป็นป่ารกไม่มีผู้คนอาศัย ชาวบ้านที่บ้านใหญ่อ่างทองจึงได้มีการอพยพมาจับจองที่ดินและตั้งหลักปักฐานทำกิน 

          จนเมื่อมีคนอพยพมามากขึ้นจึงกลายเป็นหมู่บ้านใหม่เรียกว่า บ้านนาหนอง โดยนายหล้า และนายตัน หัวหน้าหมู่บ้านจึงได้ชักชวนชาวบ้านให้สร้างวัด พร้อมทั้งอาราธนาหลวงพ่อมี จากวัดใหญ่อ่างทองมาช่วยกันก่อสร้างวัดและตั้งชื่อตามหมู่บ้าน

          อาคารเสนาสนะที่สำคัญได้แก่ อุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ หอสวดมนต์สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กุฏิสงฆ์ ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศาลาอเนกประสงค์สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

          ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เก็บวัตถุของเก่าชาวไทยวน ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้าน ปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๖๘ มณฑปบนยอดเขาติดกับวัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖  

         หลังได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อโห้ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ 

         ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงพ่อโห้ได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธไสยาสน์ไว้บนยอดเขาให้เป็นสมบัติของวัดนาหนอง และได้กำหนดจัดงานปิดทองพระพุทธบาทประจำปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี จนกลายเป็นงานเทศกาลประจำปีของวัด มาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน 

ภาพถ่ายหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง พระครูวิธานสาสนกิจ(โห้) วัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ราชบุรี

         ต่อมาทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระอุปฌาย์ และเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูวิธานศาสนกิจ" พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาหนอง 

         และเกียรติคุณอันน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของหลวงพ่อโห้ คือได้รับพระราชทานเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘  ซึ่งการที่จะได้รับพระราชทานเหรียญพระบรมรูปนี้ต้องประกอบกิจอันเป็นอัจฉริยะคุณ ซึ่งทั้งจังหวัดมีท่านเพียงรูปเดียว 

ภาพถ่ายหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ราชบุรี
หลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ราชบุรี

         ต่อมาหลวงพ่อโห้ได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ให้กับหลวงพ่อสุ่ม เป็นผู้ดูแล  และท่านเองก็อยู่เป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาเพื่อจะได้เจริญวิปัสนาโดยปราศจากกิจของการเป็นสมภารเจ้าวัดดังที่ท่านตั้งใจไว้ 

         หลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นับรวมสิริอายุได้ ๙๔ ปี ๗๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง

         เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองโรงเรียนและบันไดพระพุทธบาทวัดนาหนอง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงหยดน้ำหรือพัดยศ แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ จัดเป็นเหรียญเก่าหายากทรงคุณค่าและมีราคาอีกเหรียญหนึ่งของราชบุรี

เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2483 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้ออัลปาก้า

 
         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อโห้ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิธานสาสนกิจ ๒๔๘๓"

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ด้านบนของยันต์มีตัวอุนาโลม ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลอง ร.ร. และบรรไดพระพุทธบาท"

         เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าและเนื้อทองแดง​ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นสอง ปี พ.ศ. 2509 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อโห้ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิธานศาสนกิจ (หลวงพ่อโห้)"

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ด้านล่างของยันต์มีตัวอุนาโลม ด้านบนยันต์มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ ชา ลี ติ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองตึกอินศิริประชาสรรค์ วัดนาหนอง ๒๕๐๙"

         เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นสาม

         สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือรูปโล่ แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นสาม ปี พ.ศ. 2513 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นสาม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อโห้ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิธานศาสนกิจ หลวงพ่อโห้ อายุ ๙๔ ปี"

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ด้านล่างของยันต์มีตัวอุนาโลม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดนาหนอง ราชบุรี ๒๕๑๓"

         เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นแจกงานศพ

         สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานศพของหลวงพ่อโห้ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นสี่ ปี พ.ศ. 2515 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อโห้ วัดนาหนอง รุ่นแจกงานศพ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อโห้ นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิธานศาสนกิจ (หลวงพ่อโห้ ธมฺมสโร) วัดนาหนอง ราชบุรี อายุ ๙๔ ปี"

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕"

 

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้