โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ อีกหนึ่งพระเกจิสายเหนียวของจอมบึง ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี
หลวงพ่อชอบ (ปทีโป) วัดเขารังเสือ ราชบุรี

       หลวงพ่อชอบ (ปทีโป) วัดเขารังเสือ หรือ พระครูประทีปธรรมสถิต อดีตเจ้าอวาสวัดเขารังเสือ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ท่านมีชื่อเดิมว่า ฮุ้น พงษ์ไพบูลย์  เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ บ้านทุ่งสมอ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

         โยมบิดาชื่อ "กิว พงษ์ไพบูลย์" โยมมารดาชื่อ "อิ่ว พงษ์ไพบูลย์" หลวงพ่อท่านเป็นลูกคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๘ คน ครอบครัวของหลวงพ่อมีอาชีพชาวไร่ชาวนา 

         ในวัยเด็กของหลวงพ่อชอบ ท่านเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ระหว่างชั้นประถมวัยนี้ท่านได้เปลี่ยนชื่อจากเด็กชาย "ฮุ้น" เป็นเด็กชาย "ชอบ" จนกระทั่งหลวงพ่อเรียนจบชั้นประถม ๔ ที่วัดทุ่งสมอ 

         ท่านก็เข้าไปเรียนต่อ ม.๑ ที่โรงเรียนวิสุทธรังสีและท่านก็ได้อาศัยข้าวก้นบาตรเป็นลูกศิษย์วัด พักอยู่ที่วัดเหนือ (วัดเทวสังฆาราม) ณ อารามสถานที่แห่งนี้ครานั้นเองหลวงพ่อในวัยเด็กจึงได้มาพบมาเป็นเพื่อนกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในวัยพระเยาว์

         แต่หลวงพ่อชอบก็เรียนที่นี่ได้เพียงปีเดียวนั่นคือจบมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ท่านก็ต้องกลับบ้านที่หมู่ ๓ บ้านทุ่งสมอ เพื่อกลับไปช่วยเหลือครอบครัวของท่าน 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงพ่อชอบ ขณะนั้นมีอายุได้ ๒๒ ปี หลวงพ่อได้ขออนุญาตพ่อกิว แม่อิ่ว เพื่อบวชเข้าสู่ร่มพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ตรงกับ วันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก ได้รับฉายาว่า "ปทีโป" โดยมี

         พระครูวัตตสารโสภณ(หลวงพ่อดอกไม้) วัดดอนเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระปลัดหรุ่ง คังคสุวัณโณ วัดทุ่งสมอ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์อิ่น กันตสีโล วัดทุ่งสมอ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดทุ่งสมอเรื่อยมาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมต่างๆกับพระอุปัชฌาย์

ภาพถ่ายหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี
หลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อชอบ

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ด้วยความที่หลวงพ่อชอบ ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งหลังจากท่านบวชในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ในปีนั้นท่านก็สามารถสอบผ่านนักธรรมตรีได้ทันที 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านก็สามารถสอบนักธรรมโท

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ หลวงพ่อท่านก็สามารถสอบท่องจำพระปาฏิโมกข์ได้ ซึ่งการท่องจำพระปาฏิโมกข์นั้นอยู่ในวิชา "วินัยนักธรรมชั้นเอก" 

         ปี พ.ศ.๒๔๘๗ หลวงพ่อชอบ ท่านก็สอบผ่านนักธรรมชั้นเอกได้ ที่วัดทุ่งสมอ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์         

นอกจากการศึกษาในทางธรรมแล้วหลวงพ่อชอบ ท่านนิยมเดินธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพิ่งสิ้นสุด หลวงพ่อชอบได้ออกธุดงค์ไปกับพระอาจารย์เกรา กามฉินฺโน ซึ่งเป็นพระลูกพี่ลูกน้องกับท่าน ทั้งสองรูปเดินธุดงค์ขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย คือ จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก รวมถึงเข้าไปยังเขตแดนของประเทศพม่า

         หลวงพ่อชอบธุดงค์เรื่อยมาจนเข้ามาในเขตจังหวัดราชบุรี ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่จำพรรษาที่วัดเขารังเสือ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งในสมัยก่อนเป็นวัดเล็กๆ ไม่ค่อยมีพระอยู่จำพรรษามากนัก ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถทำสังฆกรรมใดๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งหลวงพ่อก็รับนิมนต์

         ในระหว่างอยู่ที่วัดเขารังเสือ หลวงพ่อชอบ ท่านได้ทำการพัฒนาวัด สร้างสาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างเสนาสนะ พัฒนาการศึกษาเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

         หลวงพ่อชอบ ท่านเป็นพระที่ถือศีลบริสุทธิ์ มุ่งเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นนิจ จนได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขารังเสือในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 

         วัดเขารังเสือ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านแปดหลัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา

         วัดเขารังเสือ ตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีนายสมาน ลายคล้ายดอก เป็นผู้นำในการสร้างวัดและบริจาคที่ดิน ผู้มีอุปการคุณต่อวัดคือ นายยนต์ เขียนทอง

         วัดเขารังเสือ ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร มีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. พระครูประทีปธรรมสถิต (ชอบ) พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๔๖

         ๒. พระอธิการบรรพต รตนาโก พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน

หนังสืองานทำบุญ 100 วัน หลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี
หนังสืองานทำบุญ ๑๐๐ วัน หลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อชอบ ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ เช่น กุฏิ โรงครัว ศาลาเอนกประสงค์ และถาวรวัตถุต่างๆ เช่น ขุดบ่อบาดาล ขุดสระน้ำ สร้างถนนเข้าวัดและหมู่บ้าน จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านได้สร้างศาลาศาลาการเปรียญ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่านได้ตั้งสำนักเรียนวัดเขารังเสือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของพระสงฆ์

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่านได้สร้างพระอุโบสถ และในปีนี้ัเองท่านได้รับการแต่ตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ พระครูประทีปธรรมสถิต

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านได้สร้างวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น

         หลวงพ่อชอบ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๘.๕๕ น. ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี นับรวมสิริอายุได้ ๙๔ ปี ๗๑ พรรษา

         โดยร่างกายของท่านไม่เน่าไม่เปื่อย ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้นำสังขารของท่านบรรจุไว้ในโลงแก้วและตั้งไว้ที่วิหาร ภายในวัดเขารังเสือ เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์และบรรดาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวของท่านได้มาเคารพสักการบูชากันต่อไป.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ

         เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศแบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถของวัดเขารังเสือ มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง โดยเหรียญนี้หลวงพ่อชอบ ท่านปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นแรก 2531 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นแรก 2531 เนื้อนวโลหะ
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เนื้อนวโลหะ
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นแรก 2531 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อชอบ ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อชอบ ปทีโป" 

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ดวง มีอักขระภาษาไทยล้อมรอบเขียนว่า "๒๔ เม.ย.๓๑ ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดเขารังเสือ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี"  

         เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาของวัดเขารังเสือ มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง โดยเหรียญนี้หลวงพ่อชอบ ท่านปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น 2 2535 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น 2 2535 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อชอบ ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูประทีปธรรมสถิต" 

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระภาษาไทยล้อมรอบเขียนว่า "ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดเขารังเสือ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ๒๕๓๕" 

         เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ รุ่นป่าไม้

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว ที่เรียกว่ารุ่นป่าไม้เพราะมีเจ้าหน้าป่าไม้จอมบึงถูกลอบยิงแต่ไม่เข้า มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง โดยเหรียญนี้หลวงพ่อชอบ ท่านปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นป่าไม้ 2535 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อชอบ นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรคลุมไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัตประคต ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูประทีปธรรมสถิตย์" 

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยล้อมรอบเขียนว่า "วัดเขารังเสือ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ๒๕๓๕" 

         เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ รุ่น อายุครบ ๗ รอบ (จับหัวเสือ)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญอายุครบ ๗ รอบของหลวงพ่อ มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง โดยเหรียญนี้หลวงพ่อชอบ ท่านปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น7 รอบ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น ๗ รอบ(จับหัวเสือ) ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น 7 รอบ 2537 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่น ๗ รอบ(จับหัวเสือ) ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อชอบ เต็มองค์ห่มจีวรคลุมไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มือทั้งสองข้างจับที่หัวเสือ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ชอบ วัดเขารังเสือ" 

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ มีอักขระภาษาไทยล้อมรอบเขียนว่า "รุ่นอายุครบ ๗ รอบ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" 

         เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ รุ่นไตรมาส

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว  มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะกระไหล่ทอง โดยเหรียญนี้หลวงพ่อชอบ ท่านปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นไตรมาส 2537 โลหะกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นไตรมาส ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อโลหะกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อชอบ นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรคลุมไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูประทีปธรรมสถิตย์ (หลวงปู่ชอบ) วัดเขารังเสือ อ.จอมบึง" 

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ มีอักขระภาษาไทยล้อมรอบเขียนว่า "รุ่นอายุครบ ๗ รอบ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" 

         เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ รุ่นสร้างวิหาร

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างวิหาร ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว  มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อทองเหลือง และเนื้อทองแดง โดยเหรียญนี้หลวงพ่อชอบ ท่านปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นสร้างวิหาร 2539 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นสร้างวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นสร้างวิหาร 2539 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดเขารังเสือ ราชบุรี รุ่นสร้างวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อชอบ ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูประทีปธรรมสถิต (ชอบ)" 

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยล้อมรอบเขียนว่า "รุ่นสร้างวิหาร วัดเขารัง" หมายเหตุ : พระบางรุ่นไม่ได้ถูกจัดเก็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

 
บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-*** 

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้