โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลพระธรรมเสนานี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร พระอาจารย์ของหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร

พระธรรมเสนานี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร ราชบุรี

         พระธรรมเสนานี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร โดยท่านมีนามเดิมว่า เงิน ทิมา เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด ณ บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อ นายบุศย์ ทิมา โยมมารดาชื่อ นางทอง ทิมา

         เมื่อเยาว์วัยได้เข้ามาอยู่ ณ สำนักวัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเป็นศิษย์วัด ได้ศึกษาหนังสือไทย ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดสุปัฏนาราม และได้ศึกษาอักษรขอมกับพระภิกษุขน ซึ่งเป็นญาติ จนมีความรู้ ความสามารถพอสมควร

         หลวงพ่อเงิน ท่านบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนักธรรมและบาลี สอบบาลีได้ชั้นประโยค ๒

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ หลวงพ่อเงิน ท่านมีอายุครบบวช จึงได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับฉายาว่า "นนฺโท" โดยมี 

         พระอริยกวี (อ่อน ธมฺมรกฺขิโต) วัดสุปัฏนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์
         พระครูสังฆวิจารย์ (ศรี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
         พระครูธรรมธร (โงนคำ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่อบวชเรียนแล้วได้ศึกษาพระธรรมที่วัดสุปัฏนาราม แล้วจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร

พระพุทธวิริยากร(จิตร) วัดสัตตนารถปริวัตร ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ พระพุทธวิริยากร(จิตร) วัดสัตตนารถปริยวัตร ได้มรณะภาพลง สมเด็จมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส จึงทรงมีคำสั่งให้พระครูปลัด(เงิน) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร แทนตำแหน่งที่ว่างลง

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ หลังจากที่ท่านได้บริหารจัดการคณะสงฆ์จนเป็นที่เรียบร้อยคุณงามความดีของท่าน ทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี  ฝ่ายธรรมยุตย์ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูธรรมเสนานี มหาวีรปฏิปทานุวัตร สังฆวาหะ

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ท่านได้รับสมณศักดิ์ เมื่อ​วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมเสนานี ราชบุรีวรนายก สังฆปาโมกข์

         พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) วัดสัตตนารถปริวัตร ท่านมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เวลา ๐๘.๑๗ น. สิริรวมอายุได้ ๗๒ ปี พรรษา ๕๒

วัตถุมงคลของพระธรรมเสนานี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร

         เหรียญพระธรรมเสนานี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร รุ่นแรก
        
         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้ออัลปาก้า จัดเป็นพระเครื่องเพียงชนิดเดียวที่ท่านจัดสร้าง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระธรรมเสนี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี พ.ศ.๒๔๙๐ ของคุณปฏิการ สุชสม

         ด้านหน้า เป็นรูปของท่านครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระธรรมเสนานี(เงิน) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี"

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์

         เหรียญพระธรรมเสนานี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร รุ่นสอง
        
         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เพื่อให้แจกในการพระราชทานเพลิงศพของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยทางวัดได้ว่าจ้างกองกษาปณ์ให้ผลิตขึ้นมา มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระธรรมเสนี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร รุ่นสอง เนื้อทองแดง หลังปี พ.ศ.๒๔๙๑

         ด้านหน้า เป็นรูปของท่านครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระธรรมเสนานี(เงิน นนฺโท) ๒๔๕๙-๒๔๙๐ วัดสัตตนารถปริวัตรราชบุรี"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองหลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถ ด้านบนองค์พระมีอักขระยันต์ ใต้องค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโต"

         ภาพอัดกระจกพระธรรมเสนานี(เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร
        
         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เพื่อให้แจกในการพระราชทานเพลิงศพของท่าน ลักษณะเป็นภาพถ่ายอัดกระจกเลี่ยมกรอบด้วยทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพอัดกระจกพระธรรมเสนานีเงิน วัดสัตตนารถ ปี พ.ศ. 2492
ภาพอัดกระจกพระธรรมเสนานีเงิน วัดสัตตนารถ ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ของคุณอภิรักษ์ ราชบุรี

          ด้านหน้า เป็นรูปของท่านครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ 

          ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเสนานี (เงิน) พ.ศ. ๒๔๙๒"

 
         
โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้