โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร ราชบุรี เหรียญสายธรรมยุตที่มีราคาแพง

ภาพถ่ายหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร ราชบุรี
หลวงพ่อเม้ย หรือ พระครูเมธีธรรมานุยุต วัดลาดเมธังกร ราชบุรี

          หลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร หรือ พระครูเมธีธรรมานุยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดเมธังกร ถือเป็นอีกหนึ่งพระเถระยุค ๒๕๐๐ ที่โด่งดังมากในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พระเครื่องของท่านมีประสบการณ์มากมาย แก่ผู้ที่ห้อยบูชา เรื่องเหนียวนี่รับรองได้เพราะคนพื้นที่และระแวกใกล้เคียงโดนกันมาเยอะ

          หลวงพ่อเม้ย ท่านเป็นคนราชบุรีมาแต่กำเนิด มีชื่อว่า เม้ย นามสกุล พระสุทธพันธุ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ ตำบลคลองลาด แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการบันทึกชื่อของโยมบิดาและมารดาไว้ ต่อมาโยมบิดาและโยมมารดาได้ย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินที่บ้านโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

          ในสมัยเด็กหลวงพ่อเม้ย ได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนที่วัดบพิตรภิมุข กรุงเทพมหานครฯ โดยอาศัยอยู่ดับญาติที่ฝั่งธนบุรี จนเมื่อจบการศึกษาจึงได้กลับไปอยู่บ้านเดิมที่ราชบุรี และได้ไปอยู่กับพระอาจารย์นุช วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาบาลีเพิ่มเติม

          หลวงพ่อเม้ย ได้เรียนอ่านเขียนภาษาขอมและภาษาบาลีจนคล่องแคล้ว และได้บวชเป็นสามเณรที่วัดตรีญาติ อยู่หลายพรรษา จนอายุครบบวช จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตรีญาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้รับฉายาว่า “มนฺตาสโย” โดยมี

          พระพุทะวิริยากร(จิตร) วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอุปฌาย์ 

          พระครูอุดมธีรคุณ(หลวงพ่อแดง) วัดศรีสุริยวงศ์ เป็นพระกรรมวาวาจารย์ 

          พระอาจารย์นุช วัดตรีญาติ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          หลังอุปสมบทท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดตรีญาติเรื่อยมา จนเมื่อพระอาจารย์เที่ยง เมธังกโร สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่บ้านลาด ตำบลสามเรือน จึงนิมนต์หลวงพ่อเม้ยมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์นี้ด้วยกัน และจำพรรษาเรื่อยมาจนพระอาจารย์เที่ยงเดินธุดงค์และกลับไปมรณภาพที่เมืองมอญ 

หลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร ราชบุรี

          หลังจากที่พระอาจารย์เที่ยง ได้ธุดงค์กลับไป ทางวัดได้แต่งตั้งให้ท่านอาจารย์แย้ม ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสรักษาการณ์อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วท่านอาจารย์แย้มก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดไสค้าน จังหวัดเพชรบุรี จนมรณภาพ 

          ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ หลวงพ่อเม้ย จึงได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดลาดเมธังกร ในขณะที่มีวัยวุฒิได้เพียง ๗ พรรษา แต่ท่านก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสครองวัดได้เป็นอย่างดี ทั้งได้เร่งสร้างเสนาสนะภายในวัดอย่างเต็มกำลังและได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาโบสถ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗

          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงพ่อเม้ย ท่านได้รับแต่งตั้งพระอุปฌาย์เพื่อให้สามารถบวชกุลบุตรในพื้นที่สามเรือนและระแวกใกล้เคียงได้

รูปหล่อเท่าองค์จริง หลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร ราชบุรี

           ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หลวงพ่อเม้ย ท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูเมธีธรรมานุยุต"

          หลวงพ่อเม้ย เป็นพระที่มีความเคร่งครัดด้านกิจของสงฆ์ และการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเชื่อว่าท่านอ่านความคิดคน และสามารถรู้เห็นการณ์ล่วงหน้าได้ เนื่องด้วยท่านสามารถเอ่ยถามเรื่องทุกข์ใจของคนที่คุยกับท่านได้โดยที่ไม่ได้เล่าให้ท่านฟังเลยแม้แต่น้อย

          หลวงพ่อเม้ย ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ นับรวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเม้ย

          เหรียญหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่นแรก

          สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ เพื่อฉลองสมณศักดิ์หลังจากที่หลวงพ่อเม้ยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมา มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกะไหล่ทองเพียงชนิดเดียว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ บล๊อกคือ บล๊อกศูนย์กลม และบล็อกศูนย์รี(นิยม) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ บล็อกศูนย์รี(นิยม)

เหรียญหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ บล็อกศูนย์กลม ของคุณปรีชาพล หลายประเสริฐพร

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเม้ย ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก" ใต้องค์หลวงพ่อมีโบว์ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเมธีธรรมนุยุต"

          ด้านหลัง มียันต์พระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางยันต์ห้ามียันต์เฑาะอยู่หนึ่งตัว ใต้ยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

          เหรียญหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่น ๒

          สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่รวมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัด ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมา มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเม้ย ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก" ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเมธีธรรมนุยุต"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๘" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

           เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่น ๓

          สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกฉลองอายุ ๘๐ ปี ของหลวงพ่อ เหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่แกะบล็อกหน้าได้เหมือนหลวงพ่อเป็นอย่างมาก เหรียญรุ่นนี้มีการพบตกค้างในกุฏิหลวงพ่อหลังจากที่ท่านมรณภาพลงแล้ว ทางวัดจึงนำเหรียญที่เหลือมาแจกในงานศพของหลวงพ่อ ทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าไม่ทัน ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเม้ย ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระตัวอุณาโลม ๒ ตัว ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเมธีธรรมนุยุต"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "๘๐" ซึ่งตรงกับอายุของหลวงพ่อ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเม้ย มนุตาสโย"

           เหรียญเสมาหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่น ๓

          สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกฉลองอายุ ๘๐ ปี ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมา มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเม้ย ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก" ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเมธีธรรมนุยุต"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุทโธ" ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก ทำบุญอายุ ๘๐ ปี ๒๕๑๒" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

           พระบูชาหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร

          สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ หลังจากที่หลวงพ่อเม้ยได้มรณภาพลงแล้ว ๓ ปี มีขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว เพียงขนาดเดียว สร้างด้วยเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเม้ย ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ นั่งสมาธิบนฐานเขียง ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเมธีธรรมนุยุต (เม้ย มนุตาสาโล) อายุ ๘๒ พรรษา ๖๒ สร้างเมื่อ ๒๙ ต.ค. ๒๕๑๗"

          ด้านหลัง ปลายสังฆาฏิพาดบนฐานเขียง ไม่มีตัวอักขระใดๆ

          ด้านใต้ฐาน เป็นดินไทย

          เหรียญของท่านมีประสบการณ์เด่นในทางแคล้วคลาดและคงกระพัน ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมของนักสะสมพระเครื่องเมืองราชบุรีอีกเหรียญหนึ่ง


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้