โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลพระครูพุทธบาล (หลวงพ่อบุญ) วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม พระเกจิเจ้าของเหรียญเก่า

พระครูพุทธบาล (สมบุญ) วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม
พระครูพุทธบาล (สมบุญ) วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม

         พระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ หรือ หลวงพ่อบุญ อดีตเจ้าอาวาสวัดนางพิมพ์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม หลวงพ่อท่านมีนามเดิมว่า สมบุญ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หลวงพ่อบุญ ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดภุมรินทร์กุฏิทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "ธมฺมสโร" โดยมี

         พระมหาสิทธิการแดง วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อเกีย วัดภุมรินทร์กุฏิทอง เป็นพระคู่สวด

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดภุมรินทร์กุฏิทองเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมกับหลวงพ่อเกีย จนสำเร็จวิชาหลายอย่าง

         ต่อมาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนางพิมพ์ได้ว่างลง ทางวัดยังไม่สามารถเจ้าอาวาสที่มีคุณสมบัติพร้อมได้ พระเชิด จึงรับหน้าที่รักษาการวัดนางพิมพ์เรื่อยมา

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลังจากที่พระเชิดรักษาการเจ้าอาวาสมาได้ระยะหนึ่ง จึงนำความไปปรึกษากับพระครูธรรมวิถีสถิติ์ วัดคู้ฯ ซึ่งท่านได้พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจะมีแต่พระสมบุญ วัดภุมรินทร์ฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมแก่การเป็นเจ้าอาวาส

         จึงนำความเข้าที่ประชุมสงฆ์ ซึ่งก็ต่างเห็นพ้องด้วย จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระสมบุญ ไปครองวัดนางพิมพ์ เพื่อทดอทนตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ว่างลง

หน้าจั่ว-หอพระไตรปิฎก-วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม
หน้าจั่ว-หอพระไตรปิฎก-วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม

         วัดนางพิมพ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วัดมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลปลายโพงพาง และตำบลสวนหลวง

         ทำเลที่ตั้งมีคลองโพงพาง คลองขุดประชาชมชื่นและลำประโดง เป็นเส้นขนาน พื้นดินของวัดได้พังลงคลองไปมาก รวมทั้งพื้นดินของอุโบสถหลังเก่าไปด้วย

         จากการสืบค้นพบว่า วัดนางพิมพ์เป็นวัดโบราณ แต่ไม่ทราบผู้ใดเป็นคนสร้าง เริ่มเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๐ มีเรื่องเล่ามานานว่า วัดนางพิมพ์ในสมัยโบราณนั้นมีสภาพทรุดโทรมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีสามีภรรยา ๒ คน ชื่อ ตาทองกับยายพิมพ์ เป็นตระกูลมั่งคั่งในถิ่นนี้ 

         ได้มาปฏิสังขรณ์และจัดสร้างอุโบสถ (ซึ่งหลังเก่ารื้อไปแล้ว) และเสนาสนะที่หักพังให้ดีขึ้น ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดตาทองยายพิมพ์ ต่อมาชื่อตาทองหายไปเหลือแต่ วัดยายพิมพ์ และกลายมาเป็น "วัดนางพิมพ์" จนถึงปัจจุบัน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

         ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระประธานในพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานมากับพระอุโบสถหลังเก่า หอพระไตรปิฎก ที่หน้าจั่วมีลวดลายสวยงามมาก และมีธรรมาสน์เทศน์สร้างแบบมณฑป

         หลังจากที่หลวงพ่อบุญ (สมบุญ) ท่านได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ท่านได้รับสัมณศักดิ์เป็นพระครูพุทธบาล ซึ่งแปลว่า "ผู้รักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนา" เป็นฐานานุกรมในตำแหน่งของสงเด็จพระวันรัต (เผื่อน) วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ

         หลวงพ่อบุญ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ นับรวมสิริอายุได้ ๕๕ ปี ๓๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญ วัดนางพิมพ์

         เหรียญพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ซึ่งเหรียญนี้ไม่ทันหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2494 อัลปาก้า
เหรียญพระครูพุทธบาล(บุญ) วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อบุญครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพุทธบาล"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ข้างอักขระยันต์อักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๔๙๔" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อแจกในงานศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม รุ่น 2 2496 ทองแดง
เหรียญพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดง
เหรียญพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม รุ่น 2 2496 ทองแดง
เหรียญพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อบุญครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์อักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๔๙๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         กระดาษยันต์พระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อแจกในงานศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นกระดาษยันต์สี่เหลี่ยม มีรูปหลวงพ่ออยู่ตรงกลาง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

กระดาษยันต์พระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม
กระดาษยันต์พระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๔๙๖

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อบุญนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก พระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ อ.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม" มีกรอบรายเส้น ใต้กรอบมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "คาถาป้องกันภัยต่างๆ บูชาทุกๆวัน ดีนักแล นะเตสิ คะเตสิ กิงการะนัง อะหังปิตทัง ชะนามิ ชะนามิ จิตโพ จิตโพ โจโร โจโร มุฬโห มุฬโห ปาลา อันติ จะสะภะตะ" 

         ยันต์ธงพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ลักษณะเป็นยันต์ธงสามเหลี่ยม พิมพ์สกรีนบนเนื้อผ้าสีขาว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ยันต์ธงพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม
ยันต์ธงพระครูพุทธบาล วัดนางพิมพ์ สมุทรสงคราม

         ด้านหน้า จำลองเป็นอักขระยันต์ธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดนางพิม ต.โพงพาง จ.สมุทรสงคราม" 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้