โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน พระเกจิสายหลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน กาญจนบุรี

หลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน กาญจนบุรี
หลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน กาญจนบุรี

         หลวงพ่อเสงี่ยม (สุธมฺโม) วัดบ้านทวน หรือ พระครูพิศาลวิริยกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านทวน ท่านมีชื่อเดิมว่าเสงี่ยม กัณหรัตน์ ท่านเป็นชาวบ้านทวนมาแต่กำเนิด เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ โยมบิดาของท่านชื่อนายเล็ก กัณหรัตน์ โยมมารดาชื่อนางสัมฤทธิ์ กลีบสัตบุตร มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน 

         ท่านมีอุปนิสัยรักสันโดษ เยือกเย็น วางตนสงบเสงี่ยมสมชื่อ มีความมานะอดทนต่อการงาน ทุกอย่าง มีความกตัญญูเป็นเลิศ ในวัยเด็กดำเนินชีวิตเหมือนเด็กชนบททั่วไป ชอบเล่นซุกซนตามวัดและท้องนา ช่วยพ่อแม่เลี้ยงควายตามประสาเด็กชนบท ได้รับการศึกษาเล่าเรียนพออ่านออกเขียนได้จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถือได้ว่าท่านเรียนจบชั้นสูงพอสมควรในสมัยนั้น 

         ท่านได้ช่วยบิดามารดา ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา จนมีอายุครบบวช ๒๐ ปี จึงเข้ารับการอุปสมบท ได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ พัทธสีมาวัดบ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับฉายาว่า "สุธมฺโม" โดยมี 

         หลวงพ่อซ้ง วัดดอนตาเพชร เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอธิการเสริม วัดรางหวาย เป็นพระกรรมวาจารย์

         พระอธิการเพิ่ม วัดดอนงิ้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

        พระครูพิศาลวิริยกิจ (หลวงพ่อเสงี่ยม สุธมฺโม) หลังจากได้บวชแล้ว ท่านก็ได้ทุ่มเทกำลังใจกำลังกายในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พระธรรมวินัย ปฏิบัติพระกรรมฐาน สมถะ เจริญวิปัสสนา ฝึกนั่งสมาธิ จากพระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ต่างๆ ดังนี้

หลวงพ่อซ้ง วัดดอนตาเพชร กาญจนบุรี
หลวงพ่อซ้ง วัดดอนตาเพชร กาญจนบุรี พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเสงี่ยม

         พระอุปัชฌาย์ซ้ง วัดดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ศิษย์หลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน)

         พระอธิการบุญเสริม (พระครูอินทสารโสภณ) วัดรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

         พระอธิการเพิ่ม วัดดอนงิ้ว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ศิษย์หลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน และหลวงพ่อแช่ม วัดตากล้อง)

         หลวงพ่อท้วม (พระครูใบฎีกาพยากรณ์) วัดแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ศิษย์หลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน)

         หลวงพ่อบุญฟู (พระครูสัทธาโสภณ) วัดใหม่สิทธาวาส(หางตลาด) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

         โยมเจือ เป็นฆาราวาสเรืองเวท เพื่อวิชาทำแหวน เสกแหวน ของหลวงปู่ม่วง 

         โยมภัทร เป็นฆาราวาส เรียนคาถาของหลวงปู่ม่วง

         โยมเย้ย เป็นฆาราวาส เรียนคาถามหาอุตม์ของหลวงปู่ม่วง

         นอกจากนี้ท่านยังเรียนจากตำราเก่าของหลวงปู่ม่วงที่เป็นมรดกตกทอดที่อยู่ที่วัดบ้านทวนอีกด้วย ครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวทั้งหมดนี้ หลวงพ่อเสงี่ยมท่านได้ศึกษาและฝึกฝนวิชาต่างๆจนมีความเชี่ยวชาญ มีศีลจารวัตรที่งดงามเป็นที่นับถือของชาวบ้าน 

         ท่านเป็นพระนักพัฒนาและพระนักปฏิบัติจนเป็นที่ไว้วางใจของคณะสงฆ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านทวน เป็นเจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๑ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรในราชทินนามว่า "พระครูพิศาลวิริยกิจ" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

         พระครูพิศาลวิริยกิจ (หลวงพ่อเสงี่ยม สุธมฺโม) นั้น ชาวบ้านทวนและหมู่ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือท่าน มักนิยมเรียกท่านว่า "หลวงพ่อเสงี่ยม" ท่านเป็นพระของชาวบ้านทวนโดยแท้ไม่เลือกชั้นวรรณะ ท่านให้ความเมตตาลูกศิษย์ทุกคนด้วยความเสมอภาพ 

         หลวงพ่อเสงี่ยมพัฒนาวัดและชุมชนให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกัน หลวงพ่อเสงี่ยมท่านให้ความสนับสนุนด้านการศึกษามากมาย เพราะท่านเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนดีของสังคม

         ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อหลวงพ่อจะมีอายุครบ ๘๐ ปี ท่านได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้โรงเรียนวัดบ้านทวนไว้เป็นอนุสรณ์ พร้อมทั้งรูปเหมือนตัวท่านไว้ที่โรงเรียนด้วยจนถึงปัจจุบัน

         หลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๑๕.๒๔ น. นับรวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน

         เหรียญหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดง โดยเหรียญนี้สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ซึ่งหลวงพ่อท่านปลุกเสกเดี่ยวจนเข้มขลัง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน รุ่นแรก 2518 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน รุ่นแรก 2518 เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน รุ่นแรก 2518 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเสงี่ยมครึ่งองค์ ห่อมจีวรคลุมไหล่ ด้านบนของรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หล่อท่านพระครูพิศาลวิริยะกิจ"

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๑๘"

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้