โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม พระเกจิที่ธุดงค์มาพร้อมกับหลวงพ่อสุด วัดกาหลง

ภาพถ่ายหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม
หลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน หรือ พระครูสมุทรปุญญาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดนางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยไม่ปรากฏบันทึกชื่อของโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านมีอายุครบบวชพอดี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาที่วัดในจังหวัดยโสธร ได้รับฉายาว่า "ปฺญญาโณ" โดยมีไม่ปรากฏชื่อพระอุปัชฌาย์ของท่าน

         ตามประวัติหลวงพ่อบุญมา ท่านเดินทางธุดงค์มาพร้อมกับหลวงพ่อสุด วัดกาหลง โดยหลวงพ่อสุดเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และหลวงพ่อบุญมาเป็นชาวยโสธร โดยบ้านเกิดของหลวงพ่อบุญมาจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านของหลวงพ่อสุด โดยมีแม่น้ำชีกั้นอยู่

         ซึ่งหลวงพ่อสุดจะมีอายุแก่กว่าหลวงพ่อบุญมาไม่กี่ปี โดยหลวงพ่อบุญมาได้มาพำนักอยู่ที่วัดสวนแก้วอุทยาน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในขณะนั้นมีหลวงพ่อกลึงเป็นเจ้าอาวาส 

         ซึ่งขณะที่อยู่จำพรรษาที่วัดสวนแก้วอุทยานนี้เอง หลวงพ่อบุญมาได้ร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อกลึง จนสำเร็จวิชาต่างๆ มากมาย

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ พระอธิการแดง วัดนางตะเคียนได้มรณภาพลง โดยมีพระแฉล้ม คุนธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาส แต่วัดนางตะเคียนไม่มีเจ้าอาวาสปกครองวัด จนวัดจะกลายเป็นวัดร้าง 

         จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ชาวบ้านจึงเดินทางไปขออนุญาติหลวงพ่อกลึง เพื่อขอนิมนต์ หลวงพ่อบุญมา ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดสวนแก้วอุทยานไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนางตะเคียนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดนางตะเคียน เป็นวัดราษฏร์ตั้งอยู่ริมคลองแม่กลอง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วัดนี้เป็นวัดเก่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๑๒๓ แต่ไม่ปรากฏนามผู้ที่สร้าง 

         ตามทางสันนิษฐานว่าคงจะสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตามคนเก่าเล่าว่า ชื่อเดิมของวัดนี้ชื่อ วัดเทพธาราม สันนิษฐานว่าเนื้อที่ๆ สร้างวัดหรือผู้สร้างคนแรกคงจะเป็นสมบัติของนายเทพ นางทาก็ได้ แต่ก็ไม่แน่นัก

         ส่วนที่เรียกว่าวัดนางตะเคียนนั้น เพราะทางทิศตะวันออกของวัดมีคลองซอยจากคลองแม่กลองตรงที่วัดไปออกคลองท่าคา อำเภออัมพวาเรียกว่าคลองนางตะเคียน 

         และบังเอิญที่สร้างวัดนี้มีต้นตะเคียนอยู่คู่หนึ่ง ปัจจุบันนี้ต้นไม้นั้นได้ตายเสียแล้ว เหตุนี้ชื่อวัดจึงเปลี่ยนเรียกตามชื่อคลอง หรือชื่อต้นไม้ก็เป็นได้

ภาพถ่ายหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม
หลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม

         หลังจากที่หลวงพ่อบุญมาได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุ นอกจกานี้ท่านยังส่งเสริมให้ชาวบ้านรักษาศีล ประกอบอาชีพสุจริต

         นอกจากนี้หลวงพ่อบุญมา ท่านยังได้เปิดโรงเรียนสอนพระธรรม แผนกมูลกัจจาย ซึ่งท่านได้เปิดการสอนขึ้นใหม่ตั้งเป็นสำนักเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และเป็นครูสอนด้วยตนเอง

         หลวงพ่อบุญมา ท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร สมัยนั้นท่านทั้งสองมักเดินทางไปมาหาสู่กันบ่อยๆ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อบุญมา ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นตรี ที่ พระครูสมุทรบุญญาคม

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เพื่อทดแทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ทรุดโทรมลง จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้จัดงานผูกพัทธสีมาขึ้น

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นโท โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

         ปี พ.ศ ๒๕๓๓ ท่านได้ริรเิ่มสร้างสะพานข้ามคลองนางตะเคียน เพื่อให้ญาตฺโยมสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

         ในสมัยก่อนพระที่บวชอยู่ที่วัดนางตะเคียน เมื่อจะทำการสึกออกจากสมณเพศ หลวงพ่อบุญมาจะให้หาตลับมาให้ท่าน เพื่อท่านจะทำสีผึ้งและตะกรุดแจก ตะกรุดจะมีทั้งขนาดใหญ่และเล็กแล้วแต่ท่านจะเมตตาทำให้ 

        หลวงพ่อบุญมา ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ​๒๕๓๖ นับรวมสิริอายุได้ ๘๑ ปี ๖๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน

         เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาและแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปกรงจักร แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2510 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2510 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญมาครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรบุญญาคม" 

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระพุทธรูปอยู่กลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในงานผูกพัทธสีมา วัดนางตะเคียน ๒๕๑๐"

         เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ ๖๐ ปี และแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม รุ่น 2 2515 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญมาครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรปุญญาคม" 

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระพุทธรูปอยู่กลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานทำบุญอายุ ๖๐ ปี และฉลองสมณะศักดิ์ พระครูสมุทรบุญญาคม ๒๕๑๕"

         เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน รุ่น ๓ 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อแจกผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างสะพานข้ามคลองให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปกรงจักร แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม รุ่น 3 2533 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญมาครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรบุญญาคม" 

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระพุทธรูปอยู่กลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม รุ่นสร้างสะพาน ๒๕๓๓"

 


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 
***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-**

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11 ส.ค. 2566 11:42:00

  ตามประวัติหลวงพ่อบุญมาคือท่านเดินทางมาพร้อมกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงโดยหลวงพ่อสุดเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและหลวงพ่อบุญมาเป็นชาวยโสธร โดยบ้านเกิดของหลวงพ่อบุญมาจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านของหลวงพ่อสุด โดยมีแม่น้ำชี กั้นอยู่ ซึ่งหลวงพ่อสุดจะมีอายุแก่กว่าหลวงพ่อบุญมาไม่กี่ปี หลวงพ่อบุญมาได้เดินทางมาพร้อมกับหลวงพ่อสุดโดยหลวงพ่อบุญมาได้มาพำนักอยู่ที่วัดสวนแก้ว ซึ่งในขณะนั้นมีหลวงพ่อกลึงเป็นเจ้าอาวาส แต่ต่อมาหลวงพ่อแดงวัดนางตะเคียนได้มรณะภาพลงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดนางตะเคียนว่างลง และวัดนางตะเคียนไม่มีเจ้าอาวาสจนจะกลายเป็นวัดร้าง จึงมีคนไปขอนิมนต์ให้หลวงพ่อบุญมาเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ได้บูรณะปฎิสังขรวัดจนวัดมีความเจริญรุ่งเรื่องขึ้น ในสมัยก่อนพระที่บวชอยู่ที่วัดนางตะเคียน เมื่อจะทำการสึกออกจากสมณเพศ หลวงพ่อมาจะให้หาตลับมาให้ท่านเพื่อ ท่านจะทำสีผึ้งและตะกุดแจก ตะกุดจะมีทั้งขนาดใหญ่และเล็กแล้วแต่ท่านจะเมตตาทำให้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ28 มี.ค. 2567 11:32:00

   เพิ่มเติมนะครับ พ.ศ.ที่ท่านเกิดน่าจะเป็น ปี พ.ศ.2455 (เนื่อจากเหรียญรุ่น2ออกปี 2515 เพื่อทำบุญอายุครบ 60ปี เมื่อเอา ปี พ.ศ.2515 - 60 = 2455 ครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ)

   ลบ

ค้นหาบล็อกนี้