โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อบุญเสริม วัดรางหวาย ศิษย์สายหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้องของเมืองกาญจนบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี
หลวงพ่อบุญเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี

         หลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย คือ พระครูอินฺทสารโสภณ(บุญเสริม) อดีตเจ้าอาวาสวัดรางหวาย ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท่านมีชื่อเดิมว่า บุญเสริม สุวรรณมิสระ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ที่บ้านรางหวาย ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โยมบิดาชื่อนายผัด สุวรรณมิสระ  โยมมารดาชื่อนางพั่ว สุวรรณมิสระ

         ในวัยเด็ก ท่านได้เข้ารับศึกษาที่โรงเรียนวัดรางหวาย จนท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถอ่านหนังสือได้เก่งและถูกต้องแล้ว จึงลาออกมาช่วยบิดา มารดา ทำนาเพราะมีที่นา ๓๐ ไร่ อยู่ที่บ้านดอนมะขาม

         หลวงพ่อเสริม ท่านมีสายตาเอียงซ้ายมาตั้งแต่กำเนิด โดยอุปนิสัยของท่านที่ฝักใฝ่ในด้านการพระศาสนา โยมบิดาและโยมมารดาจึงนำท่านไปฝากไว้กับหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวนโดยให้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านทวน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ เพื่อให้ได้รับการศึกษาตามสมัยนิยม

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อเสริม ท่านมีอายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับฉายาว่า "อินฺทสาโร" โดยมี

         หลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อซ้ง วัดดอนตาเพชร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อเพิ่ม วัดดอนงิ้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่ท่านอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านทวนเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาต่างๆ ซึ่งหลวงพ่อบุญเสริม สวดมนต์บทต่างๆได้ตั้งแต่สมัยบวชเณร และศึกษาปริยัติธรรม จนสามารถสอบธรรมสนามหลวง ได้นักธรรมชั้นตรีได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ท่านสอบได้นักธรรมโท 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านสอบได้นักธรรมชั้นเอก

         ต่อจากนั้นท่านจึงฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแช่ม วัดดอนตาก้อง จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาวิชาไสยศาสตร์ เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี จากหลวงพ่อแช่มจนหมดสิ้น

ภาพถ่ายหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม พระอาจารย์ของหลวงพ่อบุญเสริม

         หลวงพ่อเสริม ท่านเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่านรักษาศีลเคร่งครัดบริสุทธิ์ และทำกรรมฐานทุกคืน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ พระอาจารย์ป่าเจ้าอาวาสวัดรางหวายได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อบุญเสริม ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบแทน 

ภาพถ่ายหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี
หลวงพ่อบุญเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี

         วัดรางหวาย เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นวัดใหญ่ที่สุดของตำบลรางหวาย ตั้งอยู่ใจกลางของชุมชนตำบลรางหวาย มีหลวงพ่อกอนเปฺ็นเจ้าอาวาสรูปแรก วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙

         หลังจากที่หลวงพ่อเสริมได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ อาทิเช่น สร้างพระอุโบสถในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นต้น

ภาพถ่ายหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี
หลวงพ่อบุญเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี

         หลวงพ่อเสริม ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูง ท่านจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของช้าวบ้านรางหวาย ใครมีปัญหาอะไรก็มักจะเดินทางมาพึ่งพาหลวงพ่อให้ช่วยแทบทั้งสิ้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อเสริม ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูอินฺทสารโสภณ และรับตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน อีกด้วย

         หลวงพ่อเสริมปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ นับรวมสิริอายุได้ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญเสริม วัดรางหวาย

           เหรียญผูกพัทธสีมาหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญผูกพัทธสีมาหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญผูกพัทธสีมาหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า มีรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานชุกชีมีผ้าทิพย์สวยงาม

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" เหนืออักขระยันต์มีตัวอุณาโลม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมาวัดรางหวาย จ.กาญจนบุรี ๒๔๙๙"

           เหรียญหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี รุ่นแรก 2503 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อเสริมครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูอินสารโสภณ วัดรางหวาย"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์สามที่กลางเหรียญอ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" เหนืออักขระยันต์มีตัวอุณาโลม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๐๓"

           เหรียญหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย รุ่นสอง

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี รุ่น 2 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อเสริมครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูอินสารโสภณ วัดรางหวาย อ.พนมทวน กาญจนบุรี ๒๕๑๒"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์

          เหรียญกรงจักรหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปกรงจักรแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกงจักรหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี  2512  ทองแดง
เหรียญกรงจักรหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

เหรียญกงจักรหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย กาญจนบุรี    2512  ทองแดง
เหรียญกรงจักรหลวงพ่อเสริม วัดรางหวาย ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

           ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อเสริมครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อรูปปืนไขว้ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูอินสารโสภณ วัดรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๒๕๑๒"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์หนุมานงำเมือง

 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้