โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง พระเกจิผู้เข้มขลังแห่งบ้านท่าผา กาญจนบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี
หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี


         หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง หรือ พระครูสมณธรรมนิวิฐ ( จุ่น ฐานิสสโร ) วัดเขาสะพายแร้ง เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ที่มีอายุและพรรษาสูง เป็นที่เคารพสักการะของทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ อาคมของท่านสูงส่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

         เมื่อมีพิธี​พุทธาภิเษกในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และในเขตจังหวัดใกล้เคียง หลวงพ่อมักได้รับนิมนต์เป็นประธานในพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตเสมอมา พระเถระผู้ใหญ่ในเขตกาญจนบุรี ต่างให้ความเคารพนับถือและเลื่อมใสปฏิปทา และศีลจริยาวัตรของหลวงพ่อเสมอมา

         หลวงพ่อจุ่น ฐานิสสโร วัดเขาสะพายแร้ง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นชาวราชบุรี เกิดที่บ้านทุ่งมะปราง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายรอด ประสพสุข โยมมารดาชื่อนางลาด ประสพสุข ที่บ้านประกอบอาชีพทำนา ในสมัยเด็ก เนื่องจากหลวงพ่อจุ่น ท่านไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนทางโลกเหมือนคนอื่นๆ ด้วยเหตุที่บ้านยากจน 

        ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงพ่อจุ่ม มีอายุครบบวชพอดี จึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับฉายาว่า "ฐานิสสโร" โดยมี 

         หลวงพ่อชื่น วัดปากบาง เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อเลื่อน วัดสนามแย้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         หลวงพ่ออ่อน วัดสนามแย้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว หลวงพ่อจุ่น ท่านไม่ได้จำพรรษาที่วัดสนามแย้ แต่ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดเขาสะพายแร้ง ซึ่งเป็นวัดที่เงียบสงบ ซึ่งในสมัยนั้นมีพระอธิการคำ เป็นเจ้าอาวาส 

         หลังจากที่อยู่จำพรรษาที่วัดเขาสะพายแร้งได้ ๔ พรรษา พระอธิการคำ เจ้าอาวาสวัดเขาสะพายแร้ง ได้ลาสิกขาบทไป ชาวบ้านจึงขอให้หลวงพ่อจุ่น รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาสะพายแร้ง  และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาสะพายแร้งในเวลาต่อมา

         ในด้านวิชาอาคม เวทมนต์คาถา และวิชาไสยศาสตร์ ท่านได้เล่าเรียนวิชาจาก หลวงพ่อแก้ว วัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับลงเลขยันต์ มหาเสน่ห์ มหานิยม หลวงพ่อได้ใช้เวลาเรียนอยู่นานกว่าจะสำเร็จ

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงพ่อจุ่น ได้สร้างโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง โดยท่านตะหนักถึงการศึกษาว่ามีความสำคัญกับลูกหลานชาวบ้านในพื้นที่ ท่านจึงได้บริจาคที่ดินของวัดและเรี่ยรายทรัพย์เพื่อก่อสร้างโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง จนสำเร็จมาถึงปัจจุบัน

         หลวงพ่อจุ่น ท่านมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ชอบอยู่อย่างสันโดษ มีอุปนิสัยอ่อนโยน ไม่ถือตัว ไม่ชอบอวดอ้างตนเอง ไม่ชอบสะสม ไม่ยินดียินร้ายในลาภสักการะ ท่านมีเมตตาธรรมต่อชนทั่วไปไม่เลือกหน้าจึงเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน

         วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระครูชั้นประทวน "พระอธิการจุ่น ฐานิสสโร"

         และต่อมาเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงพ่อจุ่น ฐานิสสโร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูเจ้าอาวาสชั้นโท" มีราชทินนามว่า "พระครูสมณธรรมนิวิฐ"

         และในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็น "พระอุปัชฌาย์"

         หลวงพ่อจุ่น มรณภาพด้วยโรคชราอยากสงบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๗ เดือน ๑๐ วัน ๕๗ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อจุ่น

         ในยุคแรกท่านๆ ท่านได้สร้างตะกรุด รูปเหมือนพระสมเด็จ และเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก รวมทั้งน้ำมนต์ของ ท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ ใครมีโอกาสได้เห็นหลวงพ่อเป่ากระหม่อม หรือพรมน้ำมนต์ด้วยแล้ว ก็จะกลายเป็นบุคคลที่โชคดีมีลาภสักการะ มีเมตตามหานิยม ติดตัวตลอดไป

         เหรียญหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๑๐ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจุ่ม วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อจุ่น ครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูจุ่นฐานิสฺสดร วัดเขาสพายแร้ง"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นสอง

         สร้างเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๑๘ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่น2 2518
เหรียญหลวงพ่อจุ่ม วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๘

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อจุ่น ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูจุ่น"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขาสะพายแร้ง"

         เหรียญดาวหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะของเหรียญรูปดาวห้าแฉก มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงผิวไฟ โดยเหรียญจะมีการตอกโค๊ต และจารยันต์อุ จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้ ( ถ้าเป็นรุ่นสองจะไม่ทันท่าน )

เหรียญดาว หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง ทองคำ
เหรียญดาวหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองคำ ของคุณโก้
เหรียญดาวหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง


         ด้านหน้า เป็นพระนาคปรก มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขาสะพายแร้ง" ตอกโค๊ตและจารยันต์อุ
         ด้านหลัง เป็นพระปิดตา มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"

         เหรียญกรงจักรหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะของเหรียญรูปกรงจักร มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงผิวไฟ จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้ 

เหรียญกรงจักร หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง 2522 เงิน
เหรียญกรงจักร หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อเงิน

เหรียญกรงจักร หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง 2522
เหรียญกรงจักร หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อจุ่น นั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจุ่น"    

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขาสะพายแร้ง ๒๕๒๒"   

         พระสมเด็จหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นพระเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จทั่วไป โดนหลวงพ่อจุ่นเป็นผู้ที่ลบผงเพื่อเป็นส่วนผสมของพระด้วยตัวเอง ชาวบ้านเขาสะพายแร้งนิยมเรียกว่าสมเด็จกล้วยหอม เนื่อมาจากพระมีสีเหลืองคล้ายผิวกล้วยสุก จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

สมเด็จหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง

         ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ฐาน ๓ ชั้น ครอบซุ้มระฆัง องค์พระดูอวบใหญ่ 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขาสพายแร้ง จ. กาญจนบุรี"

         รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กว่าๆ ลักษณะเป็นพระรูปเหมือนปั๊มโลหะ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง จัดเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี รุ่นแรก

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อจุ่น นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคตบนฐานเขียง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจุ่น"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ที่สังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่น ๑"

         ด้านฐาน มีรอยกลึงวงเดือน และรอยอุดกริ่ง

         รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กว่าๆ ลักษณะเป็นพระรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง ในองค์พระที่ไม่ผ่านการใช้งาน จะมียาขัดสีแดงอยู่ตามซอกพระ จัดเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้ 

รูปเหมือนโบราณหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง กาญจนบุรี รุ่นแรก

        ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อจุ่น นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคตบนฐานเขียง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจุ่น"

        ด้านหลัง มีอักขระยันต์ที่สังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่น ๑"

        ด้านฐาน มีรอยอุดกริ่งด้วยทองแดง

         พระปิดตาหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นพระรูปหล่อ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง จัดเป็นพระปิดตารุ่นแรกของหลวงพ่อ โดยมีการจัดสร้างด้วยกัน ๓ พิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก โดยพระปิดตาพิมพ์กลางและพิมพ์เล็กจะมีพุทธลักษณะที่คล้ายกัน แตกต่างกันที่ชนาดขององค์พระเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้   

พระปิดตาหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง 2526 ใหญ่
พระปิดตาหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองเหลือง พิมพ์ใหญ่

พระปิดตาหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง 2526 เล็ก
พระปิดตาหลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองเหลือง พิมพ์กลาง-เล็ก

        ด้านหน้า เป็นรูปพระปิดตาภควัมบดี มีอักขระยันต์ ในพิมพ์ใหญ่จะมีอักขระยันต์เพิ่มที่หัวไหล่และหัวเข่าขององค์พระ

        ด้านหลัง มีอักขระยันต์

        ด้านฐาน เรียบไม่มีรอยใดๆ

        วัตถุมงคลของหลวงพ่อ โด่งดังมีพุทธคุณที่สูงส่ง ประกอบด้วยเมตตามหานิยม เมื่อใครได้ไปย่อมเป็นที่รักใคร่และเป็นที่ไว้วางใจของบุคคลทั่วไป.


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้